tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Kupię działkę budowlaną w Opocznie - ...
czytaj dalej »

UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnimy pracowników OPOCZNO
- prace ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Kultura

 Podwójna uroczystość w ZSP nr 1

 

18 czerwca dokonano podsumowania projektu współfinansowanego przez UE pod nazwą „Wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat opoczyński w pomoce dydaktyczne przeznaczone do nowoczesnych metod nauczania”. Drugim istotnym elementem popołudnia był Dzień Absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Po wprowadzeniu do udekorowanej sali gimnastycznej sztandaru szkoły i Cechu Rzemiosł Różnych dyrektor Marek Zieliński przedstawił znaczenie nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, a Paulina Kołodziejczyk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i Maciej Szczepański zaprezentowali zawartość merytoryczną i finansową środków pozyskanych przez szkołę, tj. 485.124 zł. Społeczność uczniowska, nauczyciele i dyrekcja przygotowali specjalne podziękowania dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
Prowadzący uroczystość Patrycja Nowicka i Łukasz Sałaj przedstawili trzydziestu siedmiu absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy zdobyli zawody: cukiernika, elektromechanika pojazdów samochodowych, fryzjera, kucharza małej gastronomii, mechanika pojazdów samochodowych, montera instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarza, rzeźnika–wędliniarza, sprzedawcy i stolarza. Ich delegaci, Agata Łapa, Ilona Krzysztofik, Konrad Jaworski oraz Andrzej Kowalski złożyli ślubowanie, że będą starannie wykonywać swoją pracę, kierować się zasadą dobra powszechnego i służyć społeczeństwu według możliwości. Najlepsi uzyskali świadectwa z wyróżnieniem i cenne nagrody rzeczowe, a ich rodzice listy gratulacyjne Do grona uczniowskich liderów należą: Ilona Krzysztofik ze średnią ocen 4,87, Agata Łapa – średnia 4,88, Arkadiusz Więcek 4,86. Za dobre wyniki w nauce piękne książki–albumy zakupione przez Radę Rodziców otrzymali ponadto: Beata Patyńska (4,52), Sylwia Stempniak (4,52), Małgorzata Wróbel (4,27), Magdalena Stańczyk (4,17), Agata Wieruszewska (4,13), Aleksandra Jach (4,11), Agnieszka Krzysztofik (4,05), Kinga Adamus (4,0), Alina Borowiecka (4,0), Konrad Jaworski (4,0). Ilona Krzysztofik i Agata Łapa dostały nagrody za pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu.
W imieniu absolwentów głos zabrali Paulina Synowiec i Rafał Jurek, którzy serdecznie podziękowali wszystkim działającym na rzecz ich sukcesu edukacyjnego. Wyrazem wdzięczności kończących szkołę uczniów były kwiaty wręczone dyrektorom i wychowawcom oraz słodkie serca z napisem „Absolwenci ZSZ 2010” ofiarowane nauczycielom, rodzicom, pracownikom administracji i obsługi na znak przywiązania odchodzących i ich subtelnej prośby o życzliwą pamięć. Całej, podwójnej uroczystości towarzyszyło motto: Jutro jest wolne od błędów. Właśnie takiego jutra życzył absolwentom dyrektor Marek Zieliński w imieniu wszystkich zgromadzonych.
Koledzy z kół miłośników poezji i teatralnego, Samorządu Uczniowskiego, zespołu tanecznego „Kalifornia” zadedykowali absolwentom program z humorem przypominający lata nauki oraz zawierający przesłanie o najzupełniej poważnym charakterze: „Szczęśliwej drogi, już czas, mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak!”


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 25 (676) z dnia 25 Czerwca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »