tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Usługi Parkieciarskie Mateusz Pręcikowski ...
czytaj dalej »

WAZEKTOMIA, tel. 602-19-04-29, ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Drzewica

 Na sesji o komisariacie

 
Plany włączenia stanu etatowego Komisariatu Policji w Drzewicy w struktury Komendy Powiatowej Policji wywołały wielkie poruszenie wśród mieszkańców i ich przedstawicieli w gminnym samorządzie. Potwierdził to przebieg XXII sesji Rady Gminy i Miasta, która odbyła się 22 listopadaStanowisko KPP przedstawia komndant powiatowy policji, insp. Janusz Myga


Informacja dotycząca przyszłości komisariatu była najważniejszym punktem czwartkowych obrad. Na zaproszenie władz gminy w posiedzeniu wzięli udział komendant powiatowy policji, insp. Janusz Myga, zastępca komendanta, mł. insp. Dariusz Szulc, naczelnik Wydziału Prewencji KPP, nadkom. Bartłomiej Karch oraz komendant KP w Drzewicy, nadkom. Wojciech Dworak. Dzięki temu samorządowcy mogli poznać argumentację kierownictwa KPP i dobitnie wyrazić swoją opinię.
Dyskusję rozpoczął burmistrz Janusz Reszelewski, informując o piśmie od komendanta powiatowego policji, odpowiedzi gminy, sprzeciwie Drzewicy i Poświętnego oraz spotkaniach w Opocznie. Zaraz potem oddał głos insp. Januszowi Mydze, który omówił stanowisko komendy i uzasadniał potrzebę reorganizacji pracy komisariatu. Kilkakrotnie zaznaczył, że trzeba wypracować wspólne, satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Podstawowym elementem tej satysfakcji jest bezpieczeństwo obywateli.

Stanowisko komendantów
Insp. Myga podzielił się obserwacjami z trzyletniej pracy na stanowisku szefa policji w Opocznie. ? Przy aktualnym stanie osobowym naszej komendy musimy się zastanowić, jak zapewnić całodobową służbę przez siedem dni w tygodniu, biorąc pod uwagę oczekiwania, potrzeby i współczesne wymogi. Analizujemy ilość zderzeń, charakter zagrożeń i inne czynniki. Szukamy rozwiązań, które przyczynią się do tego, by policjant był bardziej dostępny dla obywatela ? powiedział. ? W Drzewicy mamy 15 etatów, co nie pozwala na zapewnienie całodobowego działania przez cały tydzień. Żeby zagospodarować jak najwięcej dni, służbę na zmianie pełni generalnie jeden patrol. Jeżeli jest w terenie, a otrzymujemy kolejne zgłoszenie, w celu wykonania czynności przyjeżdżają policjanci z ogniwa patrolowego z Opoczna. Jeśli zdarzenie ma charakter kryminalny, obsługą zajmuje się wydział kryminalny KPP.
Dlatego komenda rozważa możliwość włączenia etatów wykonawczych ? komendanta KP w Drzewicy, kierownika ogniwa dochodzeniowo?śledczego oraz pozostałych policjantów z patroli i dochodzeniówki ? do struktury etatowej KPP. ? Większa grupa policjantów pozwoli nam racjonalniej gospodarować siłami na obszarze całego powiatu ? ocenił komendant. ? Nie chodzi o zabranie policji czy pozbawienie poczucia bezpieczeństwa. Ta policja będzie mobilna, w pojazdach. Badania wykazują, że dla obywatela jest istotne, żeby policjanci byli widoczni w rejonie jego zamieszkania i jak najszybciej dotarli na miejsce. Te dwa kluczowe elementy bierzemy pod uwagę, planując reorganizację.
Insp. Myga poinformował o funkcjonującym od dwóch lat systemie wsparcia dowodzenia. W jego ramach powiat został podzielony na sektory i rejony służbowe, a każde zgłoszenie ? niezależnie od tego czy z Drzewicy, Żarnowa czy Mniszkowa ? jest ewidencjonowane w bazie komputerowej i trafia do stanowiska kierowania w Opocznie. Stąd wychodzi dyspozycja na dany rejon.
Plany zakładają, że rejon gmin Drzewica i Poświętne będzie obsługiwany przez dzielnicowych, którzy mają obowiązek utrzymywania kontaktu z mieszkańcami. W związku z tym KPP poprosiła gminę o użyczenie pomieszczenia. Po likwidacji komisariatu niektóre czynności z interesantami mogłyby być wykonywane na miejscu. ? Teraz mamy do dyspozycji kilka pomieszczeń, a w komisariacie dwóch, góra czterech policjantów na styku zmian. Dlatego zastanawiamy się, czy jest potrzeba korzystania z całego budynku ? mówił inspektor.
Komendanta wsparł jego zastępca, mł. insp Dariusz Szulc, który szczegółowo omówił strukturę etatową KP w Drzewicy i KPP. Potwierdził, że w drzewickiej placówce brakuje policjantów, są problemy z odprawianiem funkcjonariuszy do służby. Jednocześnie przestępczość na naszym terenie jest najmniejsza w województwie łódzkim, co z kolei wiąże się z niskim obciążeniem postępowaniami w przeliczeniu na jednego policjanta.
Według zastępcy komendanta, jeśli plany KPP wejdą w życie, czas reakcji na zgłoszenie wcale się nie wydłuży, a może nawet skróci. Po odprawie patrole nie będą stały pod komendą powiatową, tylko ruszą na swoje rejony. ? Obecnie teren gmin Drzewica i Poświętne odsługuje jeden partol na zmianie. Po restrukturyzacji będzie to zawsze co najmniej jeden patrol ? powiedział mł. insp. Szulc, podkreślając różnicę.
? Chcemy, żeby w powiecie opoczyńskim funkcjonowała policja XXI wieku, żeby było jak najbezpieczniej. Bo szyld na jednym z budynków, gdzie jest napisane ?Policja?, nie tworzy bezpieczeństwa ? zakończył.

Samorząd jest na ?nie?
Do argumentacji komendantów odniósł się burmistrz, który przedstawił stanowisko samorządu, opierające się na aspekcie społecznym.
? Można się zgodzić, że wszystko się zmienia, ale jednocześnie mam wrażenie, że w ramach tej zmienności w naszym kraju dochodzi do pewnych niekorzystnych zdarzeń. Propozycja KPP wpisuje w szerszy kontekst likwidacji struktur państwa. Brzmi to górnolotnie, ale państwo nie jest w stanie zabezpieczyć elementarnych potrzeb mieszkańców ? zaczął Janusz Reszelewski, podając za przykład m.in. likwidacje sądów, prokuratur, wydziałów ZUS, placówek pocztowych, połączeń kolejowych i wreszcie komisariatów. ? Wiele zaprezentowanych przez komendanta argumentów merytorycznie pewnie się broni, ale czy powinniśmy iść w tym kierunku? Co zostawimy następnym pokoleniom?
Burmistrz wysunął szereg przesłanek za pozostawieniem komisariatu ? od miejskiej specyfiki Drzewicy, przez rozległy obszar dwóch gmin, rozbudowaną sieć drogowo?kolejową po turystyczny charakter miejscowości i sąsiedztwo z innym województwem. Podkreślił, że likwidacja komisariatu wiąże się z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z policją i większymi kosztami dla mieszkańców.
? Kiedy informacja o planach komendy powiatowej dotarła do lokalnej społeczności, odbiór był bardzo negatywny. Okazało się, że komisariat jest potrzebny, bo daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa ? powiedział. ? Co do skali przestępczości, to jest niska, ponieważ prewencja ze strony pracujących w Drzewicy funkcjonariuszy przynosi dobre rezultaty.
Janusz Reszelewski przypomniał też efekty dotychczasowej współpracy z policją ? bezpłatne użyczanie i remonty budynku, współfinansowanie zakupu radiowozu, doposażenie w sprzęt biurowy, służby ponadnormatywne. Zadeklarował dalsze współdziałanie, choćby przy remoncie garaży dla policji, służbach ponadnormatywnych czy zakupie nowego samochodu. Zaproponował, by ? jeśli jest taka możliwość ? razem wystąpić o zwiększenie liczby etatów dla KP w Drzewicy.
? Mimo ograniczeń, o których słyszeliśmy, pracę komisariatu i komendanta Wojciecha Dworaka oceniamy naprawdę dobrze. Jesteśmy z niej zadowoleni, dlatego apelujemy, żeby jeszcze raz przemyśleć sprawę, wycofać się z decyzji i nie likwidować komisariatu ? zaznaczył.
Burmistrzowi przyszli w sukurs gminni radni i sołtysi. Oni również chwalili szefa drzewickiego komisariatu i wyrazili negatywną opinię wobec planów likwidacji placówki. Wiceburmistrz Edward Podkowiński zwrócił uwagę, że w odczuciu społecznym po zmianach będą tu pracować obcy policjanci. Pytał, czy jest zasadne rozpoczynanie reorganizacji w momencie, gdy komisariat funkcjonuje dobrze i tak też jest postrzegany przez mieszkańców.

Brawa na sali
Odnosząc się do wypowiedzi samorządowców, insp. Janusz Myga zwrócił uwagę na kwestie finansów i naliczeń etatowych. Zaplecze finansowe policji powiatu opoczyńskiego ocenił na dobrym poziomie, podkreślając, że KPP ? jako jedna z nielicznych komend w kraju ? buduje nową siedzibę. Z jego wypowiedzi wynikało, że nie ma wielkich możliwości na zwiększenie liczby etatów czy roszady w ramach jednostek.
Etaty przyznaje komendant wojewódzki na podstawie zarządzenia komendanta głównego policji. Przy podziale etatów uwzględnia się takie czynniki jak obszar, liczbę ludności, ośrodki miejskie i zagrożenie przestępczością.
Naliczenie etatowe całej opoczyńskiej komendy oscyluje w granicach 140 etatów. W tej chwili KPP ma 135 etatów. ? Biorąc pod uwagę nasze potrzeby, dzielimy etatami tak, żebyśmy byli skuteczni ? powiedział szef komendy. Przyznał również, że ciężko o przesunięcia etatowe w samym drzewickim komisariacie, np. ze służby dochodzeniowo?śledczej do patrolu.
Komendant KPP dobrze ocenił pracę komendanta Dworaka i kierownika ogniwa dochodzeniowo?śledczego, Leszka Nowaka. Tyle, że wnioski, jakie wyciągnął z tej oceny, nie idą w parze ze stanowiskiem samorządu. ? W mojej ocenie to dobry moment, żeby zrobić coś innego ? powiedział. ? Dlaczego teraz? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie my, to kto?
Dodał, że ma już koncepcję zagospodarowania umiejętności nadkom. Wojciecha Dworaka, który mógłby zostać przedstawicielem komendy do kontaktów z samorządami.
Burmistrz po raz kolejny gorąco zaapelował o przemyślenie sprawy i pozostawienie komisariatu w obecnym kształcie ? ?żeby placówka nie została zamknięta w konsekwencji budowy nowej siedziby KPP?. ? Zdaniem mieszkańców jesteście potrzebni na miejscu w Drzewicy ? zwrócił się do policjantów. Od radnych i sołtysów otrzymał brawa.
Oklaskami nagrodzono także przemówienie przewodniczącej Rady GiM, Marii Teresy Nowakowskiej, która ? parafrazując słowa Sienkiewicza z ?Trylogii? ? w imieniu społeczeństwa poprosiła władze KPP o zmianę decyzji. ? Bo komisariat to jest prawo, porządek, dyscyplina, bezpieczeństwo. Kiedy komendant Dworak idzie z wiązanką pod pomnik, jest to widok budujący dla społeczeństwa, dla nas wszystkich i podnosi rangę policji ? powiedziała. ? Nie można likwidować placówki tak ważnej dla naszej małej ojczyzny.

Bez porozumienia
Wymiana argumentów trwała nadal. Insp. Janusz Myga przyznał, że problem drzewickiego komisariatu tkwi w siedzibie, która absorbuje trzy osoby, mogące być wykorzystane na innych, bardziej potrzebnych polach działania. Mł. insp. Dariusz Szulc powtórzył, że planowane zmiany mają na celu usprawnienie pracy policji. ? Chcemy lepiej wykorzystać potencjał ludzki, żeby w służbie patrolowej na tym terenie pracowało nie osiem, a trzynaście osób ? zapewnił.
Poradził zebranym, by do kwestii zwiększenia liczby etatów podchodzić z rozwagą, ponieważ ?można sobie strzelić w kolano?. Jeżeli komendzie wojewódzkiej wyjdzie z naliczeń, że jest zbyt bezpiecznie, może przerzucić część etatów np. do Łodzi. ? Jesteśmy na 22. miejscu pod względem zagrożenia w województwie. Staramy się utrzymać w powiecie te siły, które mamy ? poinformował. ? Gminy Drzewica i Poświętne na pewno nie stracą na zmianie, a wręcz zyskają. Strukturalnie przesuwamy policjantów zza biurek na ulice.
Ripostował burmistrz: ? Też mogę udowodnić na papierze, że zamknięcie sześciu szkół, pozostawienie jednej, dyrektora i trzech zastępców przyniesie korzyści organizacyjne ? będzie łatwiej i sprawniej. Pytanie tylko, czy jest to społecznie akceptowalne. Nasza gmina wspólnie z Poświętnem i starostwem powiatowym nie akceptuje planów komendy i sprzeciwia się likwidacji komisariatu.
Już na zakończenie zapowiedział, że wyśle pisma o wsparcie do przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, marszałków i parlamentarzystów z naszego terenu.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 48 (803) z dnia 30 Listopada 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »