tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Nadzwyczajnie o inwestycjach

 
W piątek, 17 września odbyła się XLV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Porządek piątkowej sesji przewidywał w zasadzie tylko jeden punkt – przyjęcie zmian w budżecie gminy. Za zgodą radnych uzupełniono go jednak o dwie kolejne uchwały – w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego oraz wyboru wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. W obliczu zbliżających się wyborów dyskutowano o potrzebach gminy, odkładanych inwestycjach i niezrealizowanych obietnicach.
Głównym powodem zwołania sesji nadzwyczajnej były uwagi formalne do projektów unijnych złożonych przez gminę w ramach działania „Infrastruktura kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego. Przypomnijmy, że gmina ubiega się o zwrot kosztów przebudowy MDK oraz dofinansowanie budowy świetlic wiejskich w Kraśnicy i Karwicach. Ocena formalna wykazała, że część wykazanych w projektach kosztów nieprawidłowo podzielono na kwalifikowane i niekwalifikowane do dofinansowania. Stąd zmiany wprowadzone do budżetu gminy (zmieniły się bowiem kwoty wkładu własnego) oraz do Planu Rozwoju Lokalnego, w którym muszą być wykazane identyczne kwoty.
Przyjęcie zmian w budżecie gminy było okazją do dyskusji nad realizacją zadań inwestycyjnych. Radni opozycji pytali o prognozę zadłużenia gminy oraz o powody przesunięć niektórych inwestycji na kolejne lata. Zarzucili burmistrzowi, że najpierw obiecuje realizację wielu zadań, a potem odkłada je na kolejne lata. Wymieniano zadania uwzględniane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, które następnie albo są odkładane w czasie (np. renowację zalewu planowaną początkowo na lata 2008–2011 teraz zapisano na lata 2008–2014) lub całkiem usuwane (jak rewitalizacja zabytkowego centrum miasta, na którą do 2014 roku planowano wydać ponad 10 mln zł – teraz inwestycja wypadła z planu, ponieważ na najbliższe lata nie planowane są nabory wniosków dla takich działań). Radny Jóźwik przypomniał nawet rzekome obwieszczenie, w którym burmistrz miał informować mieszkańców o terminie planowanych remontów niektórych ulic (m.in. Działkowej i Wiejskiej). A że w najbliższym czasie nie będą one przebudowywane, radni zażądali, aby takim samym obwieszczeniem burmistrz tłumaczył się z przesunięć. Burmistrz nie krył oburzenia, powiedział, że nic nie wie o żadnych obwieszczeniach, a radny Jóźwik nie był w stanie udowodnić, że takowe faktycznie były rozwieszane. W odpowiedzi na postawione zarzuty burmistrz wyjaśniał, że w planie inwestycyjnym znalazły się wszystkie zadania, o których realizację wnioskowano przy uchwalaniu budżetu. Plan co roku jest jednak zmieniany, ponieważ trzeba w nim uwzględnić nie tylko potrzeby gminy, ale także realne możliwości. Przypomniał również, że swego czasu opozycja zgłosiła wnioski do budżetu, których realizacja kosztowałaby 240 mln zł. Zdaniem burmistrza właśnie takie planowanie inwestycji jest obiecywaniem mieszkańcom tego, co w rzeczywistości jest nierealne.
W trakcie obrad wybrano również nowego wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej. Stanowisko to zwolniło się po rezygnacji złożonej przez radnego Mirosława Jędrasa. Radny w ostatnich tygodniach najwidoczniej zmienił jednak zdanie, ponieważ zgodził się nadal pełnić tę funkcję. Wybrano go 10 głosami za, przy 5 głosach wstrzymujących.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 38 (689) z dnia 23 Września 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »