tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKÓW, POMOC ELEKTRYKA, TEL. ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Baza firm
 
Białaczów

 Obrady w Białaczowie

 
28 stycznia odbyła się piąta sesja Rady Gminy, zdominowana przez sprawę ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków. Emocje wywołały też proponowane plany pracy komisji Rady Gminy

Z proponowanego porządku obrad, na wniosek komisji budżetowej, wykreślono punkt mówiący o wyrażeniu zgody na bezprzetargowe zbycie działki, położonej w Radwanie. Radni uważają, że nad tą kwestią muszą się jeszcze raz zastanowić. Po przyjęciu protokołów z dwóch poprzednich obrad, wójt Jacek Reszelewski przedstawił sprawozdanie z działań międzysesyjnych. Mówił m.in. o tym, że gmina wystąpiła o nieodpłatne przekazanie działki, a także o spotkaniu z przedstawicielami firmy proponującej oświetlenie LED-owe. Wójt Reszelewski wspomniał także o tym, że w okresie międzysesyjnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych dotyczące sposobów pozyskiwania środków unijnych.

Blok uchwał
Pierwszym punktem było zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Gminy na 2015 rok. Niespodziewanie ten punkt wzbudził sporo emocji. Radny Andrzej Martyka mówił o zaproponowanym planie pracy komisji kultury, oświaty i zdrowia. Zdaniem radnego plan jest powieleniem dotychczasowych. Zwrócono także uwagę, że punkt mówiący o spotkaniu z proboszczem parafii w Białaczowie w sprawie cmentarza parafialnego nie powinien być omawiany na sesji, bo to nie jest cmentarz komunalny. Przewodnicząca komisji Marzanna Paduszyńska wyjaśniała, że chodzi o groby zaniedbane, pozostające bez opieki. Być może udałoby się zaangażować także młodzież do tej pracy. Obecni na sesji sołtysi zauważyli, żeby pamiętać także o innych cmentarzach znajdujących się na terenie gminy, gdzie także nie brakuje zaniedbanych i opuszczonych mogił. Radni mieli także uwagi dotyczące planu pracy komisji rewizyjnej. Radna Elżbieta Lasota zwróciła uwagę na sformułowanie zapisów poszczególnych punktów. Zdaniem radnej zamiast słowa "analiza" powinno być użyte słowo "kontrola".
Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 5 tys. zł powiatowiu opoczyńskiemu na dofinansowanie działań zespołu interdyscyplinarnego funkcjonującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Obecna na sesji szefowa PCPR, Wiesława Kurowska omówiła działalność PCPR i sposób wykorzystania przyznanych środków. Podkreśliła, że w kosztach działalności zespołu partycypują wszystkie gminy powiatu. Poinformowała, że w ub.r. w ramach zespołu interdyscyplinarnego, z różnych form wsparcia z terenu gminy skorzystało 76 osób.
Kolejnym punktem było ustalenie wysokości diet dla sołtysów z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa. Uchwała ta wzbudziła sporo emocje zwłaszcza wśród sołtysów. Do tej pory zapis w uchwale brzmiał, że sołtysi pobierali pieniądze za udział w pracach Rady. Oznaczało to, że sołtysi, którzy byli jednocześnie radnymi nie mogli pobierać obydwu uposażeń jednocześnie. Teraz po zmianie dotychczas obowiązującej uchwały sołtysi będą pobierać diety z tytułu wykonywania przez nich obowiązków sołtysa w wysokości 120 zł. Zmiana oznacza, że trzech radnych, którzy pełnią jednocześnie obowiązki sołtysa, będzie pobierać dietę i sołtysów i ryczałt przysługujący im jako radnym.
Kolejną przyjętą uchwałą było wytypowanie przedstawiciela gminy Białaczów do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego. Zgodnie z dotychczasową tradycją na przedstawiciela wybrano wójta Jacka Reszelewskiego.
Radni dokonali także drobnych zmian w uchwale budżetowej na br., a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina na lata 2015?2022.
W punkcie zapytania i wolne wnioski radni pytali m.in. o remonty dróg, które zostały zniszczone podczas tej zimy. Zwracali także uwagę, że naprawy wymagają także drogi, które dopiero niedawno były całkowicie remontowane. Radny Waldemar Świtkowski zwrócił uwagę, iż jego zdaniem przedstawiciel gminy powinien być obecny na podsumowaniu rocznym straży, które odbyło się w minionym miesiącu. Wójt przyznał, że z jego strony brak przedstawiciela gminy na naradzie to było faktycznie niedopatrzenie. Wójt podkreślał także, że większość dróg na terenie gminy nadaje się do remontów, ale na naprawę wszystkich nie ma wystarczających środków w budżecie.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 5 (916) z dnia 6 Lutego 2015r.
W dziale Białaczów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »