tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 PUP pozyskał środki

 
Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 2.318.800 zł z Funduszu Pracy z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej na realizację trzech programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Z tych środków opoczyński urząd będzie realizował trzy programy. Pierwszy na który udało się pozyskać 1.896.200 zł na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. W ramach tego programu będą udzielane osobom bezrobotnym jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zostaną zrefundowane koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą. Drugi na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy, w kwocie 396,6 tys. zł. Projekt zakłada, iż działania przyczynią się w dużej mierze do wzrostu aktywności zawodowej tej grupy, przygotują osoby do poruszania się po rynku pracy i skutecznego poszukiwania pracy, podniesienia kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży oraz szkoleń na kierowców wózków widłowych, profesjonalnego sprzedawcę, indywidualne (kwalifikacja wstępna przyśpieszona).
Trzeci program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwiększające aktywność zawodową osób w wieku powyżej 55 roku życia. Udało się na niego pozyskać 29 tys. zł. Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych powyżej 55 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. W ramach projektu 20 osób bezrobotnych będzie uczestniczyć w jednomiesięcznym szkoleniu obsługi komputera od podstaw. Zostaną także zorganizowane warsztaty z zakresu poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych CV, przygotowania do pracy z przyszłym pracodawcą.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 38 (689) z dnia 23 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »