tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Ciekawostki

 Patron spraw wszelakich

 
13 czerwca ? św. Antoniego z Padwy

Św. Antoni z Padwy (Padewski) jest jednym z najpopularniejszych świętych. Trudno się temu dziwić, zważywszy, ile cudownych wydarzeń wiąże się z jego osobą i ile legend powstało wokół jego postaci. Mimo iż żył niecałe 40 lat, zdziałał tak wiele i pomógł tak wielu osobom, że to właśnie jego wierni najczęściej proszą o pomoc w swoich codziennych problemach. "Leksykon świętych" Erharda Gorysa z 2007 roku wśród jego podopiecznych wymienia m.in.: franciszkanów, zgromadzenia antonianek i antoninek zajmujących się działalnością charytatywną, diecezje padewską i lizbońską, miasta Paderborn i Hildesheim w Niemczech, zakochanych, małżonków, kobiety i dzieci, podróżujących, konie i osły, ubogich i opiekunów społecznych, górników, wytwórców fajansu, piekarzy. Wzywany jest w przypadkach niepłodności, jest orędownikiem szczęśliwych porodów; wspiera w walce z demonami, w zwalczaniu gorączki i choroby, w katastrofach okrętowych, w cierpieniach wywołanych wojną, w zarazach bydła, ale przede wszystkim jest uważany jest za patrona ludzi i rzeczy zaginionych, pomagającego w odnalezieniu zguby. Krótko mówiąc ? wstawia się za nami we wszystkich niedolach i strapieniach oraz pomaga we wszelkich codziennych troskach i kłopotach. Słusznie więc papież Leon XIII nazwał go świętym całego świata.
Na wielu obrazach możemy zobaczyć św. Antoniego trzymającego w dłoni pęk kłosów. Wiąże się to z wydarzeniem, które miało miejsce w okolicach Padwy. Tłum ludzi, który przychodził słuchać kazań franciszkanina na polach pod miastem, zadeptał uprawy miejscowego rolnika. Święty obiecał poszkodowanemu wynagrodzić straty. Wkrótce leżące pokotem łany podniosły się same i dały obfite zbiory. Dlatego św. Antoniego uważa się też za patrona żniw.
W ikonografii najczęściej przedstawiany jest w habicie franciszkańskim, gdy głosi kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus, które mu się według legendy ukazało. Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, ogień ? symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba.
W Polsce imię Antoni należy do najpopularniejszych i najczęściej spotykanych. Czasem jest nadawane również niewiastom. W naszym kraju wystawiono ku czci św. Antoniego około 250 kościołów, a trzy razy tyle parafii obchodzi odpusty w dzień jego święta. Nie ma chyba polskiego kościoła bez jego ołtarza czy choćby figury. Osobliwością ? chyba jedyną w świecie ? jest kaplica św. Antoniego, wykuta w soli w Wieliczce, jak też figura świętego wyrzeźbiona w konkrecji ołowianej (agregacie mineralnym) w kościele w Dworkowicach pod Kielcami. Św. Antoni z Padwy ma też w Polsce sanktuaria, kiedyś bardzo licznie nawiedzane, jak np. w Warszawie, w Łagiewnikach koło Łodzi, w Radecznicy, w Lublinie, w Przeworsku, w Gołonogu (diecezja częstochowska) i w Koziegłówkach koło Zawiercia. W kościele św. Antoniego w Warszawie na Czerniakowie (o.o. Bernardynów) ściany świątyni zdobią freski, przedstawiające życie św. Antoniego w kilkudziesięciu scenach. Topografia polska zna ponad 198 miejscowości, które wywodzą swoją nazwę od imienia św. Antoniego.
Św. Antoni urodził się ok. roku 1195 w Lizbonie, otrzymując na chrzcie imię Ferdynand. Pomiędzy 15 a 20 rokiem życia wstąpił do klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna na przedmieściu Lizbony. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1219. Zetknięcie się z duchowymi braćmi św. Franciszka z Asyżu, a potem z nim samym, spowodowało zmianę zakonu na franciszkański. Z tej okazji Ferdynand zmienił też imię na Antoni. Był jednym z najbardziej cenionych kaznodziejów XIII wieku ? elokwentny, ze świetną pamięcią, szeroką wiedzą i silnym, czystym głosem. Był lektorem teologii m.in. w Bolonii, Tuluzie i Padwie. Dał się poznać, jako wybitny egzegeta (interpretator tekstów biblijnych). Zajmował się głównie kwestiami moralnymi, występował przeciwko ówczesnym sektom. Organizował też akcje dobroczynne. Słabego zdrowia, zmarł z wyczerpania 13 czerwca 1231 roku na przedmieściach Padwy, od której pochodzi jego przydomek. Już następnego roku został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakie wierni na grobie św. Antoniego otrzymywali. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie: 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia wzroku, trzem głuchym wrócił słuch, dwoje niemych odzyskało mowę, uzdrowienie dwóch epileptyków i dwa wypadki wskrzeszenia umarłych. Wykorzystywane przez wieki jego zbiory kazań i osnów kaznodziejskich sprawiły, że 16 stycznia 1946 roku papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.
W dziejach naszego kraju zapisało się wielu wybitnych Polaków o tym imieniu. W naszym regionie nosił je założyciel Tomaszowa Maz, Antoni Jan hr. Ostrowski (1782?1845), syn Tomasza Adama hr. Ostrowskiego, właściciela dóbr ujezdzkich, który w 1788 roku w osadzie hutniczej nad Wolbórką uruchomił pierwszy wielki piec i odlewnię dla wykorzystania odkrytych w okolicy rud żelaza. Antoni Ostrowski przekształcił tę osadę w jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków przemysłowych w Królestwie Polskim, który dzięki jego staraniom w 1830 roku uzyskał prawa miejskie. W powstaniu listopadowym Antoni Ostrowski był dowódcą warszawskiej Gwardii Narodowej i członkiem Komitetu Obrony Stolicy. Na emigracji oddał się pracy dziejopisarskiej, był też inicjatorem i fundatorem Biblioteki Polskiej w Wersalu.
Powszechna ufność w skuteczność orędowania św. Antoniego ma swoje pokrycie w charyzmatach i w mocy cudotwórczej, jaką opatrzność szczodrze obdarzyła go już za życia: dar uzdrawiania a nawet wskrzeszania umarłych, rzadki dar bilokacji (czyli przebywania równocześnie w dwóch miejscach), dar proroctwa, czytania w sumieniach ludzkich itp. Za legendę jednak należy uznać, jakoby św. Antoni miał otrzymać na ręce Pana Jezusa, jak się go zwykło przedstawiać. Podobnie legendą jest jego kazanie do ryb na plaży w Rimini, po którym nawrócili się jego mieszkańcy, czy też zniewolenie muła, by oddał cześć Najświętszemu Sakramentowi, by w ten sposób zawstydzić heretyka.
Współczesny Antoni to osoba o spokojnym i zrównoważonym zdecydowanym charakterze. Otwarty i niezależny, pozytywnie nastawiony do otoczenia, bardziej polega na intuicji niż na logicznej ocenie sytuacji. Nie wdaje się w żadne przygody, zanim gruntownie nie przemyśli sprawy i nim sytuacja całkiem się nie wyklaruje. Obiektywny i zdolny do poświęceń, wierny i stały przyjaciel. Odporny na zmęczenie, potrzebuje jednak dużo snu i świeżego powietrza. Ma wiele szczęścia w życiu, co wraz z cierpliwością jest przyczyną jego sukcesów. Sprawdza się w zawodach, gdzie wymagana jest wytrwałość, konsekwencja, rozwaga i odpowiedzialność. Może być dobrym naukowcem, prawnikiem lub menedżerem. Jest wspaniałym kompanem do biesiad i wspólnej zabawy.
Opr.: jerg


jerg   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 24 (883) z dnia 13 Czerwca 2014r.
W dziale Ciekawostki dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »