tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Najlepsi z najlepszych

 Wojciech Badura, Łukasz Dudek, Agnieszka Rudzka, Aleksandra Starus, Bartosz Sulgostowski, Marcin Szczurski, Paulina Wójcik


W poniedziałek, 7 lutego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych tradycyjnie nie zabrakło uczniów z opoczyńskiego

Stypendium premiera otrzymało sześcioro uczniów ze szkół powiatu opoczyńskiego. Są to najlepsi uczniowie w swoich szkołach. Mają najwyższą średnią ocen, a na koniec roku szkolnego otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Wykazują się szczególnymi uzdolnieniami w różnych dziedzinach wiedzy i uzyskują w nich najwyższe wyniki. Niejednokrotnie są również laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Zespół szkół Samorządowych nr 1
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Agnieszka Rudzka, uczennica klasy IIIc o profilu matematyczno–fizycznym Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Agnieszka w roku szkolnym 2009/2010 uzyskała najwyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych – 5,62. Brała udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego. Zdobyła również tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza „Puszkiniada 2010”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Z grupy uczniów Liceum Ogólnokształcącego stypendium premiera wyróżniono Marcina Szczurskiego, ucznia klasy III. W roku szkolnym 2009/2010 Marcin uzyskał średnią ocen 5,64. Zdobył tytuł laureata etapu centralnego VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Translatologicznej „Walka o indeks” w kategorii język niemiecki (drugie miejsce w Polsce) organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. Ponadto został laureatem etapu centralnego V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i języku niemieckim „Niemcy bez tajemnic”. Sukcesy w olimpiadach zapewniły mu już indeks na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu. Marcin został też finalistą eliminacji okręgowych XXXIII Olimpiady Języka Niemieckiego, XXXVI Olimpiady Historycznej, XXXVI Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej i LIV Olimpiady Chemicznej. W poprzednim roku szkolnym został też finalistą VI miejsca I Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Chemicznej pt. „Chemia dla ochrony środowiska – synergizm czy antagonizm” organizowanej przez Politechnikę Łódzką. Marcin marzy o podjęciu studiów na SGH w Warszawie. Oprócz sukcesów edukacyjnych rozwija się także wokalnie – współpracuje z Elżbietą Zapendowską oraz laureatem Oskara za muzykę Janem Kaczmarkiem.
Stypendium otrzymał również Wojciech Badura, uczeń klasy III LP w ZSO. W roku szkolnym 2009/2010 uzyskał on średnią ocen 5,41. Stypendium premiera otrzymał już drugi raz. Poza imponującymi wynikami w nauce Wojtek odnosi także sukcesy w innych dziedzinach. Zajął pierwsze miejsce w konkursie keyboardzistów. Oprócz gry na klawiszach, w której już osiągnął mistrzostwo, uczy się grać na gitarze. Poza osiągnięciami muzycznymi Wojtek pasjonuje się fotografią. I tu także okazał się wyjątkowo zdolną osobą – zajął drugie miejsce w konkursie fotograficznym „Przeszłość ukryta w zabytkach”. Jest wszechstronnie uzdolniony, chętnie angażuje się w życie szkoły, jej promocję oraz akcje charytatywne.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
W grupie stypendystów znalazł się Łukasz Dudek, uczeń klasy III LO w ZSP nr 1. W ubiegłym roku szkolnym Łukasz uzyskał średnią ocen 5,26 oraz wzorową ocenę z zachowania. Może się również pochwalić 100–procentową frekwencją – od rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie do chwili obecnej nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej (!). Jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce, w którym uzyskał drugie miejsce w finale. Szczególnie interesuje się historią i językami obcymi.
Stypendystką została także Paulina Wójcik – najlepsza uczennica Technikum w ZSP nr 1. Uczy się w III klasie TE, w zawodzie technik ekonomista. Stypendium premiera zapewniła jej najwyższa średnia wśród uczniów technikum – 4,88. Paulina uzyskała również wzorową ocenę z zachowania. Wykazuje szczególne uzdolnienia w zakresie sportu, ekonomii i działalności artystycznej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
Wśród laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów znalazła się także uczennica III klasy LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, Aleksandra Starus. W roku szkolnym 2010/2010 uzyskała ona najwyższą średnią w szkole – 4,92. Przez cały trzyletni pobyt w szkole wyróżniała się ogromnym zaangażowaniem w życie szkoły, w projekty o różnorodnym charakterze. Jest inicjatorką działań na rzecz społeczności szkolnej. Jest także laureatką wielu konkursów szkolnych i powiatowych.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące
Wśród uczniów Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego stypendium premiera wyróżniono Bartosza Sulgostowskiego. To uczeń klasy III LO, oddziału mistrzostwa sportowego. W roku szkolnym 2009/2010 uzyskał średnią ocen 5,33. Dwukrotnie brał udział w zawodach II stopnia: XXXIX i XL Olimpiady Biologicznej dla uczniów szkół średnich – w klasie II i III. Jest uczniem wzorowym pod każdym względem.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół, których ukończenie umożliwia otrzymanie świadectwa maturalnego. Może je uzyskać tylko jeden uczeń danej szkoły, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, a dodatkowo uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole (lub wykazał się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a do tego uzyskał w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre). Stypendia przyznawane są od roku szkolnego 1997/1998. W tym roku przyznano je już po raz trzynasty. Otrzymało je 235 osób z terenu województwa łódzkiego, w tym 49 ze szkół podległych piotrkowskiej delegaturze łódzkiego Kuratorium Oświaty. Stypendium przyznaje się na jeden rok szkolny – od września do czerwca, czyli na 10 miesięcy. W tym roku szkolnym miesięczne stypendium wypłacane z budżetu państwa wynosi 258 zł i płatne jest w dwóch transzach – w listopadzie i w kwietniu.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (709) z dnia 11 Lutego 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »