tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sport

 Podsumowanie roku sportowego w gminie Opoczno

 
25 marca w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie działalności sportowej w gminie Opoczno. Podsumowania osiągnięć sportowych dokonano w przerwie sesji Rady Miejskiej


W gminie Opoczno w 2012 roku funkcjonowało 37 stowarzyszeń i organizacji sportowych, skupionych w trzech grupach: stowarzyszenia zajmujące się sportem ? piłką nożną, lekkoatletyką, podnoszeniem ciężarów, pływaniem oraz sekcją szachową, organizacje realizujące kulturę fizyczną i rekreację oraz stowarzyszenia działające w środowisku szkolnym na rzecz uczniów ? członków SKS/UKS. Na działalność stowarzyszeń i organizacji sportowych w 2012 r. Rada Miejska w budżecie zabezpieczyła kwotę 462 338 zł. Były one przeznaczane na pokrycie kosztów zatrudnienia szkoleniowców, utrzymania obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego i napojów, wynajem transportu, wynajem hal sportowych oraz opłat regulaminowych i sędziowskich.
W minionym roku w gminie Opoczno działało dziewięć klubów, w szkołach zarejestrowanych było 15 uczniowskich klubów sportowych, które w ubiegłym roku przeprowadziły 68 imprez sportowych (uczestniczyło w nich ponad 2700 zawodników). Grupę animatorów sportu w 2012 r. stanowiło 11 organizacji zajmujących się działalnością sportowo?rekreacyjną. Zorganizowały one 120 imprez sportowych, w których udział wzięło prawie 13.000 zawodników.
Jedenaście stowarzyszeń sportowych prowadziło szkolenie i brało udział we współzawodnictwie sportowym w piłkę nożną, prowadzonym przez Łódzki i Okręgowy Związek Piłki Nożnej. W 2012 r. stowarzyszone były aż 22 drużyny piłkarskie, z czego 8 w grupie seniorów (1 kobiet), 14 młodzieżowych. Po opoczyńskich boiskach biegało za piłką ponad 600 zarejestrowanych zawodników.
Niemałe osiągnięcia w zakresie lekkiej atletyki mieli biegacze klubu Opoczno Sport Team. Od początku założycielem i prowadzącym zajęcia był czynny zawodnik, instruktor lekkiej atletyki Jacek Wojtarek. Miniony rok był okresem licznych sukcesów, z których najważniejsze to: pierwsze miejsce w biegu "Pobiegaj z mistrzem", którego gościem honorowym był Adam Kszczot, pierwsze miejsce w zawodach biegowych "Grand Prix Radomia", sukcesy w "Grand Prix Opoczna". W sekcji lekkoatletycznej UMLKS "Pegaz" szkoliło się i współzawodniczyło 34 zawodników, w tym 15 dziewcząt i 19 chłopców. Zawodnicy tej sekcji uczestniczyli w 6 krajowych i 11 wojewódzkich zawodach sportowych.
W 2012 roku zawodnicy sportowego tańca towarzyskiego wzięli udział w 43 międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach, zdobywając ośmiokrotnie najwyższe miejsca. Pięć tanecznych duetów reprezentujących Opoczno uzyskało awanse do wyższych klas tanecznych, w tym Krzysztof Kołodziejczyk i Aleksandra Piekarz oraz Artur Kwapis i Marlena Stanek do klasy tanecznej. Tancerze TICO byli współgospodarzami XVI ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o Puchar Burmistrza Opoczna, który zgromadził na starcie 165 tanecznych duetów z całej Polski.
LKS Opocznianka prowadził szkolenie w sekcjach podnoszenia cieżarów, szachowej i pływackiej. W tej ostatniej trenowało 20 zawodników, z czego czworo posiadało licencje zawodnicze PZP. W sekcji podnoszenia ciężarów Ludowego Klubu Sportowego "Opocznianka" zarejestrowanych i trenujących było 15 zawodników. Najważniejszy wynik osiągnięty przez ciężarowców to: VII miejsce na mistrzostwach Polski do lat 23 Przemysława Kałwaka.
Zawodnicy sekcji szachowej brali udział w licznych turniejach szachowych rozgrywanych na terenie miasta, kraju oraz poza jego granicami. Na zawodach sekcja szachowa reprezentowana była przez 20 juniorów i 10 seniorów. Od 27 września do 7 października 2012 r. w Ałma Acie w Kazachstanie odbyły się mistrzostwa świata głuchych w szachach pod egidą Międzynarodowego Komitetu Szachistów Głuchych (ICSC). Polski Związek Głuchych jako członek ICSC powołał do udziału w tych mistrzostwach Jerzego Strzeleckiego ? zawodnika LKS "Opocznianka".
Najważniejsze wyniki sportowe osiągnięte w 2012 r. przez zawodników UMLKS "Pegaz" to mistrzostwo Polski LZS Sławomira Kuca w biegu na dystansie 1500 m, trzecie miejsce Klaudii Korpas, w mistrzostwach Polski LZS na 100 m przez płotki, piąte miejsce w Mistrzostwach Polski LZS Juniorek Młodszych sztafety 4x100 m w składzie: Joanna Wiączek, Wioleta Szymczyk, Aleksandra Pielużek, Tola Kasperczyk, siódme miejsce w mistrzostwach Polski do lat 23 Przemysława Kałwaka.
Za osiągnięcia w 2012 roku burmistrz wyróżnił: LKS Ceramikę Opoczno za awans seniorek w rozgrywkach piłki nożnej do I ligi kobiet grupy północnej, LKS Ceramikę Opoczno za awans drużyny z klasy "Michałowicz" rozgrywek piłki nożnej do wojewódzkiej ligi "Deyna", LKS Ceramikę Opoczno za awans drużyny z klasy "Górski" rozgrywek piłki nożnej do wojewódzkiej ligi "Kuchar".
Burmistrz podziękował za działalność w krzewieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców Radzie Miejsko?Gminnej LZS, TKKF "Ceemka" w Idzikowicach oraz TKKF w Opocznie.
Podziękowania otrzymali również sportowcy: Izabela Zdonek (LKS Ceramika) za osiągnięcia sportowe w piłce nożnej kobiet ? powołanie do reprezentacji Polski, Jakub Michalczyk (LKS Ceramika) za osiągnięcia sportowe w piłce nożnej ? powołanie do kadry wojewódzkiej, Dawid Wojtaszczyk (LKS Ceramika) za osiągnięcia sportowe w piłce nożnej ? powołanie do kadry wojewódzkiej, Klaudia Korpas (UMLKS "Pegaz") za trzecie miejsce w mistrzostwach Polski w biegu przez płotki na dystansie 110 m, Sławomir Kuc (UMLKS "Pegaz") mistrz polski na średnich dystansach, Jerzy Strzelecki za powołanie do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata Głuchych w Szachach, Szymon Wiktorowicz (Opoczno Sport Team) za ósme miejsce w mistrzostwach Polski w biegach górskich, Aleksandra Piekarz i Krzysztof Kołodziejczyk, za zdobycie wicemistrzostwa okręgu łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Marta Dukat i Maciej Kołodziejczyk za zdobycie tytułu drugich wicemistrzów okręgu łódzkiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Damian Pokusa, mistrza Polski w boksie, Dorota Gadomska, mistrzyni Polski w kręglach klasycznych.
Były również podziękowania dla trenerów: Andrzeja Domagały za wicemistrzostwo województwa łódzkiego w Turnieju "Orlikowa Liga Mistrzów", Barbary i Zdzisława Miękusów za wieloletnią działalność artystyczną i sportową w środowisku lokalnym, Piotra Nasulewicza za osiągnięcia trenerskie w piłce nożnej kobiet, Marcina Niemca za osiągnięcia trenerskie w piłce nożnej, Zbigniewa Podsiębierskiego za osiągnięcia trenerskie w piłce nożnej, Jacka Wojtarka za osiągnięcia trenerskie lekkiej atletyce, Bogdana Bednarczyka za wieloletnią działalność, krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym.
Słowa podziękowania burmistrz skierował do wspierających sport w gminie Opoczno: Wiesławy i Zdzisława Wojciechowskich, właścicieli ZUH "Wojciechowski" w Bukowcu Opoczyńskim, Jana Wiktorowicza, właściciela firmy "Agro?Wikt" w Bukowcu Opoczyńskim, Barbary Kosno i Marka Orciucha, właścicieli Zespołu Szkół Prywatnych, Grażyny i Krzysztofa Grałków, właścicieli Firmy Wielobranżowej "Matinstal", Krzysztofa Kowalewskiego ? prezesa Banku Spółdzielczego, nadkom. Bartłomieja Karcha za wieloletnie zaangażowanie w realizację przedsięwzięć mających na celu wychowanie dzieci i młodzieży poprzez aktywność sportową.
Wyróżnionym gratulujemy.
Wyróżnienia odbierają trenerzy piłki nożnejGratulacje dla biegaczki Łucji Wiktorowicz


ZG   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 13 (820) z dnia 29 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »