tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zatrudni ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Drzewica

 Nowe inicjatywy LGD

 
Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” będzie członkiem sieci LGD województwa łódzkiego. Na najbliższe miesiące planuje szereg inicjatyw na terenie gminy i nie tylkoSpotkanie założycielskie łódzkiej sieci LGD (foto: www.prow.lodzkie.pl)


We wtorek, 15 lutego w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele lokalnych grup działania z terenu naszego województwa wzięli udział w spotkaniu założycielskim łódzkiej sieci organizacji LGD. Jej zadaniem będzie wymiana informacji, dialog oraz ustalanie wspólnego głosu w dyskusji z partnerami w Urzędzie Marszałkowskim i na innych forach.
Łódzkie LGD mają za sobą pewne doświadczenia w próbach tworzenia sieci, ponieważ pierwsze kroki były podejmowane niespełna rok temu. Tym razem inicjatywę zorganizowania spotkania założycielskiego podjęło stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej „Mroga” oraz LGD „Bud–Uj Razem”, a wszystko to przy wsparciu i pomocy Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przybyłych gości powitał Jerzy Runiński, zastępca dyrektora departamentu, natomiast dyrektorka Maria Kaczorowska pokreśliła, jak dużą rolę w przepływie informacji między grupami w regionach stanowić będzie sieć. Organizacja może także wspomagać realizację działań wykraczających poza możliwości organizacyjne i finansowe pojedynczych grup.
Przedstawicielka małopolskiej sieci LGD Barbara Kawa podzieliła się swoimi doświadczeniami w budowaniu sieci w województwie małopolskim. Naświetliła zarówno korzyści, jak i problemy, z którymi mogą się spotkać członkowie sieci. Jej wskazówki były bardzo cenne.
Najważniejszym punktem zebrania było podpisanie deklaracji wstąpienia do sieci. Taką deklarację złożyła m.in. Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”. Z jej ramienia w spotkaniu brali udział prezes Andrzej Krzyżanowski i kierowniczka biura Monika Kalużna. Teraz zgodę na przystąpienie do wojewódzkiej organizacji musi wyrazić walne zebranie LGD.
Po podpisaniu deklaracji uczestnicy zebrania wysłuchali Małgorzaty Sibińskiej, pracowniczki Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, która omówiła możliwości finansowania wspólnych inicjatyw przez KSOW. Sekretariat Regionalny ma w swojej ofercie na najbliższy rok szereg przedsięwzięć, m.in. spartakiadę w piłce nożnej dla partnerów KSOW (w tym LGD), konkursy „Przyjazna wieś” i „Bezpieczne gospodarstwo rolne” oraz targi Agrotravel, podczas których przedstawiciele grup, lokalni wytwórcy oraz zespoły ludowe mają szansę się wypromować.
LGD „Nad Drzewiczką” brała udział w targach w 2010 roku. – Na naszym stoisku znalazły się wówczas wyroby rękodzielnicze oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem produkty kulinarne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Radziczanki” – mówi kierowniczka biura LGD Monika Kalużna. – W bieżącym roku także będziemy obecni na Agrotravel w Kielcach. Tym razem towarzyszyć nam będą gospodynie z KGW ze Strzyżowa oraz zespół pieśni i tańca „Drzewiczanie”, ale lista nie jest jeszcze zamknięta. Targi odbędą się w terminie 15–17 kwietnia.
W najbliższym czasie przedstawiciel LGD „Nad Drzewiczką” weźmie udział w organizowanym przez KSOW wyjeździe do Niemiec, którego celem jest podniesienie wiedzy lokalnych grup działania na temat odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz działalności turystycznej na świecie. Wyjazd obejmuje wizytę w siedzibie koncernu Viessmann Werke Berlin GmbH & Co KG oraz udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie.
Kolejne plany dotyczą szkoleń dla mieszkańców gminy Drzewica. Pierwsze z nich zaplanowane jest na 14 marca. LGD organizowała już podobne szkolenia w zakresie pozyskiwania unijnych środków oraz wypełniania wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Chodzi o tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Najbliższe szkolenie odbędzie się w Strzyżowie, w świetlicy wiejskiej przy OSP. Zostanie przeprowadzone przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie. Wszystkich chętnych do udziału organizatorzy zapraszają już dzisiaj.
Drugie szkolenie, zaplanowane również na marzec, dotyczyć będzie możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” pod kątem rozwoju gospodarstw agroturystycznych. – Czekamy na zgłoszenia osób, które są zainteresowane tą tematyką – dodaje kierowniczka. – Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 48 375 67 24 lub osobiście w biurze LGD. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.lgd–drzewica.pl
Przy okazji dodajmy, że 7 lutego LGD „Nad Drzewiczką” otrzymała oficjalną informację z Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich o zawartych w 2010 roku umowach przyznania pomocy w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.
Spośród beneficjentów, którzy za pośrednictwem LGD ubiegali się o środki finansowe w ramach tzw. małych projektów, umowy podpisali: Ośrodek Kultury Gminy i Miasta na projekt „Organizacja imprezy plenerowej Życie jest piękne” (25 tys. zł), gmina i miasto Drzewica na organizację dożynek powiatowo–gminnych (22.962 zł) oraz Sylwester Maicki na projekt pn. „Rozwój potencjału społecznego mieszkańców gminy Drzewica poprzez podnoszenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” (24.816,23 zł).
Dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, zostały zawarte dwie umowy na łączną kwotę dofinansowania 628.233 zł. Obydwa projekty złożyła gmina. Pierwszy dotyczy przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w Dąbrówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Drugi to budowa ścieżki pieszo–rowerowej będąca pierwszym etapem programu zwiększenia atrakcyjności turystycznej zalewu drzewickiego.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 8 (711) z dnia 25 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »