tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Na sesji o Gerlachu

 


W poniedziałek, 29 października w sali konferencyjnej UGiM odbędzie się XXI sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Program posiedzenia zawiera punkt dotyczący funkcjonowania Gerlacha SA.
Jak wiadomo, Gerlach zapowiedział zwolnienia grupowe. Pojawiły się również informacje o zaprzestaniu produkcji i przekształceniu zakładu w firmę handlową.
W związku z tym gmina zaprosiła na sesję prezesa Gerlacha oraz właścicielkę spółki, by poznać stanowisko i plany kierownictwa firmy. Zobaczymy, czy zaproszeni przyjadą do Drzewicy.
Dyskusja na temat Gerlacha odbędzie się w pierwszej części posiedzenia ? między informacją burmistrza a zgłaszaniem wniosków, interpelacji i zapytań. Porządek obrad zawiera ponadto podjęcie sześciu uchwał w sprawach: * zmian w budżecie * zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta na lata 2012?2022 * zaciągnięcia kredytu * udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla LGD ?Nad Drzewiczką? * szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji * przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012?2016.
Przed odpowiedziami burmistrza na zgłoszone wnioski i zapytana radni zapoznają się z informacją na temat wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego w roku szk. 2011/2012 oraz z informacją Urzędów Skarbowych w Opocznie i Przysusze w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
Obrady rozpoczną się o godz. 10.00.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 43 (798) z dnia 26 Października 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »