tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Pomoc potrzebującym

 


W grudniu rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014?2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Polegać będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane będą różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne.
Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa jest minister pracy i polityki społecznej, instytucją pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego, zaś instytucją certyfikującą i audytową Ministerstwo Finansów. Pomoc udzielana będzie przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (wyłonione w drodze konkursu), które będą wspierane przez organizacje partnerskie regionalne i lokalne.
Do realizacji programu w latach 2014?2015 wybrane zostały Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 49 (908) z dnia 5 Grudnia 2014r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »