tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Orlikowe podsumowania i plany

 
W ubiegłym roku gmina Drzewica przystąpiła do ogólnopolskiego projektu ?Animator ? Moje Boisko Orlik 2012?, który ma na celu wspomaganie samorządów terytorialnych w zapewnieniu systematycznej działalności sportowo?rekreacyjnej na orlikach. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Szkolny Związek Sportowy oraz samorządy, a finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W ramach projektu na orlikach zatrudniane są osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych. Ich wynagrodzenie opłacają po połowie samorządy oraz wojewódzkie SZS w ramach dotacji MSiT.
Animatorem na orliku i obiektach sportowych na terenie gminy i miasta został Karol Podogrocki, który prowadził zajęcia w okresie marzec?grudzień pięć dni w tygodniu ? od środy do niedzieli. W tym czasie uzupełniał dziennik pracy według wzoru zatwierdzonego przez ministerstwo. Zgodnie z zapisami dziennika powstało zbiorcze sprawozdanie opisowe z przebiegu pracy animatora.
Orlikowe zajęcia odbywały się w wymiarze 160 godzin miesięcznie, z wyjątkiem grudnia (80 godzin). Na obiekcie organizowano gry, zabawy, treningi, festyny, turnieje i zawody dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, a także osób dorosłych. Do współpracy włączyły się szkoły i OKGiM.
Łączna liczba chętnych do korzystania z obiektu w ciągu 10 miesięcy pracy animatora wyniosła 12.747 osób, co daje miesięcznie 1.245 osób. Dzieląc to na godziny, można obliczyć, iż średnio w każdej godzinie zajęć na orliku brało udział 8 osób.
W tym okresie przeprowadzono m.in.: * 23 cotygodniowe miniturnieje piłkarskie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum * gminne eliminacje i finały Orlikowej Ligi Mistrzów ? Łódzkie 2012 * majowy turniej piłki nożnej i koszykówki z udziałem dorosłych * majowy festyn rodzinny * piłkarskie turnieje o puchar burmistrza dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów * II regionalny turniej piłkarski drużyn półamatorskich * Wakacyjną Ligę Młodzików * jesienny turniej sportowo?rekreacyjny (piłka nożna i koszykówka) dla uczniów szkół podstawowych. Dodatkowo z zajęć korzystały zorganizowane grupy, w tym drużyny piłkarskie z terenu gminy, jak choćby Gerlach Drzewica, Syrenka Zakościele i Szacunek Drzewica.
? Od momentu oddania orlika do użytkowania na terenie gminy obserwujemy stały wzrost zainteresowania aktywnymi formami spędzania czasu wolnego. Zatrudnienie animatora pozwoliło na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału obiektu, co w konsekwencji dało wspaniałe możliwości dla rozwoju lokalnej integracji. Jak wiemy systematyczne uczestnictwo w zajęciach sportowych, oprócz korzyści zdrowotnych, przeciwdziała także zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, dlatego w bieżącym roku kalendarzowym gmina Drzewica ponownie przystąpi do projektu ?Animator ? Moje boisko Orlik 2012? ? mówi dyrektor Zespołu Ekonomiczno?Administracyjnego Szkół, Andrzej Krzyżanowski.
Wnioski dotyczące realizacji projektu w 2013 roku będzie można składać od 21 stycznia do 15 lutego, a wznowienie pełnoetatowych zajęć ma się rozpocząć z dniem 1 marca, czyli podobnie jak na większości orlików w kraju.
? Chcielibyśmy, aby w tym roku nastąpiło zwiększenie dostępności do zajęć sportowych dla wszystkich grup wiekowych i obu płci. Planujemy również zorganizować kilka wydarzeń promujących zdrowy styl życia. Jest to możliwe do zrealizowania jedynie przy odpowiedniej współpracy animatora, szkół, organizacji i klubów sportowych, a także organizacji pozarządowych. Dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w planowaniu charakteru imprez, które mogą odbywać się orliku ? kończy swą wypowiedź dyrektor.
Biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia z ubiegłego roku, należy być optymistą co do realizacji celów stawianych na najbliższe miesiące.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (809) z dnia 11 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »