tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Opłaty za wynajem świetlic

 
Rada Gminy i Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu, opłat i zasad korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy

Uregulowano kwestię wynajmu świetlic wiejskich. Obiekty służące integracji środowiska lokalnego będzie można wynajmować za odpłatnością.
Jeśli chodzi o świetlice już wybudowane bądź planowane do budowy ze środków unijnych ? w Strzyżowie, Dąbrówce, Zakościelu i Domasznie, UGiM uzyskał stosowną zgodę z Urzędu Marszałkowskiego. Przyjęta 26 kwietnia uchwała dotyczy jednak wszystkich świetlic w gminie.
Jak poinformował burmistrz Janusz Reszelewski, sprawa była szeroko omawiana z zainteresowanymi stronami. 18 kwietnia zostało zorganizowane spotkanie z paniami z KGW, sołtysami oraz przedstawicielami jednostek OSP. Konsultowano głównie wysokość stawek za wynajem. Dyskusje trwały również podczas posiedzeń komisji.
Zgodnie z przyjętym regulaminem, opłaty będą pobierane tylko za indywidualne imprezy okolicznościowe i uroczystości, takie jak przyjęcia czy szkolenia, w oparciu o umowy zawierane z gminą. Stawki są zróżnicowanie ze względu na rodzaj imprezy i standard obiektu. Dla przykładu cena wynajęcia świetlic na przyjęcie okolicznościowe waha się od 100 do 200 zł, na stypę od 50 do 100 zł. Godzinna stawka za szkolenie bądź prezentację wynosi 50 zł.
? Zarobione w ten sposób pieniądze wrócą do społeczności lokalnych i będą przeznaczane na doposażenie obiektów ? zaznacza burmistrz. ? Gmina pobierze tylko należności na pokrycie kosztów mediów.
Trzeba zaznaczyć, że z opłat są wyłączone inicjatywy, które służą wszystkim mieszkańcom: popularyzujące amatorskie formy artystyczne, kulturalne, festyny i otwarte uroczystości, zebrania i spotkania organizowane przez organy gminy oraz sołectwa, spotkania lokalnych organizacji, np. KGW, OSP, klubów sportowych.
Regulamin obejmuje na razie siedem świetlic wraz z zapleczem, które zostały użyczone gminie. W przypadku Żardek i Krzczonowa takiej zgody nie ma. Jednostki mają się określić po zakończeniu konsultacji.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 18 (773) z dnia 4 Maja 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »