tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Odbiór drogi powiatowej w Radzicach Małych

 

Zakończyła się realizacja pierwszego etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E od granicy gminy Opoczno i Drzewica do Radzic Małych oraz drogi powiatowej nr 3111E Radzice Małe ? Radzice Duże. Firma Strabag przebudowała odcinek od mostu na Drzewiczce, biegnący w kierunku skrzyżowania, a później przez Radzice Małe w stronę Brzuzy. Jego długość wynosi 1002 m.
Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu i zgodnie z umową trwały pięć miesięcy. Miały na celu odwodnienie, przebudowę i poszerzenie drogi. Ze względu na kolizję uzbrojenia terenu z zaprojektowanymi rozwiązaniami drogowymi niezbędne było przebudowanie kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz urządzeń wodno?kanalizacyjnych.
W ramach odwodnienia wykonawca ułożył przepusty betonowe o średnicy 400 i 1200 mm oraz kryty rów z rur kanalizacyjnych o średnicy 400 i 1000 mm wraz z niezbędnymi studzienkami ściekowymi, studniami rewizyjnymi i przykanalikami. Zastosował również rowy przydrożne, które umocnił poprzez hydroobsiew.
Po zerwaniu starej konstrukcji jezdni Strabag wykonał nową ? podbudowę z kruszywa łamanego (grubość 20 cm), podbudowę z betonu asfaltowego (7 cm) i warstwę ścieralną (5 cm). Wybudował chodniki z kostki betonowej o grubości 8 cm, na zjazdach do posesji nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm, natomiast na poboczach wysypał kruszywo łamane o grubości warstwy 15 cm. Ostatnim etapem prac było oznakowanie poziome, wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz ustawienie poręczy ochronnych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
Oficjalny odbiór zadania nastąpił w piątek, 14 listopada. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele inwestora ? Zarządu Dróg Powiatowych, pracownicy Strabagu, gminni samorządowcy, urzędnicy oraz reprezentanci mieszkańców Radzic Małych ? radna i sołtys. Dodajmy, że wartość inwestycji wyniosła 2.579.709 zł. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez powiat i gminę w stosunku 1:1.
Jak już informowaliśmy, są duże szanse na realizację drugiego etapu inwestycji ? odcinka biegnącego przez Idzikowice. Kosztorys zadania wynosi 4.349.341 zł, przy czym powiat stara się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek o dotację (2.174.670,5 zł) zajmuje pierwsze miejsce na liście rezerwowej w województwie. Miejmy więc nadzieję, że w ramach naboru znajdą się oszczędności i inwestycja zostanie wykonana w przyszłym roku.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (906) z dnia 21 Listopada 2014r.
W dziale Drzewica dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »