tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Miliony na kanalizację

 
Sześć gmin z naszego powiatu oraz opoczyńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej otrzymają w sumie blisko 14 mln zł dofinansowania do inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wśród 97 beneficjentów z województwa łódzkiego rozdysponowano 154 mln zł.
W ramach naboru, który odbył się w dniach 4-29 maja, złożono 116 wniosków. W trakcie weryfikacji pozytywnie oceniono 113 z nich. Biorąc pod uwagę wysokość przeznaczonych na dofinansowanie projektów środków, dotacje otrzyma 97 wnioskodawców, których projekty oceniono najwyżej. W tej grupie znalazły się gminy Poświętne, Białaczów, Żarnów, Mniszków, Sławno i Drzewica oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie.
Spośród projektów złożonych z naszego powiatu najlepiej oceniono projekt gminy Poświętne, zakładający rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków. Znalazł się on na siódmym miejscu listy rankingowej (wśród 112 innych projektów). Dofinansowanie wyniesie 1,7 mln zł przy wartości inwestycji 2,7 mln zł.
Wysoko oceniono również projekt gminy Białaczów - ósme miejsce w rankingu. Dotyczy on budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Żelazowicach. Koszt całkowity to 3,2 mln zł, unijna dotacja sięga blisko 2 mln zł.
Największe dotacje przyznano gminom Sławno i Mniszków. Dofinansowanie dla gminy Sławno wynosi 4 mln zł i przyznano je na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przyłączami w Zachorzowie Kolonii. Będzie to pierwszy etap inwestycji, jego szacunkowy koszt to 9,5 mln zł.
Blisko 4 mln zł otrzyma również gmina Mniszków, która planuje trzeci etap budowy kanalizacji sanitarnej w Małych Końskich, Mariance i Radoni. Jego koszt całkowity sięgnie 6,3 mln zł.
Gmina Żarnów wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej w Żarnowie, Topolicach i Trojanowicach. Dofinansowanie do inwestycji wartości blisko 2,5 mln zł wyniesie 1,5 mln zł.
Z kolei gmina Drzewica pozyskała środki na budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody w Strzyżowie. Wartość zadania to 430 tys. zł, dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 260 tys. zł.
Środki pozyskane przez opoczyńskie PGK - 550 tys. zł - zostaną przeznaczone na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Januszewicach (koszt całkowity 1,3 mln zł).
Uroczyste podpisanie umów z beneficjentami działania odbędzie się 26 i 27 listopada.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 47 (646) z dnia 27 Listopada 2009r.
W dziale Finanse dostępne są również artykuły:

Pokaż pełny spis treści
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »