tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Mniszków

 Obrady w Mniszkowie

 
Zmiany w budżecie gminy, decyzja o zaciągnięciu kredytu i podsumowanie pierwszego półrocza to główne sprawy poruszane na 41. sesji Rady Gminy Mniszków, 18 września


Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej zdominowało tym razem zakończenie realizacji kilku głównych tegorocznych inwestycji. W minionych tygodniach odebrano i rozliczono budowę domów ludowych w Zarzęcinie i w Dużym Potoku (obie świetlice zostały wyposażone), remont budynku po szkole podstawowej w Małych Końskich, remont remizy OSP w Stoku i budowę chodników na osiedlu w Mniszkowie. Cały czas trwają intensywne prace przy budowie nowej siedziby biblioteki w Mniszkowie (w ramach programu "Biblioteka+"), która będzie pełnić funkcję gminnego centrum kultury. Prace prowadzono także w domu ludowym w Jaworze Kolonii, gdzie usunięto usterki w ramach przeglądu pogwarancyjnego. Wójt wspominał też m.in. o sukcesie druhów z OSP w Mniszkowie na wojewódzkich zawodach sportowo?pożarniczych (drugie miejsce) oraz o imprezach gminnych: mityngu strażackim i dożynkach. Informował także o przyznanej z PROW dotacji unijnej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mariance, Konstantynowie i Błogiem Szlacheckim (o jej przyznaniu pisaliśmy dwa tygodnie temu) i planowanych spotkaniach z mieszkańcami w tej sprawie. Radny Wierzchowski już teraz dziękował za tę inwestycję, a przy okazji pytał o działki niezabudowane, których właściciele są zainteresowani podciągnięciem sieci. Wójt wyjaśniał, że na razie do tych nieruchomości nie będą doprowadzane przykanaliki.
Obrady zdominowały decyzje finansowe. Na pierwszy ogień poszły zmiany w tegorocznym budżecie. Po stronie dochodów dotyczyły one m.in. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych (gmina rezygnuje z dofinansowania, bo nie ma środków na wkład własny inwestycji), wspomnianej już dotacji na budowę kanalizacji, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę domów ludowych w Potoku i w Zarzęcinie i dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej oraz na innych drobniejszych już korektach. Z kolei po stronie wydatków m.in. wprowadzono nowe zadanie polegające na budowie kanalizacji, zmniejszono wydatki na remont dróg dojazdowych, dokonano korekty wielu wydatków bieżących, a także zmieniono kwoty wydatków zaplanowanych m.in. na remont świetlicy w Stoku, oświetlenie uliczne, czy budowę chodników na osiedlu w Mniszkowie. W efekcie tych zmian planowane dochody zmniejszyły się o 137.039,94 zł, do 14.889.516,07 zł. Wydatki z kolei obniżono o 384.653,29 zł i obecnie są one planowane na 15.857.257,07 zł (w tym majątkowe ? 3.074.384,57 zł). Przy tych założeniach gmina zakończyłaby rok z deficytem w wysokości 1.509.149,65 zł.
Główną zmianą dokonaną tego dnia w Wieloletniej prognozie finansowej było wprowadzenie do niej budowy sieci kanalizacji w Mariance, Konstantynowie i Błogiem Szlacheckim. Zgodnie z kosztorysem zadanie to ma kosztować ponad 3,5 mln zł. Na tę sumę złożą się przyznana dotacja unijna (1,84 mln zł), dotacja i pożyczka z WFOŚiGW (po 417 tys. zł) oraz środki własne gminy. Kwoty te prawdopodobnie zmieniĄ się po przetargu. Na ten rok w WPF zapisano na ten cel 5 tys. zł, a na 2015 pozostałą sumę. Zadanie powinno zostać wykonane do końca czerwca przyszłego roku.
Radni zdecydowali także o zaciągnięciu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Uchwałą w tej sprawie umożliwiono gminie pożyczenie do 205.812 zł. Nim taki zastrzyk finansowy będzie jednak potrzebny, prawdopodobnie gmina odzyska VAT w związku z zakończonymi inwestycjami. Wówczas może się okazać, że ów kredyt w ogóle nie będzie potrzebny.
Jednym z punktów ostatniej sesji było podsumowanie realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze tego roku. Szczegóły omawiano na posiedzeniach komisji, dlatego na obradach wójt jedynie podsumował realizację budżetu, nie kryjąc zadowolenia z osiągniętych wyników. Jak informował, dochody budżetu na koniec czerwca zrealizowano w 55,6% planu, a dochody majątkowe aż w 78%. Wyjaśniał, że stosunkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika wyłącznie z faktu, że realizacja większości inwestycji kończy się w drugim półroczu. W jego ocenie budżet został bardzo dobrze zaplanowany i jest bardzo dobrze wykonywany. Poza tym podkreślił zarówno dużą ilość zadań inwestycyjnych, jak i efektywne pozyskiwanie środków unijnych w kończącej się perspektywie finansowej. Zdaniem wójta w ostatnich latach majątek gminy zwiększył się o kilkadziesiąt milionów złotych. O dobrej jej kondycji świadczy też fakt, że rozbudowują się lokalne przedsiębiorstwa. Włodarz ocenił ten rok jako udany i wyraził nadzieję, że gmina w dalszym ciągu będzie się tak rozwijała.
Po uwagach organów nadzorczych radni dokonali zmian w uchwale dotyczącej korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie. Służbom wojewody nie podobał się zapis o możliwości zwolnienia z opłat w wyjątkowych sytuacjach, gdyż nie zostały one uszczegółowione. W związku z tym zdecydowano o całkowitym wykreśleniu tego zapisu.
Rada pochyliła się także nad skargą Danuty Zając, która domagała się uchylenia uchwały z 24 czerwca tego roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Zarzęcinie w trybie bezprzetargowym. Chodzi o niezabudowaną działkę o powierzchni 51 m2, którą zdecydowano sprzedać temu właścicielowi sąsiedniej działki, który sam dysponuje działką o najmniejszej powierzchni (na poprawę warunków gospodarowania). Radni są przekonani o słuszności tej decyzji, dlatego skargę oddalono jako nieuzasadnioną. W tym głosowaniu jeden z radnych wstrzymał się od głosu.
Na zakończenie, odpowiadając na zapytania radnych, wójt informował, że gotowa jest już dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego w Jaworze i w Górach Trzebiatowskich. Lampy mają zostać założone do końca tego roku. Wyjaśniał także, ze dokonano już wszelkich uzgodnień z właścicielami działek w Prucheńsku Dużym, które gmina chce wykupić z przeznaczeniem na drogę. Pozostaje ustalenie terminu podpisania aktu notarialnego dogodnego dla wszystkich zainteresowanych. Włodarz zapewniał także, że pracownicy gminni wykoszą teren wokół stawu w Mikułowicach.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 39 (898) z dnia 26 Września 2014r.
W dziale Mniszków dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »