tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Melioracja Wąglanki

 

W marcu rozpoczęto regulację koryta Wąglanki na odcinku 2,5 km. Prace melioracyjne zaczynają się w odległości 400 m od starego młyna w Wąglanach, a kończą w pobliżu młyna w Miedznej Drewnianej. Inwestycja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi jest odpowiedzią na listy miejscowych rolników, którzy od lat domagali się uregulowania stosunków wodnych na tym terenie. Rzeka jest bardzo zamulona i zarośnięta krzakami, a w konsekwencji niedrożna, co powoduje lokalne podtopienia i znaczne straty w uprawach rolnych.
W ramach inwestycji zaplanowano odmulenie dna rzeki, korektę spadku podłużnego dna, umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową, wycinkę drzew i krzaków, korektę przekroju koryta oraz wykonanie umocnień dna i skarp. Na wspomnianym odcinku szerokość koryta rzeki waha się od 1,5 do 5 m szerokości, co w przypadku średniego przepływu ok. 2 m3/s nie zapewnia odpowiedniej przepustowości. W efekcie, przy wyższych przepływach woda, może wystapić z koryta, powodując lokalne podtopienia oraz uniemożliwić prowadzenie efektywnej gospodarki łąkowo–pastwiskowej. Jak przekonuje inspektor nadzoru inwestycji Franciszek Gruda, pracownik Terenowego Inspektoratu WZMiUW w Białaczowie, należy ograniczyć występującą erozję denną i brzegową. Prawidłowa melioracja zapobiegnie degradacji gleby i obniżeniu jej produktywności.
Ze względu na tarło ryb, do 30 kwietnia wstrzymano roboty ziemne polegające na karczowaniu pni w korycie rzeki. Teraz prowadzona jest jedynie wycinka drzew i odkrzaczanie.
Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2012 r. Koszt całej inwestycji wyniesie 1.672.000 zł brutto, z czego 1.254.000 zł to środki unijne, a 418 tys. zł pochodzi z budżetu państwa.
Na terenie powiatu realizuje się wiele ważnych inwestycji, które z pewnością przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Regulacja Wąglanki może jednak doprowadzić do utraty walorów estetycznych tego obszaru, na co narzekają niektórzy mieszkańcy. Ścięte zostanie bowiem wiele drzew, które na stałe wpisały się w okoliczny krajobraz. Jak mówią niektórzy mieszkańcy żal jedynie tych starych drzew, nadających temu miejscu specyficzny i wyjątkowy charakter.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 15 (666) z dnia 16 Kwietnia 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »