tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Nowe odcinki kanalizacji i wodociągu

 
Gminne inwestycje

Jak już pisaliśmy, tegoroczny plan inwestycyjny gminy zakłada budowę odcinków sieci kanalizacyjnej w Strzyżowie, Dąbrówce i Zakościelu oraz odcinka wodociągu w Strzyżowie. Celem inwestycji jest doprowadzenie mediów do nowej zabudowy mieszkalnej.
Pierwszy przetarg na wykonanie zadania został unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza cena przewyższała kwotę, jaką samorząd przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Po zwiększeniu puli wydatków na inwestycję, UGiM ogłosił drugi przetarg. Zainteresowane firmy mogły składać oferty częściowe, dotyczące poszczególnych części zamówienia.
W każdym przypadku o kontrakt ubiegało się trzech oferentów. Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie najniższej ceny.
Pierwsze zadanie dotyczy Strzyżowa. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa będzie budowana w okolicach zalewu. Zgodnie z projektem, odcinek kanalizacji sanitarnej ma mieć długość ponad 330 m, natomiast kanalizacji tłocznej 150 m. W planach jest budowa przepompowni ścieków z kompletnym wyposażeniem wraz z szafą sterowniczą. Jeśli chodzi o wodociąg, rurociąg ciśnieniowy będzie miał długość 368,5 m. Roboty wykona Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy, które zaoferowało cenę 181.794 zł.
Gminna spółka będzie realizowała także drugie zadanie ? budowę sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce. Rury PCV zostaną ułożone w pobliżu drogi powiatowej na odcinku ok. 150 m. Koszty inwestycji wyniosą 54.120 zł.
Trzecia część zamówienia obejmuje roboty w Zakościelu. Nowa kanalizacja sanitarna powstanie na odcinku ok. 800 m po lewej stronie drogi wojewódzkiej, patrząc w kierunku Odrzywołu. Tu na budowę wejdzie Ceramika Serwis. Opoczyńska firma wygrała przetarg, proponując cenę 242.562,17 zł.
Jak nas poinformowano w UGiM, umowy między gminą a wykonawcami już zostały podpisane. Prace rozpoczną się w najbliższych tygodniach i powinny być zakończone do 31 października.
Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Gmina uzyskała wsparcie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013. Decyzję podjął 2 września Zarząd Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, a więc 263.698 zł.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 37 (896) z dnia 12 Września 2014r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »