tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Poświętne

 Obrady, dymisje i plany druhów

 

W sobotę, 6 lutego w Poświętnem odbyło się zebranie sprawozdawcze tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym uczestniczyli strażacy ochotnicy, jak również przedstawiciele władz powiatowych OSP. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przewodniczący Rady Gminy w Poświętnem Marian Grzegorski oraz wójt Mieczysław Stępień, Zarząd Gminny OSP reprezentował prezes Krzysztof Wlazło a jednostkę w Brudzewicach druh Marian Starus. Prezes OSP z Poświętnego, Jerzy Łumiński przedstawił sprawozdanie z działalności w 2009 roku. Jednostka w minionym roku uczestniczyła głównie w usuwaniu skutków wypadków drogowych na drodze krajowej nr 48. Na osiem wyjazdów do zdarzeń drogowych w 2009 roku zanotowano trzy ofiary śmiertelne. W ostatnich latach strażacy z OSP częściej interweniują na drogach niż w pożarach. Jak mówią druhowie z jednostki w Poświętnem najlepiej, gdyby nie mieli zdarzeń na drogach i i pożarów, bo zazwyczaj wiążą się z nimi ludzkie tragedie. Przedstawiciele PSP i OSP w powiecie mówili głównie o potrzebie jedności wśród druhów ochotników, o potrzebie kultywowania wieloletnich tradycji, jak również doceniali i podkreślali działalność młodzieżowej drużyny w jednostce OSP w Poświętnem. Druh Mirosław Robakiewicz przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej jednostki. Naczelnik OSP w Poświętnem Bogdan Kacprzak złożył obszerne sprawozdanie finansowe. Nieoczekiwanym, zaskakującym i chyba przykrym faktem była dymisja druha Ernesta Szczepaniaka. Druh i samorządowiec Michał Franas apelował do zarządu jednostki OSP, aby rozmawiać z druhem Szczepaniakiem, bowiem jego wiedza i doświadczenie jest potrzebne w działalności jednostki. Jednak myliłby się ten, kto by pomyślał, że była to ostatnia dymisja, bowiem kilka minut później złożył ją kolejny ochotnik i jednocześnie radny Rady Gminy Poświętne Grzegorz Świąder. Na zakończenie obrad druh Michał Franas wręczył na ręce prezesa OSP profesjonalne apteczki rowerzysty, które mają być przekazane najbardziej aktywnym druhom z młodzieżowej drużyny OSP. Najmłodsi ochotnicy biorą bowiem udział w rajdach rowerowych m.in. uczestniczyli w I Rajdzie śladami mjr Hubala. Jednym z wniosków jakie padły podczas obrad była propozycja prezesa OSP Jerzego Łumińskiego, aby wnioskować do Rady Gminy o podniesienie ekwiwalentu dla strażaków do 16 złotych za godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej. Propozycja została przyjęta prawie jednogłośnie przy dwóch głosach wstrzymujących się. Wśród planów na rok 2010 wartym podkreślenia są zaplanowane na maj uroczystości związane z 65-leciem działalności w OSP druha Mariana Zacha, który od lat jest także kronikarzem jednostki. Jego kronika jest nagradzana na ogólnopolskich konkursach kronikarzy OSP. Prywatnie Marian Zach to miłośnik historii, właściciel zbiorów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 7 (658) z dnia 19 Lutego 2010r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »