tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Nadzwyczajne obrady

 
W środę, 16 października w magistracie odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej


Obrady zwołane w trybie nadzwyczajnym dotyczyły wyrażenia przez radnych woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno wraz z uzasadnieniem. Do tematu wprowadził wszystkich naczelnik Wydziału Techniczno?Inwestycyjnego, Andrzej Snopczyński. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o środki Unii Europejskiej w latach 2014?2020. Do 31 października br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trwa nabór na dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej, przy piętnastoprocentowym udziale własnym. Pozostałe osiemdziesiąt pięć procent to uzyskane dotacje na opracowanie planu. Zakładając, że plan dla gospodarki niskoemisyjnej dla naszej gminy będzie kosztował 60 tys. zł, aż 51 tys. zł może wynosić dofinansowanie na opracowanie planu. Jest się o co ubiegać. Posiadanie planu będzie niezbędne przy ubieganiu się o dotacje na inwestycje m.in. termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia ulicznego, budowę czystych źródeł energii, modernizację lub zakup taboru niskoemisyjnego, modernizację sieci ciepłowniczych. Adresatami planu gospodarki niskoemisyjnej, oprócz UM i jednostek podległych urzędowi, będą również podmioty i przedsiębiorcy, a głównie mieszkańcy Opoczna. Radni pytali, czy przyjęty plan będzie otwarty, czy nie? Naczelnik odpowiedział, że plan będzie ustalany przez radę i na każdym etapie będzie można wnosić ewentualne poprawki. Radni przyjęli uchwałę.
Kolejnym punktem obrad była zmiana uchwały przyjętej na sesji 30 września, dotycząca zmiany kategorii drogi gminnej nNr 107494E, ulicy Włodzimierza Perzyńskiego na odcinku od ul. Inowłodzkiej (nowy ślad) do pPlacu Kilińskiego. W podjętej uchwale był zapis, że zacznie ona obowiązywać z dniem podjęcia, co zakwestionowały służby wojewody i nakazały zmienić ten zapis. Uchwała wejdzie w życie w ciągu czternastu dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.
Radny Bartłomiej Firkowski pytał o pismo skierowane do włodarza od Jacka Ciesielskiego w sprawie tablicy pamiątkowej, mającej być umieszczonej, na budynku ZSS nr 2. Miałaby ona upamiętniać opocznianina, Władysława Majchrzyka, przedwojennego ucznia tej szkoły, który walczył jako pilot podczas II wojny światowej. Burmistrz, Jarosław Wiktorowicz mówił, że w tej sprawie w magistracie zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. dyrektor Muzeum Regionalnego oraz dyrektorka "dwójki". Sprawę skierowano do Urzędu Wojewódzkiego celem potwierdzenia historii tej osoby. Planowane jest, że pamiątkowa tablica zostanie zamontowana na szkole w przyszłym roku.
Radni podkreślali, że pamięć żywa jest ważniejsza, dlatego podczas lekcji historii nauczyciele powinni przedstawiać uczniom życiorysy naszych lokalnych bohaterów. Radny Janusz Klimek zaproponował nawet, by na posiedzeniach rady poświęcić kilka minut, na przedstawienie życiorysów zasłużonych osób związanych z regionem opoczyńskim.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (850) z dnia 25 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »