tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Nadzwyczajna powiatowa

 
W środę, 25 września odbyła się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Rozpoczęła ją uroczystość uhonorowania ppłk. Marcina Budzyńskiego, o której pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Podczas krótkiego posiedzenia radni przyjęli trzy uchwałyPlan pracy Rady Powiatu na 2013 rok nie zakładał sesji we wrześniu, dlatego obrady zostały zwołane w trybie nadzwyczajnym. Zarząd Powiatu podjął taką decyzję na prośbę Zarządu Dróg Powiatowych, który do 30 września zamierzał złożyć wnioski o dofinansowanie dwóch zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etapu II "Bezpieczeństwo ? dostępność ? rozwój". Do wniosków musiał dołączyć m.in. potwierdzenie zabezpieczenia wkładu własnego powiatu.
Porządek obrad zawierał więc uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013?2018. Zgodnie z jej zapisami, do przyszłorocznego planu inwestycyjnego wprowadzono dwa zadania, które wcześniej miały nieco inny zakres i koszt.
Pierwszym jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku: granica powiatów piotrkowskiego i opoczyńskiego ? Skórkowice ? Żarnów, etap IV Skórkowice ? Afryka. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 5 mln zł.
Drugie duże przedsięwzięcie to pierwszy etap rozbudowy drogi powiatowej nr 3109E od granicy gminy Opoczno i Drzewica do Radzic Małych oraz drogi powiatowej nr 3111E z Radzic Małych do Radzic Dużych. Chodzi o odcinek Idzikowice ? Brzuza. Koszty oszacowano na 10 mln zł.
Radni dokonali również zmian w budżecie na 2013 rok, zwiększając ogólne dochody o 166.803 zł i zmniejszając wydatki o 2.226.197 zł. Korekty pozwoliły obniżyć tegoroczny deficyt budżetowy o 2.393.000 zł.
Jeśli chodzi o inwestycje, największa zmiana dotyczy rozbudowy obiektów ZSP nr 1. Wydatki zmniejszono o 2 mln zł, przy czym te środki zostały przesunięte na kolejne dwa lata. Na sporządzenie planu rewitalizacji zabytkowego parku w Białaczowie powiat otrzymał dotację z WFOŚiGW (200 tys. zł). Warto także poinformować, że o 162.100 zł zwiększono plan wydatków DPS w Drzewicy, co jest efektem większych dochodów tej jednostki.
Trzecia i ostatnia uchwała dnia dotyczyła udziału powiatu w zadaniu pn. "Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych", realizowanego w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego". Jego realizatorem jest Uniwersytet Łódzki pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (lidera) oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (instytucji zarządzającej).
Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie zasobów, które tworzą lokalny kapitał, decydując o rozwoju danego obszaru. Zakres wsparcia obejmuje m.in. zintegrowane planowanie rozwoju, usprawnienie procesów podejmowania decyzji w oparciu o rachunek społeczno?ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania. W planach są bezpłatne kursy, warsztaty oraz zajęcia praktyczne, podczas których zostanie opracowany zintegrowany plan rozwoju na rzecz łódzko?warszawskiego obszaru funkcjonalnego.
Zadanie będzie realizowane od października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. Nasz powiat planuje zgłosić pięć osób. Koszty poniesione przez starostwo będą związane z dojazdem uczestników na szkolenia, warsztaty i spotkania.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 40 (847) z dnia 4 Października 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »