tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Nowa Rada LGD

 
Przewodniczącą nowej Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” została Beata CholewaPierwsza z prawej przewodnicząca Beata Cholewa, obok sekretarz Maria Bilenc


10 grudnia zakończyła się dwuletnia kadencja Rady LGD „Nad Drzewiczką” działającej w składzie: Kazimierz Malinowski – przewodniczący, Halina Wiśniewska – wiceprzewodnicząca, Beata Cholewa – sekretarz oraz Janusz Reszelewski, Maria Bilenc, Paweł Byk, Danuta Jaciubek, Renata Kałużna i Anita Lach. W związku z tym prezes LGD Andrzej Krzyżanowski zwołał na 9 grudnia walne zebranie członków stowarzyszenia. Poprzez tajne głosowanie dokonano wyboru nowej dziewięcioosobowej Rady, a jej członkowie – już w sposób jawny – wybrali spośród siebie prezydium.
Przewodniczącą została Beata Cholewa, funkcję wiceprzewodniczącego pełnił będzie Paweł Byk, na sekretarza wybrano Marię Bilenc. W skład Rady weszli ponadto: Janusz Reszelewski, Aneta Niemirska, Anita Lach, Renata Kałużna, Danuta Jaciubek i Halina Wiśniewska.
W trakcie posiedzenia prezes Krzyżanowski podsumował dotychczasową pracę Rady LGD. Jak poinformował, w 2009 roku odbyło się jedno jej zebranie. Wówczas rekomendowano do dofinansowania wniosek na kwotę 357.204 zł złożony przez gminę i miasto Drzewica. Dotyczył przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrówce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji.
W 2010 roku Rada LGD zbierała się trzykrotnie. Pierwszym razem zajęła się tzw. małymi projektami. Zrealizowano projekt złożony przez OKGiM pn. „Organizacja imprezy plenerowej – Życie jest piękne” (25 tys. zł) oraz dofinansowano organizację dożynek powiatowo–gminnych w Drzewicy. Gminny wniosek opiewał na 22.962 zł. Niedługo rozpocznie się realizacja projektu Sylwestra Maickiego „Rozwój potencjału społecznego mieszkańców gminy Drzewica poprzez podnoszenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” na kwotę 24.836,70 zł.
Czerwcowe posiedzenie dotyczyło drugiego naboru w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”. Rada rekomendowała do dofinansowania projekt „Program zwiększenia atrakcyjności turystycznej Zalewu Drzewickiego – etap pierwszy ” na kwotę 395.896 zł.
Efektem zebrania listopadowego była rekomendacja wniosku Michała Karkowskiego w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”. Wniosek na kwotę 16.276 zł jest obecnie weryfikowany przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi.
Przypomnijmy, że celem działania LGD „Nad Drzewiczką” jest przede wszystkim poprawa jakości życia oraz rozwój potencjału społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie projekty rekomendowane do dofinansowania przez Radę stowarzyszenia świetnie wpisały się w te zamierzenia.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 50 (701) z dnia 17 Grudnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »