tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Drzewica

 Kto poprowadzi zajęcia?

 
Zgodnie z zapowiedziami, Zespół Ekonomiczno?Administracyjny Szkół ogłosił przetarg na prowadzenie części pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą ?Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I?III w gminie Drzewica?


Zamówienie dotyczy zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013. Usługi będą wykonywane w Szkole Podstawowej w Idzikowicach i Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych (logopedia) oraz Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domasznie (gimnastyka i zajęcia socjoterapeutyczne).
Osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do ich dokumentowania oraz opracowania programu i planu pracy obejmującego harmonogram i zakres zadań dla uczestników projektu.
Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na czwartek, 19 kwietnia. Za główne kryterium oceny przyjęto najniższą cenę.
Dodajmy, że niebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg w ramach projektu na zakup pomocy edukacyjnych. Kwota na doposażenie bazy dydaktycznej placówek oświatowych z terenu gminy i miasta wyniesie niemal 190 tys. zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 16 (771) z dnia 20 Kwietnia 2012r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »