tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Nowatorskie nauczanie w „trójce”

 
Jeśli dziecko nie uczy się w sposób, w jaki nauczasz, wtedy musisz nauczać je w ten sam sposób, w jaki się uczy - Rita Dunn.

Klasa IIc Szkoły Podstawowej nr 3 zakończyła realizację pierwszego etapu projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, w ramach którego uczniowie uczyli się poprzez zabawę rozwijając u siebie różne typy inteligencji.
Projekt oparty jest na teorii amerykańskiego uczonego prof. Howarda Gardnera, który uważa, że istnieje nie jeden, a wiele rodzajów inteligencji. W odniesieniu do dzieci wyróżnia on osiem inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną, intrapersonalną. Ich rozpoznanie oraz dostosowanie metod nauczania do indywidualnego profilu inteligencji, zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb uczniów, pozwoli osiągnąć sukces każdemu dziecku. Zwłaszcza przy wykorzystaniu nowego, elastycznego modelu kształcenia, opartego na aktywności i samodzielności dzieci.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego beneficjentem jest spółka Grupa Edukacyjna, a instytucją pośredniczącą Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt jest realizowany w 2.700 szkołach w całym kraju (360 w województwie łódzkim). Objęto nim około 150 tys. uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
W ZSS nr 3 realizację projektu, którego koordynatorem, z ramienia dyrekcji jest Anna Pręcikowska-Skoczylas, podzielono na trzy etapy. W ramach pierwszego, w okresie od września do połowy grudnia, zorganizowano zajęcia dodatkowe dla 22 uczniów klasy IIc. Prowadziła je wychowawczyni klasy, Małgorzata Kosecka. Przygotowała ona dla swojej klasy dwa cykle: „Z przyrodą za pan brat” i „Dbamy o zdrowie”, które realizowano na trzech dodatkowych lekcjach w każdym tygodniu. Dzieci, po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców, uczestniczyły w ciekawych, nowatorskich zajęciach, organizowanych nie tylko w szkole, ale również w terenie. Uczniowie pracowali w zespołach - ośrodkach zainteresowań - skupionych na rozwoju danego rodzaju inteligencji. W zajęciach wykorzystano nowoczesne pomoce dydaktyczne, które szkoła otrzymała w ramach projektu.
W piątek, 11 grudnia w „trójce” podsumowano realizowany projekt. W zajęciach otwartych, zorganizowanych pod hasłem „Zasady prawidłowego odżywiania”, wzięli udział naczelnik wydziału edukacji UM, Janusz Plaskota, edukator projektu, dyrektor WODN w Skierniewicach, dr Teresa Janicka-Panek i wojewódzki koordynator projektu - Jerzy Posmyk oraz nauczyciele, rodzice. Goście mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają nowatorskie zajęcia z dziećmi. Uczniowie, podzieleni na grupy zadaniowe, wykonali piramidę zdrowia i diagram kalorii, zasiali rzeżuchę i ułożyli hasła z rozsypanek wyrazowych. Ich pracy przyglądali się goście, których zaskoczyła otwartość, kreatywność oraz radość, jaką dzieci czerpały ze zdobywania wiedzy. Różnicę w ich podejściu do nauki zauważyli również rodzice, wyraźnie zadowoleni z efektów udziału w przedsięwzięciu. Swego zadowolenia z efektów przedsięwzięcia nie kryła również dyrektor szkoły Aneta Tokarska, która na zakończenie wręczyła wraz z przybyłymi gośćmi „małym naukowcom” certyfikaty uczestnictwa w projekcie, słodkie upominki oraz pamiątkowe palcynki.
Na początku lutego w „trójce” rozpocznie się drugi etap projektu. Tym razem weźmie w nim udział 29 uczniów klasy pierwszej. Trzeci etap, będzie realizowany w szkole w przyszłym roku szkolnym.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 50 (649) z dnia 18 Grudnia 2009r.
W dziale Opoczno dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »