tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Ostatnia w roku

 
Ostatnia sesja w 2010 roku, III sesja IV kadencji miała podwójny charakter. Podczas tzw. części uroczystej wręczono doroczną nagrodę powiatu opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury i dokonano podsumowania osiągnięć w 2010 rokuLaureat tegorcznej nagrody, Edward Zagdański i przew. kapituły dr Jan łuczkowski


Spośród trojga kandydatów do nagrody powiatu opoczyńskiego za osiągnięcia kulturalne kapituła postanowiła uhonorować tym zaszczytnym wyróżnieniem dokumentalistę dnia codziennego Opoczna, wychowawcę młodego pokolenia adeptów fotografii, artystę fotografika Edwarda Zagdańskiego. Nagroda ze wszech miar słuszna i serdecznie jej gratulujemy.
Jak co roku władze powiatu dokonały podsumowania osiągnięć sportowych w 2010 roku, a że od lat sport opoczyński ma się dobrze, to i lista wyróżnionych jest długa.
Za wnoszenie największgo wkładu w promocję powiatu opoczyńskiego, rozwój sportu oraz swoich indywidualnych ambicji sportowych wyróznione zostały pucharami i dyplomami:
Ludowy Klub Kolarski LUKS Sławno, prezes Zbigniew Gierczak,
Ludowy Klub Kajakowy w Drzewicy, prezes Krzysztof Supowicz,
Uczniowski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Pegaz, prezes Marcin Wojtunik,
Ludowy Klub Sportowy Ceramika Opoczno, prezes Dariusz Kosno,
Ludowy Klub Sportowy Sparta Ostrów, prezes Zbigniew Wiktorowicz,
Zakładowy Ludowy Klub Sportowy Woy Bukowiec Opoczyński w Sobawinach, prezes Leszek Raczyński.
Spośród licznego grona zawodników osiągających wyróżniające rezultaty włądze powiatu uhonorowały:
Małgorzatę Milczarek LKK w Drzewicy,
Grzegorza Kiljanka LKK w Drzewicy,
Kordiana Pacierpnika LKK w Dzewicy,
Martę Turoboś LKK LUKS Sławno,
Agnieszkę Rek LKK LUKS Sławno,
Sławomira Kuca UMLKS Pegaz w Opocznie.
Nie byłoby sukcesów sportowych bez trenerów. Za osiągniącia w 2010 roku wyróżnieni zostali:
Przemysław Gierczak (LKK LUKS Sławno w Sławnie),
Rafał Marszałek (UMLKS Pegaz w Opocznie),
Artur Wojtal (LKS „Ceramika Opoczno” w Opocznie),
Włodzimierz Dębowski (LKK w Drzewicy).
Za aktywność sportową, promocję zdrowia i działalność sportową o charakterze rekreacyjnym Zarząd Powiatu wyróżnił:
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ceemka” w Idzikowicach, prezes Arkadiusz Gadomski,
Ludowy Klub Sportowy „Opoka” w Opocznie, prezes Andrzej Mazur,
Opoczyński Klub Amazonek „Oka”, prezes Ewa Ambroziak.
Spośród uczniowskich klubów sportowych wyróżniono:
Uczniowski klub sportowy „Maratończyk” w Opocznie, prezes Dariusz Lewandowski,
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Opocznie, prezes Zbigniew Sobczyk,
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Opocznie, prezes Jacek Stępień.
Wyróżnione zostały także organizacje pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych:
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opocznie, kierownik Lidia Nowicka,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy, kierownik Andrzej Krzyżanowski,
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, dyrektorka Katarzyna Sobczyk).
W części merytorycznej radni realizowali przyjęty porządek dnia i praktycznie bez dyskusji przyjęli poszczególne punkty programu. W związku z rezygnacją z mandatu przez nowego burmistrza Opoczna Jana Wieruszewskiego, radni podjęli uchwałę o uzupełnieniu składu Rady przez kandydata z tej samejlisty, który osiągnął kolejny wynik. W ten sposób do składu Rady wszedł Robert Tyczyński, który składając ślubowanie, stał się pełnoprawnym radnym.
Ze sprawozdaniem z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym zapoznał radnych członek Zarządu Bogdan Kubiszewski. Sprawozdanie tylko w jednym punkcie wywołało reakcję radnych. Andrzej Kopania zwrócił uwagę na niewielkie rezultaty odśnieżania i na to, że niektóre drogi powiatowe są praktycznie nieprzejezdne. Wystąpienie wywołało krótką polemikę z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych na temat kto odpowiada za stan zatok i przystanków autobusowych: przewoźnik czy właściciel drogi. Spór pozostał nierozstrzygnięty i pewnie dopiero podczas następnej sesji dowiemy się kto miał rację.
W punkcie dotyczącym przyjęcia uchwał radni m.in. delegowali jako przedstawiciela do Związku Powiatów Polskich starostę Jana Wierszuszewskiego, o co sam wnioskował. Jako uzasadnienie podał, że jego doświadczenia jako reprezentanta powiatu w związku wskazują na konieczność reprezentowania powiatu przez starostę a nie przez jego zastępcę.
Radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości uposażenia nowo wybranego starosty. Będzie otrzymywał 6000 zł jako uposażenie zasadnicze, dodatek stażowy w wysokości 20% uposażenia zasadniczego (1200 zł), dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 30% wszystkich składowych (2790 zł). Razem 12.090 zł brutto. Co prawda w czasie sesji nie było mowy o wysokości obecnego uposażenia wicestarosty. dowiedzieliśmy się, że Józef Róg otrzymuje 5200 zł uposażenia zasadniczego, 20–procentowy dodatek stażowy (1040 zł), dodatek funkcyjny w wysokości 2200 zł i 20% dodatek specjalny od wszystkich składowych. Razem 10608 zł.
Radni podjęli również decyzję o składzie Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został radny Przemysław Skrzypek z SLD.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (704) z dnia 5 Stycznia 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »