tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Firma MATA-DACH Mateusz Łaski
oferuję ...
czytaj dalej »

Inżynier i Nauczyciel Matematyki chętnie udzieli ...
czytaj dalej »

Sprzedam mieszkanie 67 m2, tel. 603 063 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Polskie drogi

 

Mimo że czasami zdarza się nam poburczeć pod nosem, gdy cierpliwie musimy gdzieś stać w korku, na światłach lub wlec się bardzo ostrożnie z prędkością do 30 km/h w sznurze samochodów, to jednak coraz częściej mamy też przyjemność jazdy po nowych, zmodernizowanych lub tylko odnowionych drogach. Z jednej strony chciałoby się mieć ten koszmar remontów dróg już za sobą, a drugiej – czekamy z niecierpliwością, aż znikną te ostatnie, jeszcze nieremontowane odcinki dróg.
W trakcie realizacji jest tzw. mała obwodnica Opoczna. Praktycznie zakończony został przetarg na wyłonienie wykonawcy dużej obwodnicy. Można więc spodziewać się, że już w najbliższym czasie z opoczyńskich ulic zniknie jakże uciążliwy ruch wszelkich samochodów ciężarowych, oprócz tych, które będą dostarczać towary do sklepów. Będzie więc bezpieczniej, ciszej i – co bardzo ważne – powietrze też stanie się bardziej czyste, więc będzie można spacerować nawet ul. Piotrkowską…
Budowa obwodnicy Opoczna będzie największą inwestycją dokonywaną na terenie pow. opoczyńskiego, co nie oznacza, że jedyną. GDDKiA bez przerwy zmienia, poprawia, modernizuje swoje drogi. Co prawda ciągle jeszcze nie doczekała się rozstrzygnięcia sporna sprawa przebiegu obwodnicy na drodze K–48 (rejon gm. Poświętne), ale rozwiązanie tego rodzaju problemu wymaga czasu i kompromisów. Należy być dobrej myśli, że i tu dojdzie do szybkiej budowy jakże potrzebnej obwodnicy.
A tymczasem trwają przebudowy, modernizacje i odnowy dróg wojewódzkich. Większość modernizacji dróg realizowana jest w ramach wieloletniego projektu inwestycyjnego woj. łódzkiego na lata 2008–2013. W tym roku na modernizację dróg w województwie przeznaczono rekordową kwotę 250 000 000 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 49 100 000 zł).
Na inwestycje samorząd wojewódzki przeznaczył 215 mln, co wystarczy na modernizację 54 km dróg wojewódzkich, a za 35,5 mln zł odnowy doczeka się 89 km dróg.
W tym roku jedną z najważniejszych inwestycji jest m.in. rozbudowa drogi W–713 na odcinku od Ujazdu do Tomaszowa Maz. Obejmować będzie poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, budowę zatok autobusowych, chodników, kanalizacji, przebudowę mostów i przepustów. Ten odcinek (długości prawie 10 km) ma być ukończony w przyszłym roku. Na naszym terenie na W–713 zostało już niewiele do zrobienia, a nawet te starsze odcinki są w przyzwoitym stanie, co pozwala jechać w miarę bezpiecznie.
Tragicznie za to prezentuje się na tym tle stan drogi W–726 Żarnów – Rawa Mazowiecka. Po szumnym i bardzo uroczystym otwarciu zmodernizowanego odcinka drogi z Opoczna do Bukowca (ok. 4 km) sprawa dalszej przebudowy i modernizacji jakby przycichła. Owszem, przejeżdżając tą drogą widzieliśmy ekipy dokonujące pomiarów, wyznaczających m.in. drzewa, które będzie trzeba w przyszłości usunąć, a także fachowców dokonujących badań gruntu pod nawierzchnią drogi. Teraz nikogo nie widać, a podobno w planach było, że w tym roku rozpoczną się prace. Ba, znany był też termin zakończenia inwestycji – rok 2013. Teraz ze zdumieniem czytamy w harmonogramie, że na zakończenie prac związanych z przebudową drogi będziemy musieli poczekać nawet do 2015 r.!
Najgorsze i najbardziej zniszczone i niebezpieczne jest ponad 12 km pomiędzy Bukowcem Opoczyńskim a Inowłodzem. Z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi otrzymaliśmy informację, że kompleksowa przebudowa drogi W–726 na odcinku Inowłódz – Dęborzeczka – Bukowiec Opoczyński (dł. 12.300 m) ma rozpocząć się w 2010 r. i ma obejmować: doprowadzenie istniejącej drogi wojewódzkiej do parametrów technicznych obowiązujących dla drogi klasy G. W tym celu przewiduje się poszerzenie jezdni do 7 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążeń 115 kN/oś, przebudowę istniejących obiektów (mostów, wiaduktów nad liniami PKP oraz przepustów), przebudowę i budowę zatok autobusowych, przebudowę i budowę chodników na terenach zabudowanych, budowę ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo–rowerowych, korektę geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi. Ponadto w celu poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa, już poza wymienionym odcinkiem, planuje się budowę obwodnicy w Wąglanach. Jak już wspomnieliśmy, cykl prac jest zaplanowany aż do 2015 r., bo m.in. trzeba będzie wybudować dwa nowe przejazdy kolejowe, ale jak zapewnia nas ZDW: chcemy, aby ten odcinek został zakończony wcześniej. Jest to uzależnione od środków, jakie będziemy mieli z budżetu województwa (Urząd Marszałkowski).
No cóż już były takie przypadki, gdy np. na drodze W–713 rozpoczynały się prace poza harmonogramem. Może więc i tym razem uda się przyśpieszyć tę inwestycję? Oby! A środków na tę inwestycję potrzeba bardzo dużo. Za przebudowę odcinka od Bukowca do Inowłodza trzeba będzie zapłacić prawie 91,5 mln zł.
Na rok 2011 na drodze 726 zaplanowane są jeszcze odnowy odcinków pomiędzy Miedzną Murowaną a Nadolem (3 km) oraz na odcinku Ostrów – Miedzna Drewniana – Miedzna Murowana (7.650 m). Na obu tych odcinkach stara nawierzchnia zostanie sfrezowana, a następnie położona zostanie nowa warstwa ścieralna grubości 4 cm. Na te prace przeznaczonych zostało 5 mln zł.
O przebudowie drogi wojewódzkiej nr 728 (na terenie gm. Drzewica) pisaliśmy już sporo. Zakończył się (w ub.r.) pierwszy etap, obecnie trwają prace (etap II) na odcinku od Brzustowca do granicy województwa.
Mimo że przed nami jeszcze kilka lat utrudnień związanych z remontami, modernizacjami i przebudowami dróg, to jednak możemy się pocieszać, że już niedługo przyjdzie nam poruszać się zupełnie przyzwoitymi drogami. O ile tylko na obecnie budowanych nie dojdzie (jak to często bywa) do fuszerki…


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 18 (669) z dnia 7 Maja 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »