tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Pierwsza sesja nowej Rady

 
We wtorek, 30 listopada podczas pierwszej sesji ukonstytuowała się Rada Gminy i Miasta w Drzewicy kadencji 2010–2014. Na przewodniczącą wybrano Marię Teresę Nowakowską, która sprawuję tę funkcję od dwudziestu latWładze samorządowe gminy i miasta Drzewica kadencji 2010–2014. Górny rząd od lewej: wiceburmistrz Edward Podkowiński, Jan Gmaj, Alina Szymańska, Włodzimierz Pomykała, Stanisław Barul, Marcin Tkaczyk. Środkowy rząd od lewej: Marek Sarwa, Marian Jaciubek, Jerzy Walasik, Jan Michalski. Dolny rząd od lewej: Mieczysław Działak, Marian Kalużny, Maria Teresa Nowakowska, burmistrz Janusz Reszelewski, Franciszek Tomczyk, Wiesława Majcherek


Posiedzenie, otworzone przez radną seniorkę Nowakowską, rozpoczęło się minutą ciszy. W ten sposób uczestnicy sesji uczcili pamięć radnego Andrzeja Dulnikiewicza, który 21 listopada decyzją mieszkańców otrzymał mandat na kolejną kadencję, jednak zmarł dwa dni po wyborach. Miejsce radnego było puste, na krześle leżał tylko bukiet białych kwiatów.
Protokół z wyborów do Rady przedstawił przewodniczący Komisji Wyborczej Gminy i Miasta Waldemar Zagdański, który wręczył również czternaście zaświadczeń o wyborze na radnych. Nowo wybrani radni mogli wtedy złożyć uroczyste ślubowanie.
Po ustaleniu porządku obrad rozpoczęły się wybory przewodniczącego Rady. Na to stanowisko Mieczysław Działak zgłosił Marię Teresę Nowakowską. Innych kandydatur nie było. W wyniku tajnego głosowania doktor Nowakowska ponownie została szefową Rady – na szóstą już kadencję. „Za” głosowało jedenaście osób, dwie były przeciw, oddano jeden głos nieważny.
Przewodnicząca otrzymała kwiaty, gratulacje i życzenia od burmistrza Janusza Reszelewskiego. Chwilę później role się odwróciły, bo to gospodarz gminy odbierał nominację na kolejną kadencję i składał ślubowanie.
Kolejnym punktem sesji był wybór wiceprzewodniczących. O te funkcje ubiegało się dwóch radnych wskazanych przez przewodniczącą – Marian Kalużny i Marian Jaciubek. Obie kandydatury zyskały znaczne poparcie (kolejno 13 i 14 głosów „za”) i skład prezydium Rady był już kompletny. W końcowym etapie sesji ukonstytuowały się poszczególne komisje.
Do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Franciszek Tomczyk (przewodniczący), Mieczysław Działak, Alina Szymanska, Jan Gmaj i Wiesława Majcherek.
Członkami komisji budżetu i finansów zostali: Mieczysław Działak (przewodniczący), Marek Sarwa, Franciszek Tomczyk, Jerzy Walasik i Jan Michalski.
Skład komisji oświaty, zdrowia, kultury, kultury fizycznej i sportu przedstawia się następująco: Alina Szymańska (przewodnicząca), Włodzimierz Pomykała, Maria Teresa Nowakowska, Wiesława Majcherek i Jan Michalski.
Do komisji rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska wybrano: Marka Sarwę (jako przewodniczącego), Mariana Jaciubka, Mariana Kalużnego, Stanisława Barula i Marcina Tkaczyka.
Komisja ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego działać będzie w składzie: Włodzimierz Pomykała (przewodniczący), Marian Kalużny, Marian Jaciubek, Marcin Tkaczyk i Jerzy Walasik.
I wreszcie do komisji inicjatyw gospodarczych, współpracy z zagranicą i komunalizacji weszli: Jan Gmaj (przewodniczący), Stanisław Barul i Maria Teresa Nowakowska.
Dodajmy na zakończenie, że składy komisji ulegną zmianom, kiedy do Rady dołączy piętnasty radny. Na jednej z najbliższych sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Andrzeja Dulnikiewicza, po której komisarz wyborczy uruchomi procedurę wyborów uzupełniających w okręgu nr 2.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 48 (699) z dnia 3 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »