tygodnik opoczyński
Ogłoszenia
Wyróżnione
TYNKI GIPSOWE AGREGATEM, cementowo-wapienne, ...
czytaj dalej »

@UROLOG dr n. med. K. DĄBROWSKI, USG. WAZEKTOMIA* ...
czytaj dalej »

Zatrudnię brukarzy/ekipy. Praca w Warszawie. ...
czytaj dalej »
Baza firm
 
Mniszków

 Mniszków pozyskuje na oświatę

 
Mniszków We wtorek, 22 października w Mniszkowie odbyła się XXXII sesja Rady Gminy. Jedną z głównych decyzji samorządu było uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przyjęciu informacji o realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym towarzyszyło omówienie projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznychSpotkanie rozpoczęło bogate sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. Znalazła się w nim informacja o spotkaniu z samorządowcami, projektantami, przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz specjalistami w zakresie gospodarki wodnej w sprawie planowanej inwestycji ekologicznej mającej na celu ochronę Pilicy. W jej efekcie gminy Tomaszów Maz., Wolbórz, Sulejów, Aleksandrów, Przedbórz, Ręczno i Mniszków podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie ubiegania się o środki unijne na opracowanie dokumentacji wspomnianej inwestycji. Włodarz omówił również inwestycje gminne ? zakończony remont sami gimnastycznej w Mniszkowie, zrealizowaną budowę drogi w Strzelcach, planowaną budowę domów ludowych w Zarzęcinie i Dużym Potoku (rozstrzygnięto przetargi: dom w Zarzęcinie kosztować będzie około 940 tys. zł, a w Dużym Potoku ? niecałe 850 tys. zł) oraz zakup sprzętu dla jednostek OSP w Mniszkowie i Błogiem (za 58 tys. zł, przy nieznacznym udziale środków własnych gminy). Wspomniał także o pozytywnie ocenionym wniosku o dofinansowanie odnowy centrum Mniszkowa (za pośrednictwem LGD "Dolina Pilicy"), w ramach której przebudowane mają zostać ciągi piesze na osiedlu w Mniszkowie oraz teren wokół Urzędu Gminy. Pojawiły się plany zorganizowania w Jaworze inscenizacji potyczki z 1944 roku, w jej 70. rocznicę.
W swojej informacji wójt skupił się na przedsięwzięciach związanych z oświatą. Powiadomił radnych o podpisaniu z WFOŚiGW umowy dotyczącej dofinansowania pracowni ekologicznych w SP i w gimnazjum w Mniszkowie (fundusz przeznaczył na ten cel 130 tys. zł). Pracownicy gminy przygotowują teraz przetarg na dostawę i montaż wyposażenia pracowni. Powiadomił również o postępach w przygotowaniach do realizacji projektu edukacyjnego "Patrząc w przyszłość", na który gmina pozyskała ponad 450 tys. zł w ramach POKL. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia oraz organizację zajęć dodatkowych, z których przez dwa lata korzystać będą uczniowie wszystkich szkół w gminie. Wójt szczegółowo omówił efekty ogłoszonych przetargów na poszczególne zadania w ramach tego projektu. Podkreślił, że realizacja obu projektów stanowi znaczący wkład w gminną oświatę. Informacje te wpisały się sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym.
Jedną z ważniejszych decyzji podjęta tego dnia było uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Głosowanie nad uchwałą zakończyło pięcioletni okres pracy nad tym dokumentem. Przeprowadzono niezbędne uzgodnienia, wprowadzano zmiany, projekt trzykrotnie wykładano, gdyż z powodu wcześniejszych błędów formalnych, procedurę powtarzano. Ostatecznie dopełniono wszelkich procedur i w końcu radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem studium. Jak wyjaśniano, w znacznej mierze jest on powtórzeniem poprzedniego studium i stanowi podstawę do opracowania wiążącego planu zagospodarowania miejscowego. Jest również istotny ze względu na planowane zalesienia, na które rolnicy chcą pozyskać dotację unijną. Ten właśnie argument był powodem przystąpienia do opracowania studium.
Podczas obrad zapadło szereg decyzji finansowych: Rada przyjęła zmiany w budżecie gminy oraz w wieloletniej prognozie finansowej. W ich wyniku obecnie planowane dochody budżetu wynoszą 14.486.401, 49 zł, a wydatki ? 13.873.887,21 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek i kredytów.
Rada zatwierdziła trzy uchwały zmieniające wcześniejsze decyzje w sprawie zaciągnięcia kredytów. Mają one charakter porządkujący i nie wpływają na wysokość zadłużenia gminy, za to poprawiają związane z finansami wskaźniki jednostki. Jak zapewniała skarbniczka gminy, Marianna Marszałek?Sadowska, zapewniała, że zadłużenie jest na bieżąco spłacane, co więcej jego poziom w zadowalający sposób maleje.
Zabezpieczono również wkład własny kosztów planowanej na lata 2014?2015 budowy siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie. Inwestycja zostanie dofinansowana przez ministerstwo, w ramach programu "Kultura +", kwotą 1,8 mln zł (przy zakładanej wartości całkowitej 2,5 mln zł). Gmina w 2015 roku wyłoży na wkład własny ponad 700 tys. zł.
Radni wyrazili również zgodę na przedłużenie dzierżawy dwóch działek w Mniszkowie, na których stoją maszty telekomunikacyjne. Wyrazili również poparcie inicjatywy budowy drogi ekspresowej S 74 prowadzącej z Łodzi do Kielc przez Tomaszów Mazowiecki.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (851) z dnia 1 Listopada 2013r.
W dziale Mniszków dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »