tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Paradyż

 Paradyskie obrady

 
W czwartek, 25 października w ZSS w Paradyżu odbyła się XX sesja Rady Gminy. Głównym powodem jej zwołania był upływający z końcem października ustawowy termin dokonania analizy oświadczeń majątkowych radnych i osób zajmujących kierownicze stanowiska. Spotkanie było jednak dobrą okazją do omówienia spraw oświaty w gminie


Po pierwszych, stałych punktach obrad wójt poinformował o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Podał wynik przetargu na rozbudowę Urzędu Gminy w Paradyżu ? z 11 ofert wybrano tę najtańszą. Inwestycję kosztem 1,632 mln zł wykona Zakład Remontowo?Budowlany Jacka Lasoty z Tomaszowa Mazowieckiego. Powiadomił również o krokach podjętych w celu ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Paradyż. Zlecono opracowanie projektów tych symboli, na co gmina wyda 7 tys. zł. Propozycje mają być gotowe jeszcze w tym roku, oceni je specjalny zespół złożony z nauczycieli historyków, radnych i wójta. Herb, flaga i pieczęć gminy mają zostać uchwalone w przyszłym roku. W swoim wystąpieniu wójt poinformował także o wykonaniu chodnika w rejonie ośrodka zdrowia i dawnego domu nauczyciela. Podobno niektórym nie podobało się, że wykorzystano w tym celu kostkę pochodzącą z rozbiórki. Wójt wyjaśniał, że znacznie ważniejsza od estetyki jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Mówił również o zakończeniu wywozu żwiru na drogi gminne oraz planowanych kolejnych transportach.
W ramach interpelacji i zapytań radny Michalski zwrócił uwagę na nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod chodnik w drodze powiatowej, w rejonie skrzyżowania koło ośrodka zdrowia w Paradyżu. Jak mówił, chodnik usytuowany jest częściowo na gruntach prywatnych, a mieszkańcy płacą podatek od całej powierzchni działki, mimo że jej część zajęta została pod inwestycję. Wójt zobowiązał się, że w tej sprawie zostanie skierowane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych.
Porządek obrad przewidywał przyjęcie dwóch uchwał. Pierwszą z nich radni uchwalili zmiany w budżecie gminy. Drugą zaś wyrazili zgodę na wydzierżawienie gruntów położonych przy drodze krajowej. Chodzi o cztery działki o łącznej powierzchni około 14 arów stanowiące plac przed składem węgla. Terenem zainteresowanych jest dwóch inwestorów, którzy widzieliby w tym miejscu skład budowlany lub bar. Inwestor, który zaoferuje wyższą cenę będzie mógł wydzierżawić grunt na 5, a może nawet 7 lat.
Głównym powodem zwołania sesji był upływający ustawowy termin na dokonanie analizy oświadczeń majątkowych radnych i osób zajmujących kierownicze stanowiska. Analizę oświadczeń radnych odczytał przewodniczący rady, wymieniając wszelkie niedociągnięcia w oświadczeniach i informując, że wszystkie zostały uzupełnione. Następnie przedstawiono podobną informację na temat oświadczeń złożonych przez osoby zajmujące w gminie stanowiska kierownicze.
Jednym z punktów sesji było omówienie realizacji zadań w zakresie oświaty w roku szkolnym 2011/2012. Zebranym przedstawiono dane dotyczące liczby uczniów, oddziałów i nauczycieli w ubiegłym roku szkolnym. Przywołano też ubiegłoroczne wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego, podkreślając, że gimnazjaliści z Paradyża w ubiegłym roku uzyskali wynik niższy od średniej krajowej. W sprawozdaniu znalazły się także dane o szkolnych uroczystościach, organizowanych konkursach czy przeprowadzonych remontach w szkołach.
Radni nie mieli żadnych pytań w sprawie gminnego szkolnictwa. Zdziwiony tym faktem wójt sam podjął temat i przeanalizował wydatki gminy w zakresie oświaty. Jak mówił tylko w jednym półroczu gmina dołożyła do subwencji 360 tys. zł. W skali całego roku szkolnego gmina dokłada więc do utrzymania szkół ponad 700 tys. zł. Tyle właśnie potrzeba na przeprowadzenie remontu w szkole w Sokołowie. Na ten remont trzeba będzie jeszcze poczekać, bowiem póki co w kasie gminy trudno znaleźć środki na ten cel. Tymczasem wskaźniki liczebności uczniów w oddziałach są dość dobre. W szkołach podstawowych w klasach uczy się średnio 14 uczniów, a w gimnazjum ? 24. Mimo to otrzymywana subwencja nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania szkół. Nie mówię, że nauczyciele zarabiają za dużo, ale chyba żadna inna grupa zawodowa nie ma czternastej pensji ? mówił wójt Rudalski o dodatku uzupełniającym, który obciąża budżet gminy. Jego zdaniem przy obecnych unormowaniach, żeby gmina nie wypłacała tego dodatku, każdy nauczyciel musiałby mieć pięć godzin dodatkowych. Co więcej uważa on, że wypłacanie dodatku wyrównującego powoduje, że nauczyciele nie mają motywacji do pracy w szkole. Wyjaśniał, że samorządy walczą nie z nauczycielami, a sprzeciwiają się przyznawaniu przywilejów i podwyżek, jeśli nie idzie za tym zwiększenie subwencji oświatowej. Mimo wszystko zadeklarował, że dopóki będzie to możliwe, będzie robił wszystko, aby wszystkie cztery szkoły w gminie dalej funkcjonowały.
W ramach zapytań i wolnych wniosków głos zabierali głównie sołtysi. Pytano o opóźnione transporty grysu na drogi w Krasiku (będą kolejne), o wymianę przystanku przy drodze krajowej w Solcu (wójt zobowiązał się znaleźć pieniądze na nowy przystanek ? 2,3 tys. zł), o remont mostu w Mariampolu (planowane jest wzmocnienie konstrukcji i malowanie obiektu) oraz o możliwość wykonania zatoki przy drodze krajowej na wysokości Kazimierzowa, gdzie piesi wysiadają z samochodu wprost do rowu (pismo w tej sprawie zostanie wysłane do GDDKiA). Przy okazji odczytano również odpowiedź dyrekcji na wcześniejsze interpelacje. W sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej z powiatową w Paradyżu dyrekcja dróg krajowych przychyliła się do wniosku samorządu i zapowiedziała zamontowanie sygnalizacji świetlnej przy najbliższej możliwości. Zadanie ma zostać uwzględnione w programie dotyczącym zmniejszania liczebności ofiar wypadków na drogach krajowych, który jednak zawiera aż 627 pozycji. Kolejność zadań planowanych do realizacji uzależniona jest zaś od liczby ofiar śmiertelnych w danym punkcie. Okazuje się więc, że w Paradyżu zginęło jeszcze za mało osób (!). Poza tym wójt obawia się, że zamontowanie sygnalizacji świetlnej spowoduje zakorkowanie drogi (chyba, że byłoby to tylko oświetlenie z góry przejścia dla pieszych) i opowiada się za wprowadzeniem ruchu okrężnego na tym skrzyżowaniu. Z kolei w sprawie budowy chodnika w Kłopotowie GDDKiA tłumaczy, że w najbliższych latach inwestycja nie jest planowana z uwagi na ograniczone środki finansowe. Radnych poinformowano również o odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych na wniosek dotyczący budowy chodnika w kierunku Przyłęku. Realizację tego zadania bierze się pod uwagę, ale wyłącznie przy udziale finansowym gminy Paradyż (50% kosztów). Większość radnych uważa jednak, że w gminie pilniejsze są wydatki na remonty dróg w Irenowie, Krasiku czy Popławach Kolonii.
Wójt odniósł się również do przeprowadzonej w Honoratowie kontroli szamb. Zapowiedział, że po Wszystkich Świętych, a więc 5 listopada, rozpocznie się kontrola szamb w całej gminie. Jej celem jest dokonanie inwentaryzacji zbiorników. Przy okazji poruszono temat zmian w przepisach dotyczących utrzymania porządku i czystości w gminach, których wprowadzenie ? planowane w przyszłym roku ? spowoduje znaczny wzrost kosztów odbioru śmieci dla mieszkańców. Wójt zapowiedział, że w okresie zimowym we wszystkich miejscowościach w gminie zorganizuje zebrania wiejskie w tej sprawie.
Ostatnią z podanych informacji były dane dotyczące postępów przy budowie świetlic wiejskich w Honoratowie, Przyłęku i Popławach Kolonii. W najbliższym czasie obiekty zostaną oddane do użytku i z tej okazji, jeszcze w listopadzie, zorganizowane zostaną w nich spotkania integracyjne. Na zakończenie wszystkich zebranych zaproszono na gminne obchody Święta Niepodległości.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (799) z dnia 2 Listopada 2012r.
W dziale Paradyż dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »