tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Najlepiej pozyskują

 


Jak wynika z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, województwo łódzkie jest jednym z najskuteczniej wdrażających komponent regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zgodnie z opublikowanym raportem, w kategorii ?Umowy o dofinansowanie? blisko 80% alokacji w ramkach Priorytetu VI, VII, VIII i IX zostało już wykorzystane. Taki wynik lokuje nasze województwo na pierwszej pozycji spośród wszystkich szesnastu województw. Łódzkie wypadło także bardzo dobrze w kategorii ?Zatwierdzone wnioski o płatność?, dzięki wykorzystanej alokacji wynoszącej aż 55,6%.
Efektywność wdrażania PO KL w regionie zwróciła uwagę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, co zaowocowało przyznaniem województwu łódzkiemu dodatkowych środków przekraczających 8,7 mln zł na podejmowanie zadań związanych z dalszą realizacją założeń.
Od początku wdrażania programu kapitał ludzki w województwie łódzkim podpisanych zostało już ponad 2,5 tys. umów o dofinansowanie realizacji projektów. A ich łączna wartość przekracza 1 mld 730 mln zł. Dynamikę wdrażania PO KL w naszym regionie odzwierciedla także poziom wykorzystanej alokacji we wnioskach o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną, plasując województwo łódzkie na drugiej pozycji w kraju.
Realizacja dofinansowanych przedsięwzięć przynosi ogromne korzyści dla rozwoju województwa łódzkiego. Fakt ten potwierdza szereg wskaźników osiągniętych w ramach poszczególnych priorytetów PO KL, obrazujących zakres wsparcia oferowanego mieszkańcom i instytucjom z naszego regionu.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich: ponad 9 tys. młodych bezrobotnych otrzymało wsparcie po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy; blisko 11.200 osób otrzymało bezzwrotne dotacje na działalności gospodarcze; utworzonych zostało blisko 11,5 tys. nowych miejsc pracy w ramach środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej: ponad 14 tys. klientów instytucji społecznych objęto kontraktami socjalnymi; ponad 6 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymało wsparcie; dofinansowanych zostało 352 projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych; blisko tysiąc pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej podniosło swoje kwalifikacje.
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki: ponad trzy tysiące przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem; prawie 30 tys. osób pracujących podniosło swoje kwalifikacje; ponad 1,5 tys. osób objęto wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out; 143 doktorantów otrzymało stypendia naukowe.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: 180 ośrodków wychowania przedszkolnego uzyskało wsparcie; blisko 5 tys. dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczestniczyło w edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich; 722 szkoły zrealizowały projekty rozwojowe; ponad 2,5 tys. nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.
www.lodzkie.pl


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (770) z dnia 13 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »