tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sławno

 Pierwszy z cyklu

 
9 kwietnia w Urzędzie Gminy odbyła się XLIV sesja V kadencji Rady Gminy Sławno, w której udział wzięli wszyscy radni

Radni, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wykonania budżetu gminy, jednogłośnie udzielili wójtowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok. Po udzieleniu absolutorium zarówno radni jak i pracownicy urzędu gminy wręczyli Wójtowi kwiaty życząc dużo siły i wytrwałości w dalszej realizacji wielu zadań.
W 2009 roku plan dochodów na kwotę 20.698.166,72 został wykonany w 100,34% co uczyniło kwotę 20.768.216,29, w tym dochody bieżące na planowane 19.721.832,72 zł wykonano w kwocie 19.822.488,63 zł, a dochody majątkowe na planowane 976.334 zł wykonano w kwocie 945.727,66 zł.
Wydatki: na planowane 22.240.219,72 zł zostały wykonane w kwocie 19.892.983,80 zł, co stanowi 89,45% planu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,67%, tzn. na planowane 17.707.153,72 zł wykonanie wyniosło 16.941.027,56 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 65,12% tzn. na plan 4.533.066 zł, wykonanie wyniosło 2.951.956,24 zł.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (666) z dnia 16 Kwietnia 2010r.
W dziale Sławno dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »