tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Żarnów

 O budżecie w Żarnowie

 
Blisko 30 mln zł wyniesie przyszłoroczny budżet gminy Żarnów. Ponad połowę tej kwoty przeznaczono na inwestycje

Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok było głównym punktem piątkowych obrad Rady Gminy Żarnów. Sesję połączono ze spotkaniem opłatkowym.
– Budżet gminy na 2010 rok jest przemyślany i bardzo ambitny. Myślę, że wszystkie osoby, zainteresowane rozwojem naszej gminy, będą z niego zadowolone. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie można tak skonstruować budżetu, aby zadowolić wszystkich. Do jednych miejscowości trafi w przyszłym roku więcej pieniędzy, a do innych mniej – powiedziała tuż przed głosowaniem nad projektem budżetu Maria Morawska, wójt gminy Żarnów. – Czeka nas rok szczególny. Zapewniam was jednak, że pracy wystarczy dla wszystkich. Proszę was jedynie o spokój i mądrość. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami budżet gminy na 2010 rok zostanie zrealizowany w stu procentach – dodała nawiązując do przyszłorocznych wyborów.
W uchwale budżetowej zaplanowano dochody gminy w wysokości 21.444.602 zł. Wydatki gminy mają wynieść 29.963.637 zł. Powstały deficyt w wysokości 8.519.035 zł zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. Przyszłoroczne inwestycje pochłoną 16.698.319 zł.
Priorytetem wśród inwestycji będzie budowa kanalizacji. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono w sumie aż 12,5 mln zł, czyli większość środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Najdrożej kosztować będzie gminę budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana – Straszowa Wola, na którą przeznaczono blisko 8 mln zł. Koszty tego zadania w znacznej mierze pokryte będą środkami unijnymi (5,6 mln zł), pozostałą kwotę gmina planuje pożyczyć z WFOŚiGW (2,2 mln zł).
Drugą znaczącą inwestycją będzie budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Topolice – Trojanowice. To zadanie pochłonie w przyszłym roku ponad 4 mln zł, z czego 1,5 mln zł ma pochodzić z Unii Europejskiej, a 2,6 mln zł z WFOSiGW. Kolejne środki gmina przeznaczy na wykonanie niezbędnych dokumentacji. W budżecie zaplanowano 280 tys. zł na budowę sieci wodociągowej w Żarnowie, Niemojowicach, Myśliborzu, Łysej Górze, Klewie, Bronowie i Soczówkach (z modernizacją stacji wodociągowych w Sielcu i Żarnowie), 143 tys. zł na budowę studni wodociągowej w Straszowej Woli (wraz z modernizacją stacji), 140 tys. zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Wierzchowisku, Soczówkach, Malkowie, Nadolu, Niemojowicach, Bronowie, Żarnowie i Budkowie oraz 50 tys. zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Żarnowie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków.
Ponad 3 mln zł pochłoną w przyszłym roku inwestycje drogowe. Zaplanowano budowę odcinków Siedlów – Ławki (1,7 mln zł), Żarnów – Myślibórz (450 tys. zł), Ruszenice (190 tys. zł), Maleniec – Adamów (15 tys. zł – dokumentacja), Niemojowice – Żarnów – Bronów – Soczówki – Malków – Wierzchowisko (15 tys. zł – dokumentacja), dróg w Sielcu (70 tys. zł), Miedznej Murowanej (20 tys. zł – dokumentacja), Skórkowicach (112 tys. zł), Paszkowicach (10 tys. zł – dokumentacja), Dłużniewicach (250 tys. zł) i Niemojowicach (20 tys. zł) oraz ulic Cichej – osiedle Bartoszewicza w Żarnowie (320 tys. zł). Władze gminy zapowiedziały, że właśnie na drogi przeznaczą wszelkie przyszłoroczne oszczędności. Będą też dążyć do przejęcia odcinków dróg w gminie, należących do Nadleśnictwa.
Pozostałe wydatki inwestycyjne związane będą z placówkami kulturalnymi i świetlicami wiejskimi. Gmina planuje w przyszłym roku termomodernizację świetlicy w Pilichowicach (20 tys. zł) i w Antoniowie (120 tys. zł), remont pomieszczeń Gminnego Domu Kultury przy Urzędzie Gminy (652 tys. zł), adaptację pomieszczeń po szkole w Skórkowicach na dom ludowy (20 tys. zł) oraz rozbudowę i termomodernizację świetlicy w Miedznej Murowanej (10 tys. zł).
Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i projektu uchwały budżetowej radni przystąpili do głosowania. Budżet gminy Żarnów na 2010 rok przyjęto jednomyślnie. Maria Morawska podziękowała Radzie za przyjęcie uchwały i wyraziła przekonanie, że uchwalony budżet uda się w pełni zrealizować.
W dalszej części obrad radni przyjęli regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom, zatwierdzili plany pracy Rady i poszczególnych komisji stałych oraz wprowadzili ostatnie, porządkujące zmiany do budżetu na ten rok.
Sesję zakończył akcent świąteczny. W obecności proboszcza parafii w Żarnowie ks. Jana Kruka uczestnicy obrad złożyli sobie świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 51 (650) z dnia 22 Grudnia 2009r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »