tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Nowocześnie w szóstce

 
Dzieci z Przedszkola nr 6 "Zielona Dolinka" będą uczestniczyć w jednym z najnowocześniejszych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonym przez Fundację Instytut Nowoczesnej Edukacji


Przedszkole nr 6 zakwalifikowało się do projektu "Edukacja fundamentalna w przedszkolu" realizowanym w ramach POKL współfinansowanego z EFS, w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia. Główną ideą programu jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami.
Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak, w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz szkoły, w której dziecko się wychowuje. Wylicza się więc inteligencje lingwistyczną, logiczno?matematyczną, muzyczną, wizualno?przestrzenną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną oraz ruchową, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe dzieci. Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. Nic dziwnego, ze w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich.
Program "Edukacja fundamentalna w przedszkolu" można realizować równolegle z tradycyjnymi programami wychowania przedszkolnego, ponieważ głównym celem jest osiągnięcie przez dziecko zadowolenia z wykonywanej pracy, chęć podejmowania wyzwań, praca w zespole oraz kreatywność.
Innowacyjność programu potwierdza ścisła i świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami, którzy otrzymują zestaw najnowocześniejszych narzędzi edukacyjnych odpowiadających najnowszym badaniom dotyczącym oddziaływania na strefy rozwojowe dzieci. Program działa w sposób interdyscyplinarny angażując do współpracy rodziców i nauczycieli. Dzięki tak ważnej dla wszystkich współpracy dziecko będzie w maksymalnym stopniu przygotowane do podjęcia nauki w szkole, jak również zbuduje w sobie siłę i odporność psychiczną ułatwiające radzenie sobie w sytuacjach stresujących.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (819) z dnia 22 Marca 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »