tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Żarnów

 O bezpieczeństwie w Żarnowie

 
Stan bezpieczeństwa na terenie gminy był głównym tematem ostatniej, 34. sesji Rady Gminy Żarnów, która odbyła się 26 sierpnia. Radni przeanalizowali także realizowane obecnie inwestycje, na które w drodze zmian w budżecie ? dołożyli nieco pieniędzy


Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy zaprezentowali zebranym komendant KP w Paradyżu, insp. Wiesław Kuśmierczyk oraz zastępca komendanta PSP w Opocznie, mł. bryg. Mariusz Jędrasik. Obaj ukazali szersze dane dotyczące działalności policji i straży pożarnej na terenie swoich jednostek, uwzględniając w nich kwestie kadrowe, zasoby sprzętowe, jak również zakres i wyniki ich działalności. Pokusili się także o zaprezentowanie danych statystycznych dotyczących wyłącznie gminy Żarnów.
Ze sprawozdania insp. Kuśmierczyka wynika, że na terenie gminy w ubiegłym roku ujawniono 94 przestępstwa (ogółem na terenie działania komisariatu ? 459). Najczęściej były to kradzieże z włamaniem, kradzieże, uszkodzenia mienia, kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości, groźby karalne oraz oszustwa. W tym samym okresie odnotowano 74 wykroczenia ? najczęściej zniszczenia mienia, kradzieże i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wśród mieszkańców gminy założono także 11 niebieskich kart. Jak poinformował komendant Kuśmierczyk, funkcję dzielnicowego na terenie gminy Żarnów pełni sierż. sztab. Marcin Stasiak. Komisariat w Paradyżu czynny jest siedem dni w tygodniu i pracuje całodobowo, choć wkrótce może się to zmienić. Patrole nocne pozostaną, ale możliwe, że w przyszłości interesanci będą przyjmowani tylko za dnia.
Zastępca komendanta PSP informował, że w omawianym okresie na terenie gminy Żarnów przeprowadzono 72 interwencje (644 w całym powiecie), w tym 41 dotyczyło pożarów, 30 miejscowych zagrożeń, a 1 alarm okazał się fałszywy. Najczęściej strażacy wyjeżdżali usuwać gniazda os lub innych owadów, dość często również wyruszali wypompowywać wodę z zalanych budynków i posesji oraz usuwać skutki wichur lub śnieżyc (powalone drzewa). Stosunkowo mało było za to pożarów, a te odnotowane, głównie suchych traw na nieużytkach rolnych, zaliczono do grupy małych i średnich. W żadnym ze zdarzeń na terenie gminy Żarnów nikt nie zginął, ani nie odniósł obrażeń ciała. Mł. bryg. Jędrasik wspomniał, że na terenie gminy Żarnów działa 8 jednostek OSP, z czego dwie należą do krajowego systemu ratowniczo?gaśniczego: OSP w Żarnowie, a od połowy lipca tego roku również OSP w Skórkowicach.
Pierwsze podjęte tego dnia uchwały dotyczyły kwestii oświatowych. Radni dokonali zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Główna modyfikacja polegała na podwyższeniu górnej granicy dodatku motywacyjnego, który może sięgnąć nawet 10% tej podstawy. Na nowo określono również (nie kwotowo, jak do tej pory, a procentowo) wysokość dodatku za wychowawstwo, który teraz będzie mógł wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia zasadniczego. Poczynione korekty pozwolą na podniesienie wynagrodzenia zatrudnianych w gminie nauczycieli, dadzą dyrektorom szkół możliwość docenienia i nagrodzenia najlepszych pracowników, a jednocześnie zbliży wynagrodzenia belfrów do średnich krajowych na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego. To z kolei sprawi, że gmina odtąd wypłacać będzie niższe kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
Kolejną uchwałą rada zatwierdziła do realizacji projekt pod nazwą "Uwierz w siebie", który uzyskał dofinansowanie unijne w ramach POKL. Jego wartość całkowita wynosi blisko 105 tys. zł, zaś wkład własny gminy to nieco ponad 15 tys. zł. Projekt polega na zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla gimnazjalistów, a ma na celu rozszerzenie oferty żarnowskiego gimnazjum oraz podniesienie kompetencji uczniów placówki. Będzie realizowany przez cały nadchodzący rok szkolny. Gimnazjaliści będą też mogli liczyć na poradnictwo psychologiczne oraz doradztwo zawodowe. Co więcej, szkoła wzbogaci się w ramach projektu o ogródek dydaktyczny.
Radni wyrazili także zgodę na nabycie działki o pow. 8 arów w Pilichowicach, z przeznaczeniem na drogę dojazdową do pól (dotychczasowy dojazd do niedawna został zajęty pod budowę świetlicy wiejskiej). Zdecydowali o ustanowieniu służebności przesyłu na należącej do gminy działce w Topolicach. Przy okazji remontu istniejącego w tym miejscu gazociągu rada umożliwiła naliczanie spółce gazowniczej opłat.
Ostatnie decyzje miały charakter finansowy. Były to zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie gminy. Zarówno dochody, jak i wydatki gminy zwiększono o 107.341,64 zł. Zmiany polegały głównie na zwiększeniu kwot przeznaczonych na realizację kilku przedsięwzięć inwestycyjnych. Przetargi na ich wykonawstwo już rozstrzygnięto, ale okazało się, że gmina zapisała na ten cel za niskie sumy. Ich zwiększenie umożliwi przystąpienie do realizacji zadań. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody gminy wynoszą 17.762.240,54 zł, a wydatki ? 20.024.776,23 zł. Przy tych założeniach deficyt wyniesie 2.262.535,69 zł. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.
Jak zwykle szczegółowe i wyczerpujące sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił na zakończenie wójt Nawrocki. Poinformował o powołaniu komisji do szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych opadami deszczu, zasygnalizował spotkania z mieszkańcami w sprawie założenia spółek wodnych i zrelacjonował realizację gminnych inwestycji oraz robót komunalnych. Sporo takich niezbędnych prac, związanych m.in. z czyszczeniem rowów, naprawą przepustów, koszeniem poboczy czy naprawą dróg, radni i sołtysi zgłosili w ramach zapytań i wolnych wniosków. Mówili także o zbyt wąskiej drodze w Malkowie, pęknięciach na drodze Dłużniewice ? Zdyszewice, problemach z drogą w Chełstach prowadzącą do kopalni, czy możliwości wprowadzenia do Wieloletniej prognozy finansowej budowy oczyszczalni ścieków w Ruszenicach. Włodarze zapowiedzieli budowę w przyszłym roku szaletu miejskiego. Poinformowali także, że pompownie ścieków w Niemojowicach już funkcjonują (w tym tygodniu zamontowane zostaną ostatnie pompy) i mieszkańcy już mogą podłączać się do kanalizacji. Radny Agatowski zwrócił przy okazji uwagę, że przy ogromnych kosztach wybudowania kanalizacji wpływy z tytułu odbioru ścieków są niewspółmiernie niskie. Sugerował, aby zachęcać i mobilizować mieszkańców do podłączania się do sieci.
Na zakończenie sesji, odpowiedzi na zadane na poprzedniej sesji pytanie domagała się była skarbniczka gminy, Małgorzata Meusiak, której na czerwcowych obradach obiecano przedstawić dane dotyczące ewentualnych umorzeń pożyczek z WFOŚiGW. Obecna księgowa tłumaczyła, że wszelkie informacje na ten temat znalazły się w sprawozdaniach z realizacji budżetu. Wyjaśniła, że w 2013 roku gmina miała sześć pożyczek na łączną sumę blisko 100 tys. zł zaciągniętych w związki z realizacją termomodernizacji strażnic OSP i świetlic w Skórkowicach, Paszkowicach, Zdyszewicach, Grębenicach, Straszowej Woli i w Soczówkach. Z kolei w 2014 roku z Funduszu jednostka wzięła tylko jedną pożyczkę (20 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania zieleni. Obecnie do spłacenia pozostały jeszcze cztery pożyczki, z czego trzy są nieumarzalne (dotyczące projektów kanalizacyjnych). Możliwe jest jedynie umorzenie tej zaciągniętej na budowę kanalizacji Żarnów ? Niemojowice etap I, część II ? ale dopiero po spełnieniu wymaganych warunków. Tłumaczyła, że 52 tys. zł to jedynie plan umorzeniowy i podała dane dotyczące spłat pożyczek. Na pytanie o odsetki od kredytu komercyjnego była skarbniczka usłyszała jedynie, że jest to informacja publiczna, którą można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku. Zapowiedziała, że tak właśnie uczyni, ale to oznacza, że prawdopodobnie temat nie zostanie już poruszony na kolejnych obradach.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 35 (894) z dnia 29 Sierpnia 2014r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »