tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sławno

 Nowe inwestycje w Sławnie

 
W poniedziałek, 23 lutego odbyła się V sesja Rady Gminy Sławno. Samorządowcy zdecydowali m.in. o wprowadzeniu do budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz o utworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Kozeninie


Na wstępie, przy pomocy prezentacji multimedialnej wójt informował o działalności międzysesyjnej. Mówił o rozstrzygnięciu przetargów na wyłapywanie bezpańskich psów i zapewnienie im dalszej opieki w schronisku (78.566 zł za 2015 rok, przy 25 zwierzętach), na sprzedaż niewielkiej działki w Tomaszówku i o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (w sumie rozdysponowano 83 tys. zł). Wspomniał o realizowanych obecnie zadaniach: rozbudowie domu ludowego w Gawronach, budowie świetlicy w Wygnanowie, modernizacji boiska w Prymusowej Woli a także o utworzeniu ekopracowni w szkole w Celestynowie i realizowanym projekcie edukacyjnym w szkole w Prymusowej Woli. Mówił też o wizycie bpa Odzimka w Zachorzowie, medalach strażackich, spotkaniu z sołtysami kończącej się kadencji, wizycie u pierwszego urodzonego w tym roku mieszkańca gminy, feriach z GOK?u i wyjeździe na zimowisko, mityngu sportowo?pożarniczym drużyn młodzieżowych i tłustym c zwartku. Zebrani nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.
W związku z tym, że wszystkie projekty uchwał omówiono szczegółowo na posiedzeniach komisji, na sesji odbyło się jedynie głosowanie nad nimi. Radni zatwierdzili dotacje dla innych JST (1280 zł dla gminy Tomaszów w związku z realizacją zadań oświatowych i 2 tys. zł dla gminy Opoczno na prowadzenie magazynu żywności unijnej), upoważnili wójta do zawierania porozumień i umów dotyczących oświaty z innymi JST, zatwierdzili zamianę nieruchomości w Kamieniu i nabycie nieruchomości w Owadowie (pod boisko). Zdecydowali także o utworzeniu punktu przedszkolnego przy szkole w Kozeninie (2 grupy po 25 osób), o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych i o wydzieleniu samodzielnych lokali w domu ludowym w Gawronach. Dokonali również zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy.
Plany inwestycyjne gminy zostały poszerzone o nowe zadania. Największym z nich jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Kamieniu, która ma kosztować 300 tys. zł. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z budżetu województwa na ten cel. Na opracowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji przeznaczono kolejne 15 tys. zł. Władze Sławna chcą też w tym roku wybudować ogólnodostępne boisko sportowe w Owadowie. Na zakup działki pod boisko, o którym zdecydowano na tej sesji, przeznaczono 38 tys. zł, a sama budowa kosztować ma 91 tys. zł. Poza tym do załącznika inwestycyjnego na ten rok dopisano opracowanie projektu budowy strażnicy OSP w Olszowcu (12 tys. zł). Zmieniono też nazwę planowanych prac przy SP w Kunicach na opracowanie projektu budowy przedszkola.
Po realizacji planowanych punktów wójt odniósł się do oczerniających go materiałów publikowanych w piśmie wydawanym przez PiS. Po raz kolejny wyjaśniał, że za ubiegłą kadencję nie wziął ani złotówki ekwiwalentu urlopowego. Wspomniał także o publikacji w tymże wydawnictwie, autorstwa Krzysztofa Lachowskiego ("Biedaku, wspomóż milionera"). Zapowiedział, że na następną sesję przygotuje projekt stanowiska rady w tej sprawie, z prośbą o sprostowanie tych informacji. Zaapelował również do radnych PiS ? obiecał, że jeśli oni zrezygnują ze swoich diet, on przekaże swój ekwiwalent urlopowy na cele dobroczynne. W emocjonalnym wystąpieniu przedstawił zarówno przyczyny obu konfliktów, jak i ich przejawy. Zapowiedział także publikację swojego stanowiska w tej sprawie.
Na zakończeniu poinformowano o propozycjach związanych z przyznaniem odznaczeń z okazji 25?lecia samorządu.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (919) z dnia 27 Lutego 2015r.
W dziale Sławno dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »