tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Nowy wiceprzewodniczący

 
W piątek, 17 grudnia, w sali USC Urzędu Miejskiego odbyła się II sesja Rady Miejskiej

Podczas obrad II sesji Rady Miejskiej uzupełniono skład rady, niepełny po rezygnacji dwóch jej członków. Wybrano również drugiego wiceprzewodniczącego oraz powołano składy komisji stałych. Radni zdecydowali też o podwyżce wynagrodzenia burmistrza.
Jak pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, na pierwszej sesji nowo wybranej rady rezygnację z mandatu złożyli Janusz Macierzyński oraz Jarosław Wiktorowicz. Na ich miejsce do rady weszli Janina Pęczek (z KWW „Razem dla Opoczna”) oraz Andrzej Kacprzak (z KWW „Ziemia Opoczyńska”). Po przyjęciu przez radnych stosownej uchwały nowi radni złożyli ślubowanie.
Rada w pełnym już składzie przystąpiła do wyboru drugiego wiceprzewodniczącego (przypomnijmy, że na pierwszej sesji wybrano tylko jednego wiceprzewodniczącego – drugi z kandydatów na to stanowisko nie uzyskał wymaganej liczby głosów). Przygotowany porządek obrad nie przewidywał takiego punktu, został wprowadzony w trakcie sesji. Zgłoszono jedną kandydaturę – Janusza Klimka. Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła wybory. W ich wyniku Janusz Klimek uzyskał wymaganą większość (12 głosów) i został drugim wiceprzewodniczącym rady (2 osoby głosowały przeciw jego wyborowi, a 7 wstrzymało się od głosu). Janusz Klimek, dziękując za poparcie, deklarował, że będzie aktywnie pracował, nie spocznie też w nowych inicjatywach, starając się, aby w nowej kadencji udało się zrealizować jak najwięcej zadań.
W dalszej części obrad, na podstawie zgłaszanych wcześniej kandydatur, powołano skład komisji stałych rady. Poszczególne komisje ukonstytuowały się, wybierając spośród siebie przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Ostatecznie do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług wybrano: Jadwigę Figurę (przewodnicząca), Andrzeja Kacprzaka (zastępca), Jerzego Wijatę, Bartłomieja Firkowskiego, Alicję Szczepaniak i Rafała Kądzielę. Do Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa powołano Ewę Róg (przewodnicząca), Pawła Barana (zastępca), Marka Sijera, Barbarę Wacławiak, Jadwigę Figurę, Alicję Szczepaniak, Jana Stępnia i Janusza Klimka. W skład Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury weszli: Barbara Wacławiak (przewodnicząca), Grzegorz Wołąkiewicz (zastępca), Dariusz Kosno, Ewa Róg, Mieczysław Wojciechowski, Rafał Kądziela i Paweł Baran. W Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu pracować będą: Janina Pęczek (przewodnicząca), Józef Dąbrowski (zastępca), Wiesław Wołkiewicz, Andrzej Rożenek, Grzegorz Wołąkiewicz i Jerzy Wijata. Do Komisji Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej wybrano: Jarosława Jurowskiego (przewodniczący), Mieczysława Wojciechowskiego (zastępca), Marka Sijera, Bartłomieja Firkowskiego, Józefa Dąbrowskiego i Janusza Klimka. W Komisji Rewizyjnej pracować zaś będą: Andrzej Rożenek (przewodniczący), Wiesław Wołkiewicz (zastępca), Jan Stępień, Jarosław Jurowski, Janina Pęczek i Andrzej Kacprzak.
Ostatnim z punktów piątkowej sesji było ustalenie wysokości wynagrodzenia burmistrza. Nie było uwag do zaproponowanych stawek, nie było też żadnej dyskusji w tym punkcie. Decyzją radnych miesięczne wynagrodzenie burmistrza będzie wynosiło 12.450 zł. Na tę kwotę złoży się wynagrodzenie zasadnicze – 6.000 zł, dodatek funkcyjny – 2.100 zł, dodatek specjalny – 3.159 zł i dodatek stażowy – 1.200 zł. Dostał więc blisko 2,5 tys. zł podwyżki.
W punkcie przeznaczonym na zapytania i wolne wnioski, swoje uwagi do sposobu prowadzenia sesji zgłosił radny Dariusz Kosno. Zwrócił on uwagę na pewne niedociągnięcia i niezgodności ze statutem gminy, zgłaszając wniosek o zachowanie pewnych standardów związanych z pracą Rady Miejskiej.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 52 (703) z dnia 23 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »