tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Poświętne

 O odwołaniu i budżecie

 
Radni Rady Gminy Poświętne zdecydowali większością głosów o zaciągnięciu prawie 4 mln zł pożyczek i kredytów i nie wyrazili zgody na rezygnację jednego z radnych z pracy w komisji stałej

Obszerną informację na temat przygotowania szkół do roku szkolnego 2010/2011 złożyli dyrektorzy trzech placówek oświatowych z terenu gminy. Po czym przystąpiono do głosowania uchwał. Pierwszą była uchwała w sprawie rezygnacji radnego Michała Franasa z prac w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Radny Andrzej Pawlik zadał pytanie czy rezygnacja jest nadal aktualna i czy radny nie zmienił zdania. Kiedy okazało się, że radny podtrzymuje swoje stanowisko wywiązała się ostra polemika między nim a prawnikiem i sekretarzem gminy. Radny wyraził zdziwienie, dlaczego nie ujęto w porządku obrad punktu związanego z uzupełnieniem składu komisji, z prac w której złożył rezygnację i ewentualne głosowanie nad powołaniem do niej innego radnego. W odpowiedzi głos sekretarz, która przedłożyła projekt uchwały uzupełniającej skład komisji twierdząc, że chciała go wprowadzić po ewentualnym przyjęciu rezygnacji radnego przez większość Rady Gminy, dodała także, że w każdej chwili można zmienić porządek obrad. Jednocześnie pani prawnik zażądała przeprosin od radnego Franasa, za to, że ten miał zarzucić jej złą organizację i nieodpowiednią pracę legislacyjną. Radny Michał Frans, prosząc przewodniczącego aby przywołał do porządku sekretarz i prawnik w jednej osobie, stwierdził, że nie ma zamiaru przepraszać za to, że prosi o wykładnię prawną. Podtrzymał jednocześnie zarzut, że głosowanie w sprawie jego rezygnacji zostało z góry przesądzone. Ostatecznie po dyskusji również innych radnych samorząd zdecydował, że radny Frans, pomimo rezygnacji z obszernym uzasadnieniem, będzie dalej zasiadał w komisji. Wolę radnego poparło zaledwie trzech radnych i sam zainteresowany, siedmiu przedstawicieli RG było przeciwnych przyjęciu rezygnacji, pozostali wstrzymali się od głosu. Po ogłoszeniu wyników głosowania radny z Poświętnego (chyba na znak protestu) opuścił salę obrad, a samorządowcy przystąpili do kolejnych głosowań. Kolejne uchwały były przegłosowane zdecydowaną większością głosów, ale nie jednogłośnie. Jedynie zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem” oraz nad uchwała dotycząca określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu przyjęta było jednogłośnie. Przed głosowaniem pozostałych uchwał szef klubu radnych Rozwój i Przyszłość gminy Poświętne Mieczysław Worach z Brudzewic poinformował, iż klub konsekwentnie wstrzyma się od głosu. Jak mówił, zdaniem grupy radnych wójt Mieczysław Stępień w 2010 roku zaciągnął zbyt wiele kredytów zadłużając gminę na długie lata. Radni skupieni w klubie, od dłuższego czasu, nie zgadzają się z taką polityką gospodarowania. Można było ich zdaniem skupić się tylko na ważniejszych przedsięwzięciach, jak np. oczyszczalni ścieków a z mniejszymi zaczekać na korzystniejsze możliwości pozyskania środków unijnych po 2013 roku. Wspomniane uchwały dotyczyły m.in. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r. a także zmian w budżecie gminy Poświętne w bieżącym roku, w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wymianę pokrycia dachowego na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem oraz zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę, przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dębie. Kredyty ogółem wyniosą niespełna 4 mln zł. Plan dochodów wynosi po zmianach 9.432 tys. zł, wydatki 13.330 tys. złotych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (686) z dnia 3 Września 2010r.
W dziale Poświętne dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »