tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Plenarne u emerytów

 

W poniedziałek, 7 marca w sali konferencyjnej MDK zorganizowano plenarne posiedzenie zarządu oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Głównym celem spotkania było podsumowanie ubiegłorocznej działalności oddziału oraz nakreślenie planu pracy na rok bieżący.
We wstępnej części spotkania, z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, życzenia i serdeczne podziękowania wszystkim paniom angażującym się w pracę na rzecz oddziału, składał przewodniczący związku Edward Cywiński. Przewodniczący prosił także o przekazanie, najlepszych życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności, członkiniom gminnych kół PZERiI. Jak zawsze panowie nie zapomnieli także o kwiatach i paczkach. Życzenia złożył także sekretarz gminy, Kazimierz Kożuchowski. Śpiewając „sto lat” z lampką szampana, panowie wznieśli toast za zdrowie wszystkich pań. Członkinie związku nie kryły zadowolenia, ale także wzruszenia, że ich koledzy tak dobrze o nie dbają.
W dalszej części, po przyjęciu protokołu z poprzedniego plenarnego posiedzenia, z którym wszyscy emeryci i renciści mogli zapoznać się wcześniej i powołaniu komisji wnioskowej, przewodniczący Edward Cywiński, złożył szczegółowe sprawozdanie z pracy zarządu za rok 2010. Oddział rejonowy liczy 539 członków, z czego 122 w kołach terenowych, ale jak podkreślano na posiedzeniu z roku na rok zmniejsza się ich liczba. Zarząd przyznaje, że w minionym roku nie udało się zrealizować wzrostu ilościowego członków i zwiększenia opłacania składek przez członków zrzeszonych w związku. Podjęte zostaną starania, by tą sytuację zmienić w tym roku.
Ważnym punktem działalności związku jest pomoc socjalna, a tym zajmuje się komisja socjalno–bytowa, która mimo niskich środków finansowych, przeznaczonych na ten cel nie zostawia nikogo w potrzebie. A przecież seniorzy potrzebują tego wsparcia, gdyż jak wiadomo ich sytuacja finansowa nie ulega poprawie. Skromne fundusze oddziału nie mogły zaspokoić wszystkich potrzeb. Już tradycyjnie owa pomoc przejawia się w różnej formie, może być ona w postaci zapomogi finansowej, dofinansowania zakupu węgla, ziemniaków. Emeryci i renciści mogą również liczyć na wsparcie i pomoc przy staraniu się o turnusy rehabilitacyjne lub zniżki na przejazdy kolejowe.
Istotnym punktem działalności związku jest organizowanie czasu wolnego emerytom zrzeszonym w oddziale. Pod tym względem każdy rok jest udany. Seniorom udało się zorganizować aż 20 imprez, w których uczestniczyło około 2 tys. osób. Były to wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, wyjazdy lecznicze, spotkania opłatkowe i z okazji Dnia Seniora. Wszystkie proponowane przez oddział formy rozrywki z pewnością korzystnie wpłynęły nie tylko na dobre samopoczucie seniorów, ale także na ich zdrowie. Jak podkreśla zarząd, mało jest takich związków, w których tak wiele osób bezinteresownie poświęca swój czas na rzecz całej emeryckiej rodziny. Ważne, by do zarządu i poszczególnych komisji wstępowali też nowi członkowie, którzy wniosą nowe pomysły w organizowaniu rozrywki i wypoczynku. Działalność finansowa związku opierała się na opracowanym i zatwierdzonym preliminarzu budżetowym. Jak podkreśla zarząd, wszystkie wydatki były celowe i konieczne dla prawidłowego działania związku. Ubiegły rok seniorzy zamknęli nadwyżką finansową.
Po sprawozdaniach z działalność poszczególnych komisji oddziału nadszedł czas na dyskusję i nakreślenie planu na rok 2011. Do najważniejszych zadań stojących przed zarządem będzie należało m. in. zwiększenie ilości członków do związku, wyegzekwowanie zaległych składek członkowskich oraz zwiększenie ilości imprez, wycieczek i spotkań.
Życzymy realizacji zamierzonych celów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 10 (713) z dnia 11 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »