tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Finanse

 Last minute dla przedsiębiorców

 
W ramach dziewięciu konkursów zaplanowanych na 2011 rok wśród przedsiębiorców z województwa łódzkiego rozdysponowane zostaną wszystkie pozostałe środki unijne przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw w latach 2007–2013

Działające przy Urzędzie Marszałkowskim Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, które prowadzi konkursy w ramach osi priorytetowej „Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego, ogłosi w tym roku dziewięć ostatnich konkursów skierowanych do przedsiębiorców. W ich ramach rozdysponowane zostaną wszystkie pozostałe środki z puli ponad 272 mln zł przeznaczonych na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw w latach 2007–2013. W harmonogramie tegorocznych konkursów przewidziano nabory, które już były ogłaszane w latach poprzednich, a także takie, które dadzą nowe możliwości uzyskania wsparcia.
W pierwszym kwartale, w ramach działania dotyczącego podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw rozpoczęły się dwa konkursy: na transport multimodalny oraz na udział w targach i misjach za granicą. Pierwszy konkurs przeznaczony jest dla projektów polegających na inwestycjach w zakresie transportu multimodalnego, przez co należy rozumieć przewóz ładunków lub towarów przy wykorzystaniu dwóch lub więcej gałęzi transportu. Wnioski o dofinansowanie, które powinny polegać w głównej mierze na budowie, przebudowie centrów logistycznych lub terminali transportu multimodalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, można składać do 8 marca. W ramach drugiego trwającego już konkursu, można uzyskać unijne dotacje m.in. na przygotowanie, druk i publikację materiałów promocyjnych, wynajęcie powierzchni wystawienniczych, organizacje i obsługę stoiska targowego. Wnioski można składać do 28 marca.
W terminie od 16 sierpnia do 21 września przeprowadzony zostanie konkurs na promocję i marketing marek, produktów regionalnych i lokalnych. Umożliwi on przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego uzyskanie wsparcia na promocję wytwarzanego produktu, który jest tradycyjnie związany i utożsamiany z obszarem, na którym jest wytwarzany oraz posiada swoją historię.
W czerwcu już po raz czwarty ogłoszony zostanie oczekiwany przez przedsiębiorców konkurs dotyczący bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego. Przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowani otrzymaniem dotacji m.in. na zakup środków trwałych dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, będą mieli możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie w okresie od 20 czerwca do 21 lipca. W tym typie konkursów, maksymalna kwota dofinansowania, jaką może uzyskać przedsiębiorca wynosi do 1,5 mln zł, więc z pewnością warto podjąć próbę sięgnięcia po środki, które niejednej firmie pomogą w zwiększeniu własnej konkurencyjności i wzmocnieniu pozycji na rynku.
Dla grupy mikro– i małych przedsiębiorstw Centrum przygotowało dwa nabory w ramach Działania III.6: na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne oraz udział w targach i misjach zagranicznych. W ich ramach można pozyskać wsparcie w wysokości do 100 tys. zł na jeden projekt. Wnioski o dotacje na zakup środków trwałych będzie można składać od 27 czerwca do 29 sierpnia. Z kolei o środki na kampanie promocyjne, opierające się na udziale w imprezach wystawienniczych na rynkach zagranicznych będzie można aplikować od 25 kwietnia do 31 maja.
Konkurs dotyczący rozwoju prac badawczo–rozwojowych w przedsiębiorstwach, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich partnerstw z jednostkami naukowymi lub konsorcjami naukowymi zostanie przeprowadzony od 23 maja do 30 czerwca. Jego celem jest wsparcie działalności B+R w firmach dla podniesienia ich potencjału innowacyjnego. Szansę na uzyskanie dofinansowania mają projekty polegające na zakupie środków trwałych: infrastruktury i urządzeń laboratoryjnych niezbędnych do prowadzenia badań, wdrożenia nowych, innowacyjnych procesów produkcyjnych oraz tworzenia nowych produktów.
Zgodnie z tegorocznym harmonogramem, zaplanowane są również dwa nabory w ramach działania „Rozwój otoczenia biznesu”, który służy poprawie współpracy miedzy sferą nauki i biznesu oraz ułatwia przedsiębiorstwom dostęp do źródeł finansowania. Konkurs ten wyłoni do dofinansowania projekty mające na celu m.in. stworzenie platform transferu technologii poprzez wsparcie nowych i istniejących parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów, jak również doinwestuje działalność klastrów z terenu województwa łódzkiego. Wnioski będzie można składać od 25 kwietnia do 31 maja.
Po raz pierwszy ogłoszony zostanie konkurs polegający na przygotowaniu terenów inwestycyjnych. W konkursie, który będzie trwał od 9 maja do 15 czerwca, dofinansowanie otrzymają projekty w zakresie wsparcia prac studyjno–koncepcyjnych dotyczących tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 15 ha.
Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą zapoznać się z harmonogramem konkursów zamieszczonym na stronie internetowej www.cop.lodzkie.pl. Aplikowanie o środki unijne ułatwi Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści z Centrum udzielają informacji z zakresu możliwości uzyskania dofinansowania. Centrum organizuje także spotkania informacyjno–szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów, podczas których wyjaśniane są zasady aplikowania o środki oraz kryteria oceny projektów w ramach ogłaszanych konkursów.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 9 (712) z dnia 4 Marca 2011r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »