tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Nagroda od urbanistów

 
Gmina Drzewica wygrała konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w 2013 roku

Organizatorem konkursu jest łódzki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, a patronat sprawuje marszałek województwa. Inicjatywa propaguje najlepsze przedsięwzięcia urbanistyczno?architektoniczne. Ma na celu promocję rozwiązań, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu ładu przestrzennego, poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności zagospodarowania terenów publicznych takich jak ulice, place, inne przestrzenie miejskie oraz tereny zieleni urządzonej.
Adresatami konkursu są przede wszystkim lokalne samorządy, na terenie których funkcjonują obszary pełniące istotną rolę dla lokalnych społeczności. Zgłoszeń dokonują gminy, powiaty bądź też członkowie Towarzystwa Urbanistów Polskich.
W 2013 roku odbyła się dziesiąta edycja konkursu. Jako obszar przestrzeni publicznej przyjęto teren o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno?przestrzenne. Obowiązywały trzy kategorie przestrzeni publicznej ? zrewitalizowana, nowa oraz w zieleni.
Napłynęło trzynaście zgłoszeń z całego województwa ? Łasku, Rawy Mazowieckiej, Inowłodza, Ozorkowa, Uniejowa, Radomska, Wolborza, Aleksandrowa Łódzkiego, Głowna, Jeżowa, Nowosolnej. Wystartowała także gmina Drzewica, zgłaszając ścieżkę pieszo?rowerową z placem zabaw przy zalewie.
Rozstrzygnięcia dokonał siedmioosobowy sąd konkursowy na czele z prezes łódzkiego oddziału TUP, Elżbietą Muszyńską. Po zapoznaniu się z materiałami i prezentacjami oraz długiej dyskusji nad jakością zagospodarowania przestrzennego nominowanych terenów przyznał honorowe nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich.
W kategorii nowej przestrzeni publicznej najwyżej ocenił drzewicką ścieżkę pieszo?rowerową z placem zabaw. Jak napisano w uzasadnieniu, "gminie Drzewica przyznano nagrodę za nowatorskie stworzenie atrakcyjnej krajobrazowo przestrzeni publicznej z dużą inwencją i kulturą oraz za kompleksowość oferty o charakterze turystyczno?rekreacyjnym. Działania te umożliwiły integrację społeczności lokalnej, propagując zarazem właściwe wzory użytkowania przestrzeni oraz pożądane kierunki rozwoju kultury i sportu".
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w marcu lub kwietniu.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 6 (865) z dnia 7 Lutego 2014r.
W dziale Drzewica dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »