tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 O rolnictwie za miesiąc

 
W środę, 14 października odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej.

Z reguły pierwsze, stałe punkty porządku obrad realizowane są dość szybko i sprawnie, nie budząc większego zainteresowania wśród radnych. Tym razem żywa dyskusja wywiązała się już w punkcie trzecim, dotyczącym przyjęcia porządku obrad. Na wniosek burmistrza usunięto z niego planowaną do podjęcia uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, a w jej miejsce zaproponowano podjęcie uchwały w sprawie skargi Jana Bartyzela. Kolejne zmiany zaproponował radny Marek Ksyta, który chciał, aby pierwszą w bloku proponowanych uchwał było przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie inicjatywy poselskiej obecnego na sali Roberta Telusa. Zwrócił się on do samorządów powiatu opoczyńskiego z prośbą o zajęcie stanowiska lub podjęcie uchwały w sprawie apelu do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z bardzo złą sytuacją w rolnictwie. Powstało pytanie, czy i w jakiej formie radni mogą rozpatrzyć sprawę. Zdaniem radnych Jerzego Wijaty i Eugeniusza Łączka nie ma podstaw prawnych do tego, aby Rada przyjęła inicjatywę posła w formie uchwały. Radni mogą jedynie wypracować swoje stanowisko w tej sprawie, dlatego powinna zostać ona podjęta nie w ramach bloku uchwał a w punkcie przeznaczonym na zapytania i wolne wnioski. Powstały również wątpliwości innej natury - radny Wiesław Wołkiewicz zasugerował, że radni nie chcą rozważyć inicjatywy posła, bo należy on do innej opcji politycznej. Taki zarzut wywołał falę głosów dotyczących politycznego charakteru całej sprawy. Radni, mimo przekonania o słuszności podejmowanych działań, raczej nie byli skorzy do wyrażenia swojego stanowiska, zwłaszcza w formie uchwały. Niektórzy doszukiwali się podstaw prawnych ich udziału w tej sprawie, inni sugerowali, że niektóre grupy społeczne w samym Opocznie znajdują się w znacznie gorszej sytuacji materialnej niż rolnicy. Ostatecznie zwrócono się do burmistrza i sekretarza miasta z zapytaniem o podstawy formalnoprawne takiej uchwały. Burmistrz zaproponował, aby sprawą rolnictwa Rada, zgodnie z jej planem pracy, zajęła się na sesji listopadowej. Umożliwiłoby to przygotowanie się do omówienia tematu. - Będzie czas, aby przygotować podstawy prawne, projekt ewentualnej uchwały, na obrady można zaprosić osoby kierujące instytucjami związanymi z rolnictwem, a nawet poprosić o opinię ministra rolnictwa. Szerokie omówienie tematu z pewnością ułatwi radnym zajęcie stanowiska w tej sprawie - mówił burmistrz. Z kolei zdaniem sekretarza, Kazimierza Kożuchowskiego, przedstawiona radnym inicjatywa posła Roberta Telusa nie posiada wymaganych składników uchwały - nazwy, podstawy prawnej czy podmiotu, któremu zleca się jej wykonanie. W związku z tym nie może stanowić projektu uchwały, nad którą Rada mogłaby głosować. Argumenty burmistrza i sekretarza przekonały posła. - Propozycja burmistrza jest dobra. Warto wstrzymać się do następnej sesji, aby stanowisko Rady było odpowiednio wypracowane, by wynikało naprawdę z troski o sytuację w rolnictwie i nie było odbierane jako sprawa polityczna - powiedział Robert Telus.
W dalszej części sesji, po wysłuchaniu sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej, radni ocenili stan czystości i porządku w gminie. Po informacji w tej sprawie, przedstawionej przez naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Stanisława Miązka pozytywnie ocenili działania podejmowane w tym kierunku oraz ich efekty. Proponowali również rozwiązania problemów związanych z notorycznym wysypywaniem i niszczenia koszy na śmieci oraz osób, które unikają płacenia rachunków za wywóz śmieci.
Po ocenie zorganizowanego w tym roku wypoczynku letniego dla dzieci oraz przyjęciu informacji z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radni przyjęli uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso, udzielenia pomocy rzeczowej samorządowi województwa łódzkiego oraz zmian w budżecie gminy na rok bieżący.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 41 (640) z dnia 16 Października 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »