tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Paradyż

 Obrady w Paradyżu

 
Gmina Paradyż zapłaci za wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi powiatowej na odcinku Kozenin ? Kłopotów. Mimo chęci jednak nie dofinansuje renowacji ołtarzy bocznych kościoła w Wójcinie. V sesja Rady Gminy odbyła się w poniedziałek, 16 marca

W ostatniej sesji wzięło udział 13 radnych z 15?osobowego składu rady. Rajcy zgodzili się uzupełnić proponowany porządek obrad o trzy dodatkowe projekty uchwał: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie określenia kryteriów przy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Radni wysłuchali informacji wójta o działalności międzysesyjnej, w której podano wyniki wyborów sołeckich oraz dane dotyczące prowadzonych procedur z zakresu zamówień publicznych. Włodarz informował o rozstrzygnięciu przetargu na remont drogi w Stawowicach Kolonii. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa, które wykona zadanie za 127.623 zł. W miarę korzystne rozstrzygnięcie nie zmienia faktu, że niezbędne jest zwiększenie przeznaczonych na ten cel środków, bo choć gmina liczy na pozyskanie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50% kosztów zadania, to na razie musi zabezpieczyć całą kwotę, zaś w budżecie zapisano do tej pory jedynie 100 tys. zł. Mówił o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na wykonanie dwóch dokumentów planistycznych ? aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Paradyż oraz planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Paradyż, które pozwolą m.in. ubiegać się o środki unijne na planowane instalacje pomp ciepła, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w szkołach w Wójcinie i w Paradyżu, ale także na pozyskiwanie dotacji na podobne przedsięwzięcia przez mieszkańców. Ich wykonanie będzie kosztować blisko 30 tys. zł. Dokumenty mają być gotowe do końca lipca. Informował też o ogłoszonym przetargu na zakup energii elektrycznej oraz o zapytaniach ofertowych na badanie stanu wody i ścieków, remont łazienek w szkole w Paradyżu (kosztował nieco ponad 7 tys. zł), dostawę przepustów drogowych (na razie 100 kręgów o przekroju 40 cm i 30 kręgów o przekroju 80 cm), kruszywa na drogi (na razie 3 tys. ton) i planowanym zapytaniu na żwir na drogi dojazdowe do pól.
Wszystkie uchwały przedstawione radnym zostały przyjęte jednogłośnie. Rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w przyszłorocznym budżecie gminy środków na fundusz sołecki. W związku ze zmianą na stanowisku kilku sołtysów wprowadzono zmiany w uchwale dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa. Zdecydowano także o udzieleniu dotacji powiatowi opoczyńskiemu w wysokości 42.534 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę drogi Kozenin ? Kłopotów, biegnącej na terenie gminy Paradyż. Wójta upoważniono do podpisania porozumienia w tej sprawie.
W ramach zmian w budżecie wprowadzono m.in. ostateczne kwoty subwencji (m.in. oświatowa większa o 98 tys. zł); dotacje na przeprowadzenie wyborów prezydenckich; dofinansowanie unijne refundujące zakup strojów ludowych dla zespołu "Koniczynki" (25 tys. zł) i zwrot VAT z ubiegłorocznej budowy przyłączy i kanalizacji w ul. Lipowej w Paradyżu (65 tys. zł). W załączniku inwestycyjnym zwiększono o około 30 tys. zł środki na budowę drogi w Stawowicach Kolonii, o 30 tys. zł na oświetlenie w Wielkiej Woli i o 35 tys. zł na wodociąg w Przyłęku. Po zmianach planowane dochody gminy to 13.649.595 zł, a wydatki 13.924.862 zł.
Rada dokonała także zmian w wieloletniej prognozie finansowej, ustaliła zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę (szczegóły organizacji wychowania przedszkolnego omówione zostaną z dyrektorami szkół na posiedzeniu komisji oświatowej; prawdopodobnie w każdej placówce realizowana będzie 5?godzinna podstawa programowa, a zajęcia 8? lub 9?godzinne tylko w ZSS w Paradyżu; rozważa się poprowadzenie oddziałów przedszkolnych przez fundacje lub stowarzyszenia, które nie muszą zatrudniać nauczycieli na podstawie Karty nauczyciela).
Ostatnia z przyjętych tego dnia uchwał dotyczyła zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Miała ona umożliwić gminie przekazanie dofinansowania na odrestaurowanie ołtarzy bocznych kościoła parafialnego w Wójcinie. Tuż przed sesją okazało się jednak, że choć sama świątynia wpisana jest do rejestru zabytków, to jej ołtarze boczne nie są w nim ujęte. W takiej sytuacji gmina nie może dofinansować ze środków publicznych ich odnowienia, choć ma zabezpieczone środki na ten cel.
Od kilku lat na subkoncie gmina trzyma 50 tys. zł uzyskane od firmy gazowniczej, która po przeprowadzonej właśnie w Wójcinie inwestycji zapłaciła za konieczny po przeprowadzeniu robót remont drogi. Samorząd wstrzymał się z nim jednak do czasu budowy kanalizacji, a po jej zakończeniu wyremontował drogę ze środków RPO. Wójt obiecał, że niewykorzystane pieniądze zostaną zainwestowane właśnie w Wójcinie i nawet na ostatnich zebraniach wiejskich obiecał mieszkańcom, że przekaże je na odnowienie wspomnianych ołtarzy. Okazało się to jednak niemożliwe.
Sprawy i potrzeby bieżące poruszano tradycyjnie w zapytaniach i wolnych wnioskach. Reprezentujący kółka rolnicze Edward Bednarek wnioskował w sprawie dziurawej drogi dojazdowej do pól w Wójcinie (pierwsze prace przy utwardzaniu dróg kruszywem ruszą najwcześniej w kwietniu), gałęzi przydrożnych drzew utrudniających przejazd rolnikom (w miarę możliwości gałęzie zostaną przycięte), rowu melioracyjnego w Krasiku (stan rowów i przepustów ? jak mówił wójt ? to największy problem w gminie; nie jest to zadanie gminy, choć jej pracownicy pewne prace wykonują i będą wykonywać usiłując uchronić rolników przed podtopieniami; ci nie powinni jednak zgłaszać roszczeń, tym bardziej, że większość z nich nie płaci składek na spółki wodne), nielegalnego odprowadzania ścieków (mimo wykonania ? dzięki pozyskanej przez gminę dotacji z NFOŚiGW ? dużej liczby podłączeń, niektórzy wciąż unikają kosztów i pompują ścieki nielegalnie) oraz w poruszanej już nie raz sprawie wysypiska w Irenowie, gdzie podobno zwożone są odpady nawet z Niemiec. Te kwestię poruszał również sołtys tej miejscowości. Wójt przyznał, że także nie ma jeszcze informacji o wynikach przeprowadzonej w styczniu kontroli. Informował także o zakupie 10 stojaków na rowery (apelował o nieopieranie rowerów o ściany budynków publicznych ocieplonych styropianem) oraz o przyszłorocznych obchodach Światowego Dnia Młodzieży, w ramach których mieszkańcy gminy mają przyjąć w swoich domach około 50 Białorusinów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 11 (922) z dnia 20 Marca 2015r.
W dziale Paradyż dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »