tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Pomoc de minimis

 
Ulgi dla firm tworzących nowe miejsca pracy i realizujących nowe inwestycje

Uchwała zwalniająca z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy funkcjonowała na terenie gminy przez przez kilka lat, jednak wygasła po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy utrzymywał się do marca. Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rada Gminy i Miasta przyjęła bowiem nowy dokument, tym razem dostosowany do unijnych przepisów.
Jego pełna nazwa to uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Drzewica w ramach pomocy de minimis. – Celem naszych działań jest poprawa sytuacji na lokalnym ryku pracy – podkreślił burmistrz Janusz Reszelewski.
Pomoc de minimis to wsparcie publiczne udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie z zasadą prawa rzymskiego „de minimis non curat lex” (łac. prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Od 1 stycznia 2007 roku zgłoszeniu komisji nie podlega pomoc publiczna w wysokości nie przekraczającej 200 tys. euro brutto przyznana w ciągu trzech lat.
Według zapisów uchwały, zwolnieniom z podatku od nieruchomości będą podlegać grunty, budynki, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą, na których podatnik zrealizuje nowe inwestycje lub stworzy nowe miejsca pracy, z wyłączeniem działalności handlowej. W przypadku przedsiębiorcy z sektora transportu drogowego pomoc de minimis w ciągu trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć 100.000 euro brutto.
Warunkiem uzyskania pomocy na rok jest utworzenie co najmniej pięciu nowych miejsc pracy lub zrealizowanie nowej inwestycji o łącznych nakładach co najmniej 250.000 zł; na dwa lata – minimum 10 miejsc pracy lub inwestycji za co najmniej 500.000 zł, na trzy lata – minimum 20 miejsc pracy lub inwestycji za co najmniej 1.000.000 zł, na cztery lata – minimum 30 miejsc pracy lub inwestycji za co najmniej 1.500.000 zł.
Pomoc zostanie udzielona pod warunkiem, że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez cały okres zwolnienia od podatku. W tym okresie nieruchomości nie można wynajmować, wydzierżawiać oraz zbywać. Nowo utworzone miejsca pracy muszą być utrzymywane przez co najmniej trzy lata. Prawo do zwolnienia nie obejmuje natomiast inwestycji odtworzeniowych, czyli remontów na istniejących środkach trwałych.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (716) z dnia 1 Kwietnia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »