tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ODTRUCIA alkoholowe, tel. 690-690-079, ...
czytaj dalej »

Sprzedam wóz ciągnikowy, tel 668 197 ...
czytaj dalej »

Sprzedam drewno opałowe i kominkowe 511 542 ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Opoczno

 Odwołanie i rezygnacja

 
Odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej, Bartłomieja Firkowskiego oraz sprawa ewentualnej renowacji opoczyńskiego zalewu zdominowały XXVI sesję RM


Nieobecny na sesji z powodów zdrowotnych przewodniczący Rady Bartłomiej Firkowski, na piśmie wyznaczył do prowadzenia sesji na czas nieokreślony wiceprzewodniczącego, Wiesława Wołkiewicza. Niespodziewanie na początku obrad mandat radnego złożył radny Dariusz Kosno, który powiedział, że w wyborach startował z komitetu Platformy Obywatelskiej, a w grudniu jego członkostwo w klubie wygasło W związku z tym czuję się w obowiązku w dniu dzisiejszym ? mówił radny, poinformować państwa, że zrzekam się mandatu radnego Rady Miejskiej. Radny podziękował wszystkim za współpracę, życząc przy okazji wszelkiej pomyślności w nowym roku.
Na wniosek burmistrza, Jana Wieruszewskiego z porządku obrad została wycofana uchwała dotycząca gospodarki śmieciowej o podziale gminy na sektory. Z kolei na wniosek radnej, Janiny Pęczek wycofano dwie uchwały o wyborze wiceprzewodniczących komisji rewizyjnej i gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i przestrzegania prawa.
Po przyjęciu protokołu z poprzednich obrad, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Radny Mieczysław Wojciechowski zapytał, kiedy ruszy budowa kanalizacji w Kruszewcu Kolonii. W odpowiedzi naczelnik wydziału techniczno?inwestycyjnego, Andrzej Snopczyński, powiedział, że termin zakończenia tej inwestycji to 30 maja 2014 roku. Zgodnie z deklaracją wykonawcy na tym odcinku roboty maja rozpocząć się zaraz po świętach. Być może jeszcze w tym roku wykonawca zorganizuje zaplecze budowy i jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne to w styczniu powinny rozpocząć się roboty.
Potem radni przystąpili do bloku uchwał. Pierwszą uchwałą nad którą pracowali były zmiany w budżecie gminy na rok 2012. Barbara Bąk powiedziała, że w piątek przed świętami do gminy wpłynęło 81 tys. zł z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Zaplanowano także zmiany w kwotach dotyczących funduszu sołeckiego.
Kolejną uchwałą było przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013?2029. W tym punkcie radni dyskutowali głównie nad remontem opoczyńskiego zalewu. Zrezygnowano z budowy przyłącza wodociągowego w stanicy harcerskiej. Z tych środków 52 tys. zł zostanie przeznaczone na wydatki bieżące związane z oczyszczeniem terenu wokół zalewu, a 152 tys. zł zostanie przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia. Skarbniczka przedstawiła rajcom pozytywną opinię RIO na temat uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej. RIO zwróciło uwagę na blisko 60 proc. zadłużenie gminy. Wyraziła jednak nadzieję, że przy takim budżecie uda się wszystko pospłacać.
Burmistrz przypomniał, że kilka miesięcy temu został poproszony przez radnych o poinformowanie, jak rozkładają się wydatki inwestycyjne w mieście i na wsiach. Wtedy ze strony radnych pojawiła się sugestia, że w stosunku do ilości mieszkańców gmina za dużo wydaje na tereny wiejskie, a za mało na miejskie. Włodarz podkreślił, że jeszcze pracuje nad takim zestawieniem, ale na sesję przygotował informację z ostatnich sześciu lat nie uwzględniając wydatków bieżących. Z zebranych danych wynika, że z ogólnych wydatków, jakie wydano na inwestycje do miasto popłynęło 72%, a na wieś 28%. Burmistrz dodał, że zarzuty o wydawaniu większych środków na tereny wiejskie, nie potwierdziły się. Powiedział też, że przygotuje takie zestawienie od 1998 roku, kiedy to pełni funkcję burmistrza i przedstawi je radnym.
Radny Grzegorz Wołąkiewicz zwrócił uwagę, żeby uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy nie traktować pobieżnie. Zapisy w uchwale będą skutkować zapisami w kolejnych budżetach uchwalanych przez gminę. Dodał, że z informacji burmistrza wynika, że wydatki inwestycyjne zachwiane są na niekorzyść sołectw. Zdaniem radnego trzeba się głęboko zastanowić w jaki sposób układać wieloletnie prognozy, aby nie powodować frustracji i niezadowolenia z racji tego, że budżet jest dzielony niesprawiedliwie. Radny pytał o świetlicę w Karwicach? W jaki sposób gmina będzie realizować to zadanie? Był przygotowany projekt, który przegrał w kontekście budowy świetlicy w Kraśnicy, a teraz modernizację tej świetlicy zaplanowano na 2015 rok. Mieszkańcy będą musieli długo czekać na działania ze strony gminy. Radny przypomniał, że szkoła w tym budynku została zlikwidowana w 1998 roku i wtedy radni przekonywali, że budynek nie będzie pustostanem, a w miejscu szkoły zostanie zorganizowana świetlica. Okazuje się, że budynek z zewnątrz jest w stanie opłakanym i bardzo ciężko utrzymać tam przyzwoitą temperaturę do prowadzenia zajęć. Dodał, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej może poprawić warunki funkcjonowania w tym budynku. Padło też pytanie o termomodernizację szkół, bo niskie temperatury dają się we znaki, tam gdzie docieplenie budynków nie jest najlepsze. W wieloletniej prognozie radny nie zauważył też zadań związanych z budową dróg na terenie wiejskim.
Przy okazji tej uchwały głos zabrał także radny Rafał Kądziela, który wyraził swoje zadowolenie z faktu, że burmistrz zdecydował się przesunąć 50 tys. zł na to, żeby coś zaczęło się dziać z naszym zalewem. Zdaniem radnego już od wielu lat mieszkańcy miasta czekają na tę inwestycję i wielu z nich jest już bardzo zniecierpliwionych. Radny przygotował dokumentację fotograficzną, przedstawiającą jak miasta ościenne poradziły sobie z renowacją bądź budową podobnych zbiorników wodnych na swoich terenach m.in. w Przysusze, Drzewicy i Rawie Mazowieckiej. Jego zdaniem renowacja zalewu to byłaby sztandarowa inwestycja w naszym mieście, a wartość retencji to koszt około 5 milionów. Dodał, że gmina może wziąć bardzo dobrą pożyczkę na okres dziesięciu lat z czego może być umorzone nawet 50%. Oprocentowanie takiego kredytu wyniosłoby tylko 2%. ? Wiadomo, że jeśli podejdziemy do tego tematu tak, że nie mamy na nic pieniędzy to nigdy tego nie zrobimy ? mówił. Zwrócił też uwagę, że w Opocznie nie ma żadnych terenów rekreacyjnych, a matki z dziećmi nie mają gdzie pospacerować. Radnemu odpowiedział Janusz Klimek, zdaniem którego zalew nie jest sztandarową inwestycją. Dodał, że gmina pozyskuje środki unijne i realizuje maksymalną ilość zadań inwestycyjnych. Owszem może robić tego rodzaju inwestycje, ale trudno będzie ją wytłumaczyć mieszkańcom np. osiedla Milenijnego, którzy chodzą w błocie. Zdaniem radnego w pierwszej kolejności powinny być realizowane te najbardziej potrzebne inwestycje m.in. drogi, kanalizacja i wodociągi, a dopiero potem kolejne. Zdaniem radnego nie ma podziału, miasto i wieś, bo liczy się jedna gmina, a inwestycje powinny być realizowane tam gdzie są najbardziej potrzebne. Radny dodał, że inwestowanie w zalew jest ważne, ale nie najważniejsze.
Do wypowiedzi radnego ustosunkował się radny Mieczysław Wojciechowski, który przyznał, że drogi i kanalizacja to są bardzo ważne inwestycje. Zaproponował jednak, żeby radni wybrali się choćby do Przysuchy i dowiedzieli się, czy tam w gminie zostały już zrobione wszystkie inwestycje choćby drogowe. Jeśli tak będzie, to radny poprze propozycję Janusza Klimka, żeby najpierw robimy te najistotniejsze inwestycje, a dopiero później zalew. Idąc jednak tą drogą to pojawia się obawa, że renowacja zalewu zostanie przeprowadzona dopiero za dwadzieścia lat. Radny zaproponował, by przeprowadzić sondaż i aby mieszkańcy wypowiedzieli się na ten temat.
Burmistrz przyznał, że trzeba wybierać realizację poszczególnych inwestycji. Zaznaczył, że gmina zainwestowała ogromne pieniądze w Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. ? Jesteśmy jedynym miastem, jedynym samorządem w województwie łódzkim, który zrealizował tego typu inwestycje ? mówił włodarz gminy. Zamiast tych 31 milionów można było kilka takich zalewów wybudować, ale przecież to radni decydują o realizacji poszczególnych inwestycji ? dodał. Burmistrz przyznał, że w wieloletniej prognozie finansowej radni będą musieli jeszcze raz na nowo popatrzeć na ważność i pilność niektórych inwestycji m.in. jaką przyjąć politykę w budowie świetlic wiejskich.
Radna Jadwiga Figura, zwróciła uwagę radnych na warunki, w jakich pracują sprzedawcy na targu przy Piotrkowskiej. Jej zdaniem wiele jest do zrobienia, ale trzeba się zastanowić co w pierwszej kolejności, na ile pozwalają środki finansowe. Radna zwróciła też uwagę na budownictwo socjalne, które jest w naszym mieście bardzo potrzebne.
Z kolei radna Barbara Wacławiak zgodziła się z przedmówczynią, że dla każdego z radnych teren na którym mieszka jest najbliższy sercu. Zdaniem radnej pieniądze, które radni przeznaczyli w budżecie na oczyszczenie zalewu, rezygnując z inwestycji w Miedznej, są dobrym plusem na rozpoczęcie jakichkolwiek prac nad zalewem. Warto byłoby zrobić tam też plac zabaw, gdyż dzieci z tamtych rejonów nie mają się gdzie bawić.
Andrzej Kacprzak stwierdził, że radni dużo rozmawiają o inwestycjach i o kulturze, ale zbyt mało mówi się o bezrobociu. Radni powinni zastanowić się, co mogą zrobić, żeby pomóc młodym ludziom, żeby ich nie zostawiać samych sobie. Być może stworzyć projekt z innymi instytucjami by wykształcić młodzież, bo dziś wielu przedsiębiorców potrzebuje ludzi do pracy, ale nie ma wykwalifikowanych pracowników.
Do pracy nad uchwałą budżetową radę wprowadziła skarbniczka. Przedstawiła pozytywną opinię RIO na temat projektu budżetu gminy. Szerzej o budżecie pisaliśmy w świątecznym wydaniu TOP.
Radni przyjęli także zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania. Zamontowane parkomaty są używane, ale po regeneracji. Są zasilane energią słoneczną i nie wydają reszty. Koszt dzierżawy jednego urządzenia to około 900 zł. Jeden z obecnie zatrudnionych inkasentów pozostanie w strefie i będzie pełnił funkcję kontrolną. Ceny za czas parkowania pozostały bez zmian.
Rajcy rozpatrzyli także skargę złożoną przez Janinę Podlewską oraz wniosek złożony przez Kazimierza Podlewskiego. Z uwagi jednak na niewłaściwość Rady Miejskiej do rozpatrzenia obu spraw i przekazali je burmistrzowi. Zatwierdzono także plany pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji na 2013 rok.
W kolejnym punkcie na wniosek radnej Janiny Pęczek do porządku uchwał wprowadzono punkt dotyczący odwołania radnego Bartłomieja Firkowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Wniosek uzasadniono koniecznością ustabilizowania pracy w samorządzie gminnym w związku z powstaniem koalicji tworzącej większość w Radzie, a składającej się z komitetów wyborczych ?Razem dla Opoczna?, ?Ziemia Opoczyńska? i ?Opoczyńska Wspólnota Samorządowa?. Pod wnioskiem podpisali się radni koalicyjni: Jadwiga Figura, Jarosław Jurowski, Andrzej Kacprzak, Janusz Klimek, Janina Pęczek, Ewa Róg, Marek Sijer, Barbara Wacławiak, Jerzy Wijata, Grzegorz Wołąkiewicz, Wiesław Wołkiewicz, Zdzisław Wojciechowski.
Po powołaniu komisji skrutacyjnej w skład, której weszli przewodniczący Jerzy Wijata oraz członkowie Jarosław Jurowski i Andrzej Kacprzak, radni przystąpili do tajnego głosowania. Podczas głosowania na sali było obecnych siedemnastu radnych, z czego szesnastu odebrało karty do głosowania. Radny Mieczysław Wojciechowski na znak protestu, że w tym świąteczno?noworocznym okresie nie powinno się nikogo odwoływać, odmówił udziału w głosowaniu. Za odwołaniem Bartłomieja Firkowskiego zagłosowało dwunastu radnych, trzech było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (808) z dnia 4 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »