tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Żarnów

 Nauczyciel kraju ojczystego

 
Grażyna Szafińska, członek zarządu żarnowskiego oddziału PTTK, znalazła się w gronie 46 osób odznaczonych medalem ?Nauczyciel kraju ojczystego?. Wyróżnienie po raz drugi przyznało Polskie Towarzystwo Turystyczno?Krajoznawcze. Uroczystość wręczenia medali odbyła się we wtorek, 16 października w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej


Nagrodę otrzymują nauczyciele i przedstawiciele organizacji samorządowych, którzy systematycznie upowszechniają krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży. Nie dziwi nas więc, że wyróżnienie trafiło w ręce Grażyny Szafińskiej, która pasją krajoznawstwa dzieliła się z młodymi ludźmi nie tylko poprzez swoją działalność w PTTK, ale również pracując przez wiele lat w żarnowskich szkołach.
Grażyna Szafińska (na zdjęciu) urodziła się 29 lutego 1952 roku we Wrocławiu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na kierunku pedagogika opiekuńcza z wychowaniem muzycznym. Po studiach, w latach 1977?1978, pełniła funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrówku koło Wielunia. W tym okresie inicjowała liczne wydarzenia społeczne i kulturalne na rzecz lokalnego środowiska. W 1978 roku przeniosła się do Poddębic, gdzie objęła stanowisko instruktora muzycznego w Poddębickim Domu Kultury. W ciągu 12 lat prowadziła liczne zespoły wokalne, instrumentalne, teatrzyki dziecięce, teatry poezji, kabaret oraz zespół śpiewaczy ?Czeremcha?. Jej podopieczni osiągali liczne sukcesy ? zdobywali nagrody i wyróżnienia w przeglądach i konkursach o zasięgu regionalnym i wojewódzkim.
Od września 1990 roku Grażyna Szafińska mieszka w Żarnowie. Tu pracowała jako nauczycielka muzyki ? najpierw w szkole podstawowej, a od 1999 roku również w gimnazjum. Efektem jej pracy społecznej w czasie pozalekcyjnym było przygotowanie 60 laureatów konkursów i przeglądów artystycznych o charakterze regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Najbardziej znaczącymi osiągnięciami jej podopiecznych było uzyskanie czołowych lokat w Ogólnopolskich Konkursach Krasomówczych w Legnicy (w 2002, 2005, 2007, 2008 i 2011 roku). Przygotowywane przez nią dzieci i młodzież od 1995 roku uczestniczyły w Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej i Ogólnopolskich Przeglądach Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu, odnosząc znaczące sukcesy (30 laureatów I, II lub III miejsca). Dużym sukcesem było zajęcie przez jej podopieczną, uczennicę SP w Żarnowie, I miejsca w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym ?Poznajemy ojcowiznę?.
Grażyna Szafińska jest członkiem PTTK od 1989 roku, a od 1997 roku aktywnie działa w strukturach oddziałowych towarzystwa w Żarnowie. Była współorganizatorką około stu rajdów pieszych dla dzieci i młodzieży, 16 obozów wędrownych i 15 przeglądów poezji ?Krajobrazy polskie?. Znane są jej liczne programy artystyczne na rzecz szkoły i lokalnego środowiska oraz występy uczniów na zakończenie rajdów (szczególnie o tematyce historycznej). Jej zasługą jest również organizacja około 60 wyjazdów na spektakle operowe w Teatrze Wielkim w Łodzi.
Grażyna Szafińska jest przodownikiem turystyki pieszej, instruktorem krajoznawstwa regionu i instruktorem ochrony przyrody. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno?wychowawczej została uhonorowana dwiema nagrodami kuratora oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznakami honorowymi ?Za zasługi dla turystyki? i ?Zasłużony dla kultury polskiej?, Złotą Honorową Odznaką PTTK, złotą odznaką ?Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży? oraz licznymi dyplomami i innymi wyrazami uznania. Jej pasją jest krzewienie zainteresowań artystycznych i krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie ich twórczej ekspresji oraz wytworzenie w uczniach potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym, teatralnym oraz działalności krajoznawczej.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (798) z dnia 26 Października 2012r.
W dziale Żarnów dostępne są również artykuły:

  Pokaż pełny spis treści
   
  Kontakt z TOP
  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
  oglotop@pajpress.pl

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
  tel: 44 754 41 51

  Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
  tel: 44 754 21 21
  top@pajpress.pl
  Artykuły
  Informator
  Warto wiedzieć
  Twój TOP
  TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
  Zarejestruj konto »