tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Pokoleniowcy obradowali

 
17 lutego w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury odbyło się trzecie walne zgromadzenie członków opoczyńskiego stowarzyszenia ?Pokolenia?. Przybyłych na spotkanie powitał przewodniczący grupy, Kazimierz Bugaj


W obradach wzięły udział 62 osoby i na tej podstawie komisja mandatowo?wyborcza w składzie: Adam Rożej, Teresa Sosińska i Andrzej Sołtysiak stwierdziła, że zgodnie z przyjętym regulaminem obrady zgromadzenia są prawomocne.
Przewodniczący Kazimierz Bugaj przedstawił sprawozdanie ustępującego zarządu. Zaznaczył, że rok 2012 jest dla opoczyńskich ?Pokoleń? szczególnie ważny. Zbiega się on bowiem z ważnymi dla członków stowarzyszenia wydarzeniami: jubileuszem dziesięciolecia działalności oraz podsumowania czteroletniej kadencji. Zwrócił także uwagę na to, że w przeciągu tego czasu opoczyńskie ?Pokolenia? stały się rozpoznawalnym i liczącym się na ziemi opoczyńskiej ogniwem. Kazimierz Bugaj wspominał o wielu spotkaniach integracyjnych (wśród których wiedzie prym coroczne spotkanie na terenie Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej), na których grupa prezentowała swój kierunek działania funkcjonujący ponad istniejącymi podziałami społecznymi i partyjnymi. Właśnie takim działaniem stowarzyszenie zyskało niezależność oraz popularność i dało możliwość wstąpienia w swe szeregi osobom związanym z różnymi ugrupowaniami działającymi na naszym terenie. Przewodniczący dobrze ocenił także relacje pokoleniowców z władzami samorządowymi. Zaznaczył, że grupa utrzymuje się z zebranych składek oraz pomocy udzielanej przez sponsorów, którzy wspierają ją poprzez przekazywanie swoich firmowych produktów. Przewodniczący wspomniał również o aktywnym udziale członków stowarzyszenia w kampaniach wyborczych, a także o organizowaniu cyklicznych spotkań z burmistrzem. Apelował do pokoleniowców o to, by wspólnie wypracowali taki program działania, aby móc sprostać ich statutowemu zapisowi: Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni ? jesteśmy potrzebni naszej małej opoczyńskiej ojczyźnie ? naszej opoczyńskiej społeczności.
Po sprawozdaniu przewodniczącego, komisja mandatowo?wyborcza wybrała skład nowej Rady Powiatowej. Przewodniczącym zarządu wybrano po raz kolejny Kazimierza Bugaja, wiceprzewodniczącymi zostali Alina Chruścińska i Jan Starus, skarbnikiem ? Marek Mielczarek, a funkcję sekretarza pełnił będzie Janusz Szczółko. Członkami Rady Powiatowej zostali: Adam Rożej, Władysław Bogusz, Julian Kowalczyk, Bogumiła Żabka, Rafał Kozak, Józef Sarba i Danuta Chybowska. Do składu Powiatowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Jadwigę Goździk, Władysława Wielgomasa i Agnieszkę Gąsiowską, delegatami na Wojewódzkie Zgromadzenie Delegatów zostali wybrani: Alina Chruścińska, Maria Morawska, Bogumiła Żabka, Jadwiga Goździk, Wiesława Wąs, Iwona Grodzicka, Teresa Sosińska, Agnieszka Gąsiowska, Kazimierz Bugaj, Marek Mielczarek, Jan Starus, Władysław Bogusz, Józef Sarba, Rafał Kozak, Julian Kowalczyk, Robert Składowski, Piotr Stempniak, Marcin Jędrasik i Kamil Kuchta.


Nal   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (763) z dnia 24 Lutego 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »