tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Na wszystko jest sposób

 
Ośrodek Szkoleniowy ?A.T.?, realizujący projekt ?Barwne cekiny? skierowany do mniejszości romskiej mieszkającej na terenie powiatu opoczyńskiego, znalazł sposób na zorganizowanie kursu prawa jazdy i przeprowadzenie egzaminu teoretycznego ? mimo, że większość z tych osób nie potrafi w wystarczającym stopniu czytać ani pisać w języku polskim


W ramach projektu edukacyjnego adresowanego do Romów Ośrodek Szkoleniowy ?A.T.? organizuje zajęcia nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Ich celem, poza edukacją, jest również umożliwienie dorosłym Romom zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. Nie jest to jednak zadanie proste, bowiem o ile osobom nie potrafiącym czytać i pisać w języku polskim można pomóc w nauce zasad ruchu drogowego, to egzamin teoretyczny muszą już zdawać samodzielnie. Zaś w jego ramach muszą odczytać pytanie testowe i zrozumieć je, aby dokonać wyboru właściwej odpowiedzi. Tymczasem obowiązujące przepisy nie pozwalają obywatelom polskim, posługującym się swobodnie językiem polskim w mowie i jednocześnie wykazującym problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu pisanego (a te kryteria Romowie spełniają) na zapewnienie możliwości skorzystania z usług tłumacza podczas egzaminu teoretycznego.
Ośrodek wystosował w tej sprawie pismo do Elżbiety Radziszewskiej, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania. Wydawałoby się, że osoba odpowiadająca w rządzie za kwestie równego traktowania m.in. właśnie mniejszości etnicznych, powinna przynajmniej spróbować pomóc w rozwiązaniu problemu, tym bardziej, że dotyczy on Romów mieszkających na terenie Polski. Niestety, nie otrzymał odpowiedzi na swoje pismo. Sprawą udało się natomiast zainteresować Ryszarda Gallę, posła mniejszości niemieckiej, który interweniował w tej kwestii w Ministerstwie Infrastruktury. Dzięki temu udało się uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź.
Jak wyjaśnił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zasady przeprowadzania części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy dla osób nie władających w odpowiednim stopniu żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym (obecnie polski, angielski, niemiecki) określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 października 2005 roku. Wynika z niego, że w takich przypadkach część teoretyczna egzaminu może być przeprowadzona w formie ustnej, z udziałem tłumacza przysięgłego odpowiedniego języka, którego udział w egzaminie ma zapewnić sobie osoba egzaminowana. Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, różniąca się zasadniczo od wyjaśnień ośrodków egzaminacyjnych, wyjaśniła wszelkie wątpliwości. Opoczyńscy Romowie mają więc realne szanse na uzyskanie prawa jazdy.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 28 (731) z dnia 15 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »