tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Obrady w powiecie

 
Podwyżki dla starostów, protest w sprawie zamiaru likwidacji komisariatu policji w Drzewicy oraz roszady w komisjach stałych to główne decyzje, jakie zapadły na środowej, XXIV sesji Rady Powiatu

Ustalenie nowego, wyższego wynagrodzenia dla starosty opoczyńskiego było punktem, który wzbudził największe emocje. Zaproponowano, aby starosta otrzymywał 6 tys. zł wynagrodzenia zasadniczego, 2,1 tys. zł dodatku funkcyjnego, 2,9 tys. zł dodatku specjalnego oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego ? w sumie 12.200 zł. To o 470 zł więcej niż wynosiło wynagrodzenie poprzednika Marka Ksyty, Jana Wieruszewskiego.
Jak można się było spodziewać, radni opozycyjni byli przeciwni tej decyzji. Pytano o jej uzasadnienie i argumentowano, że w dobie kryzysu, u progu nowego roku budżetowego, taka decyzja nie powinna mieć miejsca. Były starosta Jan Wieruszewski przytaczał dane dotyczące bezrobocia i ubóstwa w powiecie, a poseł Robert Telus przestrzegał, że ta nierozsądna decyzja odbije się wśród mieszkańców złym echem. Tym bardziej, że podwyżkę dostanie także wicestarosta, Józef Róg, którego wynagrodzenie ustala już starosta. Wicestarosta, pomijając różnice w wysłudze lat, ma zarabiać około 400 zł więcej od swojego poprzednika, radnego Marcina Baranowskiego.
Radny Wieruszewski wyliczył, że koszty tych podwyżek wyniosą około 11 tys. zł rocznie. Ale przypomniano mu, że pełniąc swego czasu funkcję wicestarosty zarabiał dokładnie tyle samo. Z kolei obecny starosta zarobi tyle, co swego czasu Józef Róg na tym stanowisku. Ponadto podkreślano, że starostowie oraz przewodniczący rady zrezygnowali z korzystania z kierowców w dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych, a także wykorzystują własne samochody do celów służbowych ? bez pobierania ryczałtu.
Radny Kubiszewski, jeszcze na posiedzeniu komisji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, wnioskował o utrzymanie wynagrodzenia starosty na dotychczasowym poziomie i jego wniosek uzyskał tam większość. Na sesji jednak przepadł stosunkiem głosów 16 do 6. Przygotowywany projekt uchwały, zatwierdzający podwyżkę dla starosty, poparło 14 radnych, 6 było przeciw.
Drugim punktem obrad, który wywołał żywą dyskusję, było przyjęcie stanowiska rady w sprawie likwidacji Komisariatu Policji w Drzewicy. Przygotowaną wcześniej treść stanowiska zmieniono po burzliwych dyskusjach na posiedzeniu komisji zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Stanowisko, przyjęte przez radnych jednogłośnie, wyraża stanowczy protest wobec zamiaru likwidacji komisariatu. Radni podkreślili, że planowana reorganizacja może doprowadzić do zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gmin Drzewica i Poświętne oraz pogorszenia skuteczności interwencji policyjnych. Argumentowali, że policjanci z Drzewicy mają lepszy kontakt z mieszkańcami, znają lokalną społeczność oraz topografię terenu, co również wpływa na ich skuteczność.
Upatrując powodów zamierzeń komendanta powiatowego w zbyt małej ilości etatów w komendzie powiatowej, proponują dążyć do jej zwiększenia. Jednocześnie oczekują odstąpienia od zamiaru likwidacji drzewickiej placówki i ponownej analizy sytuacji.
Dokument zostanie przekazany komendantowi powiatowemu policji, komendantowi wojewódzkiemu oraz marszałkowi województwa łódzkiego. Trudno jednak powiedzieć, czy protest rady wpłynie na decyzję komendanta Mygi, który, jak na razie, zdania nie zmienia.
W toku obrad radni przyjęli szereg uchwał, decydując m.in. o założeniu Liceum Ogólnokształcącego w Mroczkowie Gościnnym. Gros uchwał dotyczyło także zmian personalnych w poszczególnych komisjach stałych rady. O tych oraz o pozostałych decyzjach poinformujemy w przyszłym tygodniu.


Mjm   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (818) z dnia 15 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »