tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Obradują komisje

 

- Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 16 marca o godz. 12.00 w sali USC. Tematyka obrad: informacja z działalności KP PSP oraz jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2009 * ocena działalności OSP w gminie Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług 16 marca o godz. 12.00 w sali USC. Tematyka posiedzenia: Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009 * sport i kultura fizyczna w gminie w 2009 r. - ocena * programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w gminie Opoczno.
- Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, które odbędzie się w 17 marca o godz. 8.30 w sali USC. Tematyka posiedzenia: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009 * Sport i kultura fizyczna w gminie w 2009 r. * bezrobocie w gminie * Ochotnicze Straże Pożarne.
- Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 17 marca o godz. 12.00 w sali USC. Tematyka posiedzenia: realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009 * Sport i kultura fizyczna w gminie w roku 2009 * Programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w gminie Opoczno * informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie oraz jednostek OSP z terenu gminy Opoczno w roku 2009. Zadania i rola samorządu gminnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 22 marca o godz. 9.00 w sali USC. Tematyka obrad: programy związane z zapobieganiem bezrobociu - bezrobocie w gminie Opoczno * realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009 * sport i kultura fizyczna w gminie.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 10 (661) z dnia 12 Marca 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »