tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Na sesji o alkoholu

 
Podczas XXV sesji Rady Gminy i Miasta w Drzewicy najwięcej emocji wywołała zmiana w uchwale nr III/25/98 z 30 grudnia 1998 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta. Niejednogłośną decyzją radnych z uchwały wyłączono zapis dotyczący obiektów sportowych i kąpielisk. Jak wyjaśnili burmistrzowie, ta zmiana umożliwi zorganizowanie cateringu podczas obchodów Dni Drzewicy na stadionie MGKS Gerlach

Mimo że porządek obrad zakładał podjęcie stosownej uchwały w dziesiątym punkcie posiedzenia, dyskusja o alkoholu rozpoczęła się o wiele wcześniej. Wykorzystując obecność posłanki Krystyny Ozgi, która była gościem pierwszej części sesji, temat poruszyła radna Krystyna Swęd.
? Mój mąż jest przedsiębiorcą ? powiedziała na wstępie. ? W momencie, kiedy chciał uzyskać pozwolenie na sprzedaż alkoholu, przeszedł drogę przez mękę. Była dwuipółletnia niemoc w staraniu się o koncesję. Efekt był taki, że tę koncesję przyznał nam sąd. Zwracaliśmy się do Rady, wojewody ? wszyscy nam odpowiadali, że to jest wewnętrzna uchwała Rady, które decyduje o punktach sprzedaży alkoholu na terenie gminy i miasta. Jednocześnie wskazywano, że powinno się działać na korzyść przedsiębiorcy.
Zaraz potem radna ostro skrytykowała projekt uchwały, według którego z obiektów objętych zakazem sprzedaży alkoholu wykreśla się obiekty sportowe i kąpieliska. ? Tak dużo mówimy o bezpieczeństwie. Dlaczego taka decyzja? Mieliśmy przykłady utonięć nad zalewem. Do czego zmierzamy? Dlaczego jednym koncesję się przyznaje, a drugim nie?
W odpowiedzi wystąpił burmistrz Janusz Reszelewski, który wyjaśnił powód przedłożenia Radzie takiego właśnie projektu. ? Chcemy, żeby na tegorocznych Dniach Drzewicy był catering, co przy obecnie obowiązującej uchwale jest niemożliwe ? zaznaczył. ? Od kilku lat obsługę cateringową organizowaliśmy na prywatnej nieruchomości przed stadionem MGKS Gerlach. Jednak w tym roku właściciele nie gwarantują nam dostępności do działki, ponieważ wcześniej chcą ją ogrodzić. W efekcie na imprezie z udziałem kilku tysięcy osób cateringu by nie było. Proponujemy więc, by umożliwić na Dniach Drzewicy sprzedaż piwa o zawartości alkoholu do 3,5%. Takie rozwiązanie jest o wiele bezpieczniejsze. Lepiej, kiedy istnieje możliwość kupna piwa w plastikowym kubku na miejscu, niż gdy ktoś przynosi alkohol kupiony gdzie indziej w butelkach. Zróbmy to w cywilizowany sposób.
Burmistrz odniósł się też do pierwszej części wypowiedzi radnej. ? Państwo Swędowie ubiegali się o koncesję na sprzedaż alkoholu w budynku parafialnym blisko kościoła, a zgodnie z uchwałą budynki kultu religijnego są chronione. Delikatna materia, trwało to długo ? powiedział. ? Poza tym radna chce rozszerzyć uchwałę, by z obiektów chronionych wyłączyć również obiekty kultu religijnego. Taki wniosek złożyła na komisji. Dopóki nie będzie konsultacji z proboszczami kilku parafii, ja takiej zmiany nie zaproponuję. Powtarzam raz jeszcze ? chodzi nam tylko o Dni Drzewicy, żeby można było zorganizować catering.
Jak można się było spodziewać, poproszona o komentarz posłanka Ozga nie zajęła żadnego stanowiska, Przyznała, że nie zna tematu, w takiej sprawie nie może nic zrobić, a nawet jej nie wypada. To jest decyzja tylko i wyłącznie samorządu.
Dalsza dyskusja odbyła się w punkcie dziesiątym, już bez udziału posłanki i burmistrza Reszelewskiego, który wyjechał na wcześniej umówione spotkanie. W międzyczasie Krystyna Swęd złożyła wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. Przewodnicząca Rady Maria Teresa Nowakowska uznała wniosek za bezzasadny. ? Na początku sesji pytałam, czy są propozycje zmian do porządku obrad. Nie było żadnych, wobec czego projektu uchwały nie można wycofać z porządku.
Głos po raz kolejny zabrała radna Swęd. ? Dlaczego ta uchwała jest podejmowana w tak szybkim trybie? Komu na tym zależy? Nie było żadnej dyskusji ? mówiła. Oceniła, że uchwała jest przestarzała, pominięto w niej zapis o ochronie szkół i przedszkoli.
W pewnym momencie odczytała pismo sprzeciwiające się proponowanej zmianie. Jak powiedziała, była to petycja Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Drzewicy i Gimnazjum w Drzewicy. Odczytany dokument zawierał szereg zarzutów wobec działań władz gminy, nawet natury moralnej. Była w nim mowa m.in. o demoralizowaniu młodzieży.
Do dyskusji włączyła się przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Irena Kwiecień. ? Nasza komisja o planowanych zmianach nie wiedziała właściwie nic, nie dostaliśmy żadnej oficjalnej informacji na piśmie ? przyznała. Jednocześnie poinformowała, że o zmiany w uchwale komisja apelowała już kilka lat temu, ponieważ dokument zawiera sprzeczności.
Pod nieobecność Janusza Reszelewskiego stanowisko burmistrza prezentował wiceburmistrz Edward Podkowiński.
? Trzeba ustalić pewne fakty. Po pierwsze, uchwała z 1998 roku jest prawomocna, nie zawiera błędów, więc nie możemy jej negować. Po drugie, ówczesna Rada mogła wprowadzić odległości od szkół, ale nie musiała. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa, gdzie nie wolno sprzedawać napojów alkoholowych. Art. 14 mówi, że zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo?wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich. Nie ma więc mowy o sprzedaży alkoholu na boiskach szkolnych. Tego zabrania ustawa. Koniec. Kropka. Przepisy naszej uchwały nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy.
Wiceburmistrz dodał, że Rada może wprowadzić czasowy lub całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w innych punktach niż wymienione w ustawie oraz ustalić odległości ochronne. Tak też radni zrobili 15 lat temu. Uchwalili, że punkty sprzedaży lub podawania i spożywania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości 30 metrów od granicy posesji obiektów kultu religijnego, obiektów sportowych i kąpielisk.
Jeszcze raz zapewnił, że proponowana zmiana ma jedynie umożliwić sprzedaż niskoprocentowego alkoholu podczas Dni Drzewicy. ? Jeśli nie wykreślimy zapisu "obiekty sportowe i kąpieliska", nie będzie można sprzedawać na stadionie alkoholu do 3,5% podczas obchodów święta miasta.
Dyskusja stawała się coraz bardziej gorąca, a do głosu dochodzili kolejni radni. Marek Sarwa przyznał, że czekał na opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest zdumiony, że komisja nic nie wiedziała o zmianach.
Aprobatę dla propozycji burmistrza wyrazili radni Włodzimierz Pomykała i Alina Szymańska. Według radnej Szymańskiej, wprowadzenie zmiany jest uzasadnione, również ze względów bezpieczeństwa. ? I nie przesadzajmy, że jesteśmy aż tak bardzo moralni. Nie zastawiajmy się katolicyzmem, bo to nadużycie ? dodała.
Całkowicie innego zdania był radny Jan Gmaj, który wyraźnie wzburzony zwrócił się do koleżanek i kolegów mających odmienny pogląd: ? Jako radni dajecie przykład naszym dzieciom, naszej młodzieży, naszym rodzicom, pradziadom. Gdzie ustawa o wychowaniu w trzeźwości? Nie możemy na to pozwalać. Podejmować taką uchwałę w Wielkim Tygodniu? To niemoralne.
? A czy moralne jest dawanie alkoholu na krechę, gdy ludzie nie mają na chleb? ? ripostował radny Pomykała.
Sytuację próbowała uspokoić przewodnicząca Nowakowska. ? Dyskusja jest burzliwa, ale czy nie nazbyt daleko idąca? Mówimy o sprzedaży piwa z małą zawartością alkoholu. Czy nie lepiej wydać tę decyzję? Przecież wiemy, że nawet jeśli jej nie wydamy, chętni będą pili, a alkohol będzie przemycany na stadion. Podejmijmy teraz decyzję, natomiast w późniejszym terminie przystąpmy do nowelizacji uchwały.
Krystyna Swęd nie dawała za wygraną, przekonując, że obowiązująca uchwała pozwala na sprzedaż piwa przy siatce szkolnej. O zadymach na stadionie Gerlacha mówił z kolei radny Gmaj, który jednocześnie wnioskował o zorganizowanie w przyszłości bezalkoholowych Dni Drzewicy.
W końcowej części dyskusji radny Jerzy Walasik zaproponował, by zmienić uchwałę z myślą o tegorocznych Dniach Drzewicy, natomiast w niedalekiej przyszłości zająć się kolejnymi poprawkami. Podobnego zdania był przewodniczący Komisji Rewizyjnej Franciszek Tomczyk, który poinformował, że komisja przychyliła się do wniosku burmistrza. Już na zakończenie swoją propozycję zmian złożyła radna Krystyna Swęd.
Wreszcie nastąpiło głosowanie. Za przyjęciem zaproponowanych przez burmistrza zmian w uchwale nr III/25/98 z 30 grudnia 1998 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych opowiedziało się 9 radnych, 1 osoba była przeciw, 4 wstrzymały się od głosu. Tym samym uchwała została przyjęta.


pe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 14 (821) z dnia 5 Kwietnia 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »